Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam chi nhành đà nẵng

64 1,291 20
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2014, 21:50

Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh đà nẵng. Những lý thuyết cơ bản về hoạt động huy động vốn của ngân hàng tương mại. tình hình huy động vốn thực tế tại ngân hàng kỹ thương việt nam chi nhánh đà nẵng. . của huy động vốn đối với các chủ thể trong nền kinh tế ,và phân tích tình hình huy động vốn tại chi nhánh từ đó thấy được tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn tại các ngân hàng thương. nghiệp. Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank ) - Chi nhánh Đà Nẵng. 2. Các số liệu ban đầu để làm khóa luận. Số liệu tình hình hoạt động của. việc huy động vốn. 1.4.2/ Các nhân tố chủ quan: - Các hình thức huy động vốn: Ngân hàng muốn dễ dàng tìm kiếm nguồn vốn thì trước hết phải đa dạng hình thức huy động vốn. Hình thức huy động vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam chi nhành đà nẵng, Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam chi nhành đà nẵng, Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam chi nhành đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn