tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (20)

23 684 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2014, 22:17

. Quan Hóa Năm 2011 Đề 93 Bài 1: (4,0 điểm).Cho biểu thức: x 3 x 2 9 x 3 x 9 P : 1 x 9 2 x 3 x x x 6     − + − − = + − −  ÷  ÷ − − + + −     a) Rút gọn biểu thức P. b) Tìm các giá trị nguyên. =+⇒+=+ 2 ˆ 90 ˆ 0 CAB NOM −=⇒ (không đổi) Cố gắng lên !!! 14 O M F C N B E A P Q Trường THCS DTNT Quan Hóa Năm 2011 Đề 93 Bài 1: (4,0 điểm).Cho biểu thức: x 3 x 2 9 x 3 x 9 P : 1 x 9 2 x 3 x. !!! 8 Trường THCS DTNT Quan Hóa Năm 2011 Đề 91 Bài 1: (4,0 điểm).Cho biểu thức:       −+ − − + − + − −       − − −= 6xx x9 x3 2x x2 3x : 9x x3x 1P a) Rút gọn biểu thức P b) Tìm giá
- Xem thêm -

Xem thêm: tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (20), tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (20), tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (20)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn