tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (16)

105 821 1
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2014, 22:16

. 1/2 đ ) PHÒNG GIÁO DỤC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2004 – 2005 KHOÁ NGÀY 24 / 2 / 2005 MÔN: TOÁN LỚP 9 - THỜI GIAN: 150 Phút ( Không kể giao đề) ĐỀ THI CHÍNH THỨC: Bài 1: ( 5 điểm) a). PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRUONG Năm học : 2010 – 2011 Môn : Tóan Thời gian : 150 phút ( không kể thời gian phát đề ) Ngày thi : 13 / 12 / 2008 Câu 1 : ( 2 ñieåm. H, M thẳng hàng. ** PHÒNG GIÁO DỤC ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2004 - 2005 MÔN TOÁN - LỚP 9 Bài 1: ( 5 điểm) a) Rút gọn: A = 1 - 11 1 22 +− + − ++ − ++− xx xx xx xx xx
- Xem thêm -

Xem thêm: tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (16), tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (16), tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (16), BẬC THCS. NĂM HỌC 2006 -2007, Đảo: Lấy một điểm D’ nằm bất kì trên đường tròn tâm B bán kính AB. Nối D’ với A, B thì ABD’ là tam giác cân vì AB=AD’(bán kính đường tròn tâm B bán kính AB), AD Cắt đường tròn tâm O tại C’, ta có BCAD’ nên C’ là trung điểm của đoạn thẳng AD’ hay AD’ = 2AC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn