tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (15)

5 889 9
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2014, 22:16

. > 24 5 ) Tài liệu ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán – Đại số phương trình : 1 x + 1 x 4+ = 5 24 D. DẠNG TỐN PHÂN CHIA ĐỀU. Bài 1: Một đồn học sinh gồm có 180 häc sinh ®ỵc ®iỊu vỊ th¨m. (h) Thời gian người đó đi từ B về A là: 3 36 +x (h) Tài liệu ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán – Đại số Theo đề bài toán ta có phương trình: 36 36 3 3 5x x − = + Biến đổi phương. Tài liệu ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán – Đại số GIẢI BÀI TỐN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH CÁC BƯỚC GIẢI CHUNG: - Bước 1: Chọn ẩn (kèm
- Xem thêm -

Xem thêm: tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (15), tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (15), tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (15)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn