luận văn nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng màng sinh học

60 871 3
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2014, 13:30

MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài. Phát triển bền vững kinh tế - xã hội - môi trường là mục tiêu hướng tới của hầu hết các quốc gia hiện nay. Với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ trong những năm qua nguồn phát sinh gây ô nhiễm môi trường ngày càng lớn nhưng Việt Nam chưa có các biện pháp bảo vệ môi trường đúng đắn, do đó đã gây ra sức ép lớn đối với môi trường. Tình trạng ô nhiễm không khí, nước mặt, nước ngầm ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp đang ngày càng trầm trọng, gây tác động xấu đến cảnh quan môi trường và sức khỏe con người. Khi số dân tăng nhanh kèm theo đó lượng nước thải sinh hoạt cũng ngày một tăng lên đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường. Nước thải sinh hoạt chứa hàm lượng các chất hữu cơ nhiều như: COD, BOD 5 , TSS … Nhiều vi sinh vật gây bệnh, nước thải chứa nhiều dầu mỡ chất tẩy rửa…. Đặc biệt trong nước thải sinh hoạt có nhiều nguyên tố dinh dưỡng đa lượng như amoni, phốt pho. Nếu nồng độ trong nước quá cao dẫn đến hiện tượng phú dưỡng hóa. Nếu không có các biện pháp hữu hiệu để xử lý sẽ gây ô nhiễm nguồn nước mặt, theo thời gian sẽ ảnh hưởng nguồn nước ngầm. Điều đó gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng. Do đó, để đảm bảo sự phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường thì các phương pháp xử lý nước thải cũng được nghiên cứu và phát triển. Hiện nay ở Việt Nam hầu hết các khu đô thị, khu dân cư làng, xã…. Một số điểm du lịch nhà hàng được xây dựng phục vụ chính nhu cầu của con người, có thể nói nguồn nước thải sinh hoạt được sinh ra chưa được xử lý một cách triệt để mặc dù một vài nơi đô thị, làng xã có hệ thống xử lý tập trung nhưng còn nhiều khó khăn về vốn đầu tư cao, đặc biệt vấn đề vận hành cũng như chi phí xử lý cao, dẫn đến nước thải không đạt tiêu chuẩn môi trường. Do vậy việc nghiên cứu các công trình xử lý nước thải sinh hoạt phân tán là một việc làm cấp thiết. Với đặc thù là một nước đang phát triển như nước ta hiên nay thì việc nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ phù hợp, đơn giản với giá thành thấp là một hướng giải quyết hợp lý và khả thi nhất. Màng sinh học ( Memberance Bio Reactor) là một xu hướng công nghệ mới được phát triển và ứng dụng hiện nay. Màng sinh học là hệ thống xử lý vi sinh của nước thải bằng công nghệ lọc màng, chúng đạt hiệu quả cao, chi phí thấp, ổn định. Hiện nay việc tìm kiếm những những loại vật liệu lọc phù hợp để sử dụng trong công nghệ màng lọc sinh học là rất cần thiết. Xuất phát từ lý do trên, em xin đề xuất đề tài: “Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng màng sinh học trên một số vật liệu tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên“. Để tìm kiếm những vật liệu có sẵn thích hợp để sử dụng trong công nghệ màng sinh học phù hợp với xử lý nước thải sinh hoạt. 1.2. Mục tiêu của đề tài - Nghiên cứu mô hình xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể lọc sinh học, xác định khả năng xử lý nước thải của các công thức vật liệu lọc sử dụng trong bể lọc sinh học. Từ đó đề xuất, lựa chọn được các loại vật liệu lọc thích hợp sử dụng trong bể lọc sinh học và lựa chọn được tải trọng tối ưu với vật liệu phù hợp nhất. - Nâng cao hiệu quả xử lý nước thải bằng công nghệ rẻ tiền, phù hợp với điều kiện Việt Nam. 1.3. Mục đích của đề tài - Lựa chọn vật liệu lọc thích hợp để sử dụng trong mô hình bể lọc sinh học. - Lựa chọn tải trọng thủy lực tối ưu đối với vật liệu lọc tối ưu. - Nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt (QCVN 14: 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt). 1.4. Ý nghĩa của đề tài 1.4.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học - Vận dụng và phát huy những kiến thức đã học tập vào nghiên cứu. - Nâng cao kiến thức, kĩ năng và rút ra những kinh nghiệm thực tế phục vụ cho công tác nghiên cứu sau này. - Nâng cao khả năng tự học tập, nghiên cứu và tìm tài liệu. - Bổ sung tư liệu cho học tập. 1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn sản xuất - Xác định được khả năng xử lý nước thải sinh hoạt của từng loại vật liệu lọc. - Lựa chọn được các công thức vật liệu lọc có sẵn tại địa phương rẻ tiền, dễ kiếm để sử dụng công nghệ xử lý nước thải. - Xử lý được nước thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. Cơ sở khoa học 2.1.1. Một số khái niệm cơ bản * Môi trường: Trong Luật Bảo vệ môi trường đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, định nghĩa như sau: “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật”. * Ô nhiễm môi trường: Theo Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam 2005: “Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật”. * Ô nhiễm môi trường nước: Là sự thay đổi thành phần và chất lượng nước không đáp ứng cho các mục đích sử dụng khác nhau, vượt quá tiêu chuẩn cho phép và có ảnh hưởng xấu đến đời sống con người và sinh vật. Nước trong tự nhiên tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau: Nước ngầm, nước ở các sông hồ, tồn tại ở thể hơi trong không khí, Nước bị ô nhiễm nghĩa là thành phần của nó tồn tại các chất khác, mà các chất này có thể gây hại cho con người và cuộc sống các sinh vật trong tự nhiên. Nước ô nhiễm thường là khó khắc phục mà phải phòng tránh từ đầu. * Nước thải sinh hoạt: Là nước thải từ các khu dân cư, khu vực hoạt động thương mại, khu vực công sở, trường học và các cơ sở trường học khác. * Nước thải đô thị: Nước thải đô thị là một thuật ngữ chỉ chất lỏng trong hệ thống cống thoát của một thành phố, thị xã. * Nước thải tự nhiên: Nước mưa được xem như nước thải tự nhiên ở những thành phố hiện đại, chúng được thu gom theo hệ thống riêng. * Nước thải thấm qua: Là lượng nước thấm vào hệ thống ống bằng nhiều cách khác nhau, qua các khớp nối, các ống có khuyết tật hoặc thành hố gas hay hố xí. * Tiêu chuẩn môi trường: Trong Luật Bảo vệ môi trường đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, định nghĩa như sau: “Là giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền qui định làm căn cứ để quản lý và bảo vệ môi trường”. * Tải trọng thủy lực: là tải trọng nước được phân phối trên bề mặt của công trình. Tải trọng thủy lực tính bằng: Lưu lượng xử lý (m 3 /h) chia cho diện tích bề mặt công trình (m 2 ) 2.1.2. Tổng quan về nước thải sinh hoạt 2.1.2.1. Khái niệm nước thải Nước thải là chất lỏng được thải ra sau quá trình sử dụng của con người và đã làm thay đổi tính chất ban đầu của chúng. Nước thải là nước đã dùng trong sinh hoạt, sản xuất hoặc chảy qua vùng đất ô nhiễm. Phụ thuộc vào điều kiện hình thành, nước thải được chia thành: nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước thải tự nhiên và nước thải đô thị. 2.1.2.2. Khái niệm nước thải sinh hoạt - Nước thải sinh hoạt là nước được thải bỏ sau khi sử dụng cho các mục đích sinh hoạt của cộng đồng: tắm, giặt giũ, tẩy rửa, vệ sinh cá nhân, - Thông thường nước thải sinh hoạt của hộ gia đình được chia làm 2 loại chính: nước đen và nước xám. + Nước đen là nước thải từ nhà vệ sinh, chứa phần lớn các chất ô nhiễm, chủ yếu là: chất hữu cơ, vi sinh vật gây bệnh và cặn lơ lửng. + Nước xám là nước phát sinh từ các quá trình rửa, tắm, giặt với thành phần các chất ô nhiễm không đáng kể. 2.1.2.3. Nguồn thải Nước thải sinh hoạt thường được thải ra từ các căn hộ, cơ quan, trường học, bệnh viện, chợ, và các công trình công cộng khác. Lượng nước thải sinh hoạt của một khu dân cư phụ thuộc vào dân số, vào tiêu chuẩn cấp nước và đặc điểm của hệ thống thoát nước. Nước thải sinh hoạt ở các trung tâm đô thị thường được thoát bằng hệ thống thoát nước dẫn ra sông rạch, còn ở các vùng ngoại thành và nông thôn do không có hệ thống thoát nước nên nước thải thường được tiêu thoát tự nhiên vào các ao hồ hoặc thoát bằng biện pháp tự thấm (TS. Lê Quốc Tuấn, 2003) [15]. 2.1.2.4. Thành phần và đặc tính của nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt có chứa nhiều các tạp chất khác nhau, trong đó khoảng 52% là chất hữu cơ, 48% là chất vô cơ và một số lớn các chủng loại vi sinh vật (Trần Hiếu Nhuệ, 1990) [8]. a. Thành phần các chất hữu cơ có trong nước thải sinh hoạt Thành phần các chất hữu cơ có trong nước thải sinh hoạt được phân làm hai loại theo khả năng phân hủy của vi sinh vật: • Các chất hữu cơ dễ bị phân hủy Chúng chủ yếu bao gồm các hợp chất hydratcacbon, protein, chất béo có nguồn gốc động, thực vật khác nhau. Trong nước thải từ khu dân cư, có khoảng 40 – 50% là hydratcacbon, 40 – 60% protein và 5 – 10% chất béo (Lê Xuân Phương, 2005) [12]. • Các chất hữu cơ khó phân hủy Các chất hữu cơ khó phân hủy là các chất hữu cơ có vòng thơm (hydrocacbua), các chất đa vòng ngưng tụ, các chất Clo hữu cơ, Phospho hữu cơ, … chúng khó bị phân hủy bởi các tác nhân sinh học bình thường, cho nên chúng tồn tại lâu dài, tích lũy làm ảnh hưởng tới mỹ quan, gây độc hại cho môi trường, sinh vật và con người. Ngoài các chất hữu cơ và vô cơ, trong nước thải sinh hoạt còn chứa lượng lớn các loài vi sinh vật, động vật nguyên sinh. Thành phần chủ yếu là vi khuẩn, nấm men, nấm mốc, tảo và nguyên sinh động vật. Trong đó vi khuẩn là chiếm nhiều nhất cả về thành phần và số lượng. Vi sinh vật trong nước thải sinh hoạt cũng được chia làm hai loại: vi sinh vật tự dưỡng và vi sinh vật dị dưỡng. Trong đó các vi sinh vật dị dưỡng phải nhờ vào chất hữu cơ có trong nước thải làm nguồn dinh dưỡng và năng lượng. Trong quá trình dinh dưỡng, chúng nhận các vật liệu để xây dựng tế bào, sinh trưởng và tăng sinh khối. Đây là cơ sở cho giải pháp công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học (Lê Văn Cát,1999) [1]. b. Thành phần sinh học của nước thải sinh hoạt Trong nước thải có nhiều chất hữu cơ nên có nhiều vi sinh vật sinh sống và sử dụng nguồn chất hữu cơ đó như là nguồn dinh dưỡng để sinh trưởng và tăng sinh khối. Thành phần sinh học trong nước thải bao gồm: • Tảo Tảo trong nước thải được xếp vào nhóm thực vật nổi của nước, chúng sống chủ yếu nhờ quang hợp, chúng sử dụng CO 2 cùng với nguồn Nitơ và Phospho để cấu thành tế bào dưới tác dụng của năng lượng ánh sáng mặt trời, đồng thời chúng cũng sản sinh ra oxy. Trong nước thải rất giàu Nitơ và Phospho, vì vậy nước thải là môi trường thích hợp cho tảo tăng sinh khối. Mặt khác, việc tăng nhanh sinh khối tảo cũng là nguồn gây ô nhiễm thứ cấp của nước thải khi tảo chết. • Động vật nguyên sinh Động vật nguyên sinh thuộc nhóm sinh vật sống trôi nổi trong nước và là một dạng chỉ thị cho nước, vì nếu có sự xuất hiện của chúng thì chứng tỏ nước được xử lý hiệu quả và nước thải không có độc tính. Thức ăn của những động vật nguyên sinh trong nước thải là các vụn hữu cơ hay tảo và vi khuẩn. • Hệ vi sinh vật trong nước thải Vi sinh vật là những sinh vật nhỏ bé, đơn bào hay sống tập trung, tồn tại với số lượng rất lớn trong tự nhiên. Trong nước thải, vi sinh vật xâm nhập vào thông qua nhiều con đường khác nhau: từ phân, nước tiểu, rác thải sinh hoạt, nước thải hộ gia đình, rác thải sinh hoạt, rác thải bệnh viện, không khí,… Hệ vi sinh vật trong nước thải cũng khá đa dạng, bao gồm nhiều loại như: vi khuẩn, nấm men, nấm mốc, xoắn thể, xạ khuẩn, virus, thực thể khuẩn,… nhưng chủ yếu là vi khuẩn. Vi khuẩn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân hủy các chất hữu cơ làm sạch nước thải. Theo phương thức dinh dưỡng vi khuẩn được chia làm hai nhóm chính: - Vi khuẩn dị dưỡng: Là những vi khuẩn sử dụng chất hữu cơ làm nguồn cacbon dinh dưỡng, và làm năng lượng để hoạt động sống, xây dựng tế bào, phát triển,… có ba loại vi khuẩn dị dưỡng: + Vi khuẩn hiếu khí. + Vi khuẩn kỵ khí. + Vi khuẩn tùy nghi. - Vi khuẩn tự dưỡng: Là những vi khuẩn có khả năng oxy hóa chất vô cơ để thu năng lượng và sử dụng CO 2 làm nguồn cacbon cho quá trình sinh tổng hợp. Những vi khuẩn nhóm này gồm: vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn sắt, vi khuẩn lưu huỳnh,… (Lê Quốc Tuấn, 2002) [14]. Bảng 2.1. Đặc tính của nước thải sinh hoạt (mg/l) Chỉ tiêu Nồng độ Cao Trung bình Thấp BOD 5 400 220 110 COD 1.000 500 250 Đạm hữu cơ 35 15 8 Đạm amôn 50 25 12 Đạm tổng số 85 40 20 Lân tổng số 15 8 4 Tổng số chất rắn 1.200 720 350 Chất rắn lơ lửng 350 220 100 (Nguồn: Metcalf , Eddy, 1991) [19] 2.1.2.5. Tác hại của nước thải sinh hoạt tới môi trường và sinh vật Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học, ngoài ra còn có cả các thành phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh rất nguy hiểm. Thành phần chủ yếu của nước thải sinh hoạt là các chất hữu cơ, bao gồm các chất hữu cơ dễ bị phân hủy và các chất hữu cơ khó phân hủy. Các chất dễ phân hủy như cacbonhydrat, protein chủ yếu làm suy giảm lượng oxy hòa tan trong nước dẫn đến suy thoái tài nguyên thủy sản và làm giảm chất lượng nước mặt. Các chất khó phân hủy gồm nhiều hợp chất hữu cơ tổng hợp. Hầu hết chúng có độc tính với sinh vật và con người. Chúng tồn tại lâu dài trong môi trường và cơ thể sinh vật gây độc tích lũy, ảnh hưởng nguy hại đến cuộc sống. Chất rắn lơ lửng hạn chế độ sâu tầng nước được ánh sáng chiếu xuống, gây ảnh hưởng tới quá trình quang hợp của tảo, rong, rêu…Chất rắn có khả năng gây trở ngại cho phát triển thủy sản nếu chúng có nồng độ cao. Ngoài ra các loại vi sinh vật gây bệnh hiện hữu trong nước thải đưa ra sông góp phần làm cho các bệnh, đặc biệt là các bệnh đường ruột (thương hàn, tả, lỵ,…) gia tăng do lây lan qua đường ăn uống và sinh hoạt. 2.1.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá nước thải sinh hoạt • Độ pH Độ pH là một trong những chỉ tiêu xác định đối với nước cấp và nước thải. Chỉ số này cho biết có cần phải trung hòa hay không và tính lượng hóa chất cần thiết trong quá trình xử lý đông keo tụ, khử khuẩn,… Trị số pH thay đổi sẽ ảnh hưởng đến quá trình hòa tan, keo tụ, làm tăng hay giảm tốc độ phản ứng, nó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật có trong nước. pH của nước thải có một ý nghĩa quan trọng trong quá trình xử lý nước thải. Trong thực tế, các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học thường làm việc tốt trong khoảng pH từ 7 – 7,6. Thường vi sinh vật phát triển tốt nhất trong môi trường trung tính pH từ 7 – 8. Các nhóm vi sinh vật khác nhau có mức giới hạn pH khác nhau, ví dụ vi khuẩn nitrit phát triển thuận lợi ở khoảng pH từ 4,8 – 8,8; còn vi khuẩn nitrat thì pH từ 6,5 – 9,3. Vi khuẩn lưu huỳnh có thể tồn tại trong môi trường pH từ 1 – 4. Với nước thải sinh hoạt thường có pH từ 7,2 – 7,6. • Hàm lượng các chất rắn Hàm lượng các chất rắn là một trong những chỉ tiêu vật lý đặc trưng và quan trọng nhất của nước thải. Nó bao gồm các chất nổi, chất lơ lửng, keo và chất hòa tan. Chất rắn trong nước thải bao gồm các chất vô cơ ở dạng hòa tan hoặc không hòa tan như đất đá, và dạng huyền phù lơ lửng. Các chất hữu cơ như xác vi sinh vật, tảo, động vật phù du, … Chất rắn làm trở ngại cho các quá trình lưu chuyển, sử dụng và làm giảm chất lượng nước. Hàm lượng chất rắn được xác định qua các chỉ tiêu cụ thể sau: - Chất rắn tổng số (TS): Là trọng lượng chất khô phần còn lại sau khi cho bay hơi 1 lít nước thải trên bếp cách thủy rồi sấy khô ở 103 0 C cho đến khi trọng lượng không đổi, đơn vị tính g/l hay mg/l. - Chất rắn lơ lửng ở dạng huyền phù (SS): Là trọng lượng khô các chất rắn còn lại trên giấy lọc khi lọc 1 lít nước thải và sấy khô ở 103 0 C – 105 0 C tới trọng lượng không đổi, đơn vị tính mg/l hay g/l. - Chất rắn hòa tan (DS): Hàm lượng chất rắn hòa tan chính là hiệu số của tống chất rắn với huyền phù: DS = TS – SS. Đơn vị tính là mg/l. - Chất rắn bay hơi (VS): Là trọng lượng mất đi khi nung chất huyền phù SS ở 550 0 C trong khoảng thời gian xác định. Đơn vị tính là mg/l hoặc phần trăm của TS hay SS. Chỉ số này thường biểu thị cho chất hữu cơ có trong nước. - Chất rắn có thể lắng: Số ml phần chất rắn của 1 lít mẫu nước đã lắng xuống đáy sau một khoảng thời gian. Đơn vị tính ml/l. • Màu Nước thải thường có màu, đặc biệt thường có màu từ nâu đến đen hay đỏ nâu. Màu của nước được tạo ra do: - Các chất hữu cơ trong xác động, thực vật phân rã tạo thành. - Nước có sắt và mangan ở dạng keo hoặc hòa tan. - Nước có chất thải công nghiệp (crom, tannin, lignin). Màu của nước thường chia hai dạng: - Màu thực: do các chất hòa tan hay các hạt keo. [...]... trên màng sinh học, oxi hóa chất bẩn hữu cơ có trong nước Đề tài đã tiến hành nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật trên giá thể xơ dừa trong nước thải Từ đó ứng dụng xử lý ô nhiễm môi trường nước với bể lọc sinh học hiếu khí Hay đề tài Nghiên cứu xử lý Nitơ trong nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học ngập nước của sinh viên Đỗ Thị Hải Yến (trường Đại học Khoa học. .. phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Một số loại vật liệu lọc và khả năng xử lý nước thải sinh hoạt - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về khả năng xử lý nước thải của một số loại vật liệu lọc trong bể lọc sinh học và tải trọng thủy lực của vật liệu tối ưu trong điều kiện tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 3.2 Địa điểm và thời gian tiến hành - Địa điểm nghiên cứu: Trường Đại học Nông lâm Thái... hành nghiên cứu: Từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2014 3.3 Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi - Điều kiện thời tiết khí hậu vùng nghiên cứu - Đặc trưng của nước thải sinh hoạt trong nghiên cứu + Đánh giá chỉ tiêu vật lý của nước thải đầu vào + Đánh giá chỉ tiêu hóa học của nước thải đầu vào - Xác định khả năng xử lý nước thải của các công thức vật liệu lọc + Đánh giá xử lý một số chỉ tiêu vật lý. .. ≥ 0,5 mới có thể đưa vào xử lý sinh học (hiếu khí) Nếu COD lớn hơn BOD nhiều lần, trong đó gồm có xenlulozo, hemixenlulozo, protein, tinh bột chưa tan thì phải qua xử lý sinh học kị khí (Biền Văn Minh và cs, 2000) [6] b Các phương pháp xử lý sinh học Xử lý nước thải theo phương pháp sinh học là dựa trên cơ sở hoạt động của các vi sinh vật có sẵn trong nước thải, chúng có khả năng sử dụng các chất hữu... “ Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc qua màng sinh học của sinh viên Đặng Xuân Quyền (trường Đại học dân lập Hải Phòng) Đề tài Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước thải cho khu dân cư huyện Hóc Môn” của sinh viên nguyễn Ngọc Lan (trường Cao đẳng Tài nguyên & Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên. .. liệu lọc + Đánh giá xử lý một số chỉ tiêu vật lý của nước thải + Đánh giá xử lý một số chỉ tiêu hóa học của nước thải * Kết quả: Lựa chọn được loại vật liệu cũng như công thức có khả năng xử lý tốt nhất để đưa vào mô hình bể lọc sinh học để xác định tải trọng thủy lực của mô hình - Xác định tải trọng tối ưu trong xử lý nước thải sinh hoạt bằng màng sinh học + Xây dựng mô hình bể lọc với tải trọng thủy... đề lọc nước đã khuyến cáo dùng toán học để thiết kế các hệ thống lọc sinh học Sự phát triển các chất polymer đã tạo điều kiện cho biện pháp công nghệ xử lý nước thải bằng lọc sinh học được sử dụng rộng rãi 2.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước Tại Việt Nam, phương pháp xử lý nước thải bằng các bể lọc sinh học còn khá mới mẻ, bước đầu đang được một số trung tâm công nghệ môi trường và trường đại học áp... bộ lọc sinh học tại Salford – Anh vào năm 1893 Năm 1908 nhà máy xử lý nước thải sử dụng bể lọc sinh học đầu tiên được đưa vào hoạt động tại Columbus Ohio Đến năm 1940 ở nước này đã có 60% hệ thống xử lí nước thải áp dụng công nghệ lọc sinh học cùng thời điểm này các công thức tính toán hiệu suất của bể lọc sinh học cũng được các nhà khoa học nghiên cứu và phát triển Năm 1946 Hội đồng nghiên cứu của... đề tài nghiên cứu mới đây nhất về áp dụng phương pháp này tại Việt Nam như: “ Khả năng sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật trên giá thể xơ dừa trong nước thải Ứng dụng xử lý ô nhiễm môi trường nước với bể sinh học hiếu khí” của sinh viên Văn Thị Trà My (Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng) Dựa trên nguyên lý cơ sở của phương pháp lọc sinh học là nhờ vào quá trình hoạt động của vi sinh vật... Sulfit, Amoniac,… có thể đưa vào xử lý theo các phương pháp sinh học Phương pháp xử lý sinh học nước thải dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải Do vậy, điều kiện đầu tiên và vô cùng quan trọng là nước thải phải là môi trường sống của quần thể vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải Muốn đảm bảo điều kiện này nước thải phải: - Không có chất độc . hoạt. 1.2. Mục tiêu của đề tài - Nghiên cứu mô hình xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể lọc sinh học, xác định khả năng xử lý nước thải của các công thức vật liệu lọc sử dụng trong bể lọc sinh. loại vật liệu lọc phù hợp để sử dụng trong công nghệ màng lọc sinh học là rất cần thiết. Xuất phát từ lý do trên, em xin đề xuất đề tài: Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng màng. màng sinh học trên một số vật liệu tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên“. Để tìm kiếm những vật liệu có sẵn thích hợp để sử dụng trong công nghệ màng sinh học phù hợp với xử lý nước thải sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng màng sinh học, luận văn nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng màng sinh học, luận văn nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng màng sinh học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay