xác định tài sản chung của vợ chồng trên cơ sở phân tích điều 27 luật hngđ 2000 và các qppl hướng dẫn

21 288 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2014, 06:12

Xác định tài sản chung của vợ chồng trên cơ sở phân tích điều 27 luật HNGĐ 2000 và các QPPL hướng dẫn LỜI MỞ ĐẦU Chúng ta thường nghe nhiều người giải thích về tài sản chung của vợ chồng như sau: . Nhưng: - Thế nào là tài sản mà vợ chồng có được sau khi kết hôn? - Cách giải thích đó có đúng quy định pháp luật không? Dù đã quan tâm nghiên cứu, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy ở đâu đó một cách giải thích rõ ràng, chính xác và khoa học: như thế nào là tài sản chung của vợ chồng? Tại nhà trường, khi học môn HNGĐ, không có bài tập tình huống nào xác định các trường hợp nào là tài sản chung? Đề bài chỉ giả thiết dưới dạng tương tự như sau: " A và B là vợ chồng, có tài sản chung là " và sinh viên cứ thế mà chia đôi. Các giáo trình của Trường Đại học Luật Tp HCM, Đại học Luật Hà Nội vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề này. Trong thực tiễn, xem những câu hỏi từ người cần tư vấn, chúng ta sẽ gặp các dạng như sau: Tôi và anh(chị) A là vợ chồng, có đăng ký kết hôn, tài sản chung gồm nhưng chỉ do anh(chị) A đứng tên (chẳng rõ tài sản đó có phải là tài sản chung hay không, nhưng người đặt câu hỏi luôn xác định là tài sản chung theo tư duy chủ quan của họ) Và câu trả lời của người tư vấn thường gặp như sau: Theo quy định tại điều 27 luật HNGĐ 2000, tài sản chung của vợ, chồng gồm (trích dẫn nguyên văn điều 27), ngoài ra, khoản 3 điều 5 Nghị định 70/2001CP cũng quy định(trích dẫn nguyên văn). Do đó, tài sản trên có được trong thời kỳ hôn nhân nên là tài sản chung của vợ chồng, anh và chị cứ yên tâm, thế nào tòa cũng chia đôi và từ "có được" được hiểu là "phát sinh sau khi kết hôn". Học thuyết "tài sản mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung" đã và đang rất phát triển dù khi áp dụng, người xử lý sự việc luôn cảm thấy hình như có điều gì bất ổn. Xét ví dụ: Giả sử một ngày sau khi đăng ký kết hôn, chị A mua căn nhà, có phải là tài sản chung không? Có người bảo rằng: thời gian một ngày thì ngắn quá, chắc là chưa đủ để kết luận là tài sản chung đâu, thế thời gian bao lâu mà "có được" thì có thể gọi là tài sản chung của vợ chồng? Nếu câu trả lời "chắc phải độ hơn một năm, hai năm gì đó", thì có người sẽ chỉ ra: hình như có căp vợ chồng nọ sống với nhau bốn năm, có hai con mà vẫn ở nhà thuê. Vậy thì mười năm cho chắc ăn, nhưng có những người cả đời vẫn không có tiền mua nhà. Ví dụ trên cho thấy: học thuyết "Tài sản mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung" đã có những bất cập như sau: 01- Hoàn toàn không được ghi nhận tại các QPPL của luật HNGĐ 1986, 2000 - Cụ thể hơn là không được ghi nhận tại điều 27 luật HNGĐ 2000. 02- Đã gặp những bế tắc về mặt lý luận khi áp dụng vào nhiều tình huống thực tiễn khi đối chiếu với nguyên lý "nhà nước bảo đảm tính hợp lý của điều luật". Luật HNGĐ 2000 bắt đầu có hiệu lực từ 01-01-2001, nhưng cách áp dụng và giải quyết sự việc không khác gì so với cách áp dụng trong giai đoạn luật HNGĐ 1986 có hiệu lực. Câu hỏi đặt ra: tại sao luật đã thay đổi mà cách áp dụng pháp luật để giải quyết sự việc không thay đổi? Phân tích về ngôn ngữ:    ! "#$%&'( )*+,- $%&'( ) +*,./0123,444 #%&'(*,./ 0123,4445 Sự phân tích cho thấy rằng: "tài sản mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn" và "tài sản chung của vợ chồng" có nội hàm không đồng nhất. Đề tài nghiên cứu sẽ làm rõ sự khác biệt đó và chứng minh: tư duy “tài sản mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng” theo cách giải thích từ có được với nghĩa “phát sinh bất chấp điều kiện” hoặc “phát sinh sau khi kết hôn” là trái luật, và sự suy nghĩ sai lầm đó đã tạo nên nhiều nghịch cảnh trong xã hội. Nội dung của đề tài hướng đến việc đưa ra một phương pháp đọc luật nhằm quán triệt chuẩn xác ý chí nhà làm luật, qua đó lồng ghép chế định tài sản chung của vợ chồng được ghi nhận tại điều 27 luật HNGĐ như một ví dụ sinh động, vì điều 27 luật HNGĐ 2000 có thể là một trong những điều khó hiểu nhất của hệ thống luật Việt Nam. Án ly hôn trong thời gian qua biến động theo chiều hướng gia tăng phải tính đến những điều nêu trong bài viết này cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng, và sự hiểu chưa đúng về chế định tài sản chung của vợ chồng cũng đang góp phần đe dọa đến sự bình yên của quan hệ hôn nhân gia đình. Trên cơ sở làm rõ ý nghĩa của điều 27 luật hôn nhân gia đình năm 2000, đề tài hướng đến việc xây dựng một nhận thức đúng đắn về chế định tài sản chung của vợ chồng trên cơ sở những lý luận của khoa học pháp lý. Xác định chính xác các hình thức sở hữu hiện có trong quan hệ hôn nhân theo quy định pháp luật và thực tiễn, tránh tình trạng ngộ nhận về tính chung, riêng của tài sản là tiền đề làm phát sinh những sự rạn nứt, tranh chấp phi lý và trái pháp luật trong quan hệ hôn nhân gia đình. XEM XÉT VÀ PHÂN TÍCH MỘT BÀI VIẾT GIẢI THÍCH VỀ TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG, ĐẶC TRƯNG CHO CÁCH HIỂU VỀ TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG HIỆN NAY Nguyên tắc suy đoán tài sản chung trong Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và Luật Dân sự Pháp. Vấn đề tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng là lĩnh vực luôn xảy ra nhiều tranh chấp trong thực tiễn, đặc biệt là khi vợ chồng phát sinh các mâu thuẫn. Một nguyên tắc góp phần giải quyết tốt các tranh chấp này được ghi nhận trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 (Nguyên tắc này chưa có trong các Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959, 1986), đó là nguyên tắc suy đoán tài sản chung Quan hệ tài sản giữa vợ chồng, hay chính xác hơn là chế độ pháp lý về tài sản giữa vợ chồng là lĩnh vực thường xảy ra nhiều tranh chấp trong thực tiễn, nên cần phải có một cơ chế pháp lý hoàn chỉnh và phù hợp để giải quyết tốt những tranh chấp.Luật Hôn nhân và gia đình (Luật HNGĐ) năm 2000 cũng như Luật HNGĐ năm 1986 của Việt Nam thừa nhận sự cùng tồn tại của ba khối tài sản trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng: tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của vợ và tài sản riêng của chồng. Trong đó, khối tài sản chung của vợ chồng được người làm luật dành nhiều sự quan tâm, bảo vệ; một trong những công cụ hữu hiệu để bảo vệ khối tài sản chung (người viết tạm đặt tên) là nguyên tắc suy đoán tài sản chung (a)1. Luật HNGĐ năm 2000 quy định tại khoản 3 Điều 27: Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng thì nó sẽ được suy đoán là tài sản chung. (b) Vấn đề xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng được quy định tương đối cụ thể trong Luật HNGĐ, tuy nhiên, trong thực tiễn, một khi đời sống chung giữa vợ chồng càng kéo dài thì các tài sản sẽ có xu hướng không thể tránh khỏi là lẫn lộn với nhau, đặc biệt khi vợ chồng xác lập nhiều các giao dịch liên quan đến tài sản. Do đó, không phải lúc nào nguồn gốc của tài sản cũng có thể xác định được theo các quy định về việc xác định tài sản chung (Điều 27) và tài sản riêng (Điều 32). Trong bối cảnh đó, quy định về việc suy đoán tài sản chung mà người làm luật đặt ra trong khoản 3 Điều 27 có ý nghĩa như một nguyên tắc có tính chất định hướng trong việc giải quyết các tranh chấp giữa vợ chồng với nhau về nguồn gốc tài sản (c). Tuy nhiên, với tư cách là một nguyên tắc suy đoán, tác dụng của nguyên tắc này chỉ dừng lại ở chỗ thiết lập một sự suy đoán, không có ý nghĩa khẳng định chắc chắn tất cả tài sản trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung của vợ chồng.(d) PHÂN TÍCH: *Vấn đề thứ nhất: nguyên tắc suy đoán tài sản chung: Trong khoa học pháp lý không ghi nhận nguyên tắc này, và tác giả đã thừa nhận “một trong những công cụ hữu hiệu để bảo vệ khối tài sản chung (người viết tạm đặt tên) là nguyên tắc suy đoán tài sản chung” (a) *Vấn đề thứ hai: sự trích dẫn điều luật không bảo đảm tính nguyên văn của QPPL Tác giải bài viết cho rằng luật HNGĐ năm 2000 quy định tại khoản 3 Điều 27: “Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng thì nó sẽ được suy đoán là tài sản chung.” (b) Trong khi đó, nguyên văn của khoản 3 điều 27 luật HNGĐ 2000 như sau: “Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung.” Đây là lỗi nghiêm trọng: giải thích luật không bảo đảm sự nguyên văn của QPPL. *Vấn đề thứ ba: hiệu quả của phương pháp “Tác dụng của nguyên tắc này chỉ dừng lại ở chỗ thiết lập một sự suy đoán, không có ý nghĩa khẳng định chắc chắn tất cả tài sản trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung của vợ chồng.”(d) Lỗi: đưa ra phương pháp nghiên cứu không được ghi nhận trong các tư liệu khoa học pháp lý, hậu quả của việc áp dụng nguyên tắc không thể có một kết luận chính xác về đối tượng cần nghiên cứu. Chương I ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN I- NHỮNG TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN: Trường hợp 1: 6'78 $9:; <'7=/>%&*?85@A6B; )C94+D 5EF&6GHD:*I  (/;B=&G'7>JK98 $9K LMN IO5"6H&P Q7 R  I8 S$TF&%&*968S? 8PQ5@'B UJK9>KVW&X5 Trường hợp 2: YK87 7$9 7=9UZY0[77='B* A(95@'B\$8*]8'B  H&F 85 DA&#7\'B >K*VWJ\=K$^F%I  %I&(?A_'B$>;&G`K %&&675 `aU RP Q 8`S bD \'B=_J\J> 7 ]#:D`K %&5 Trường hợp 3: YJR*H 8 '7= $9'KC4 %K8AB'7c -&)4#=JK9-d4 $>6A*c-&96Ke45D J>KVW_`K%&&D 6&G>V75fb^ghI>hIF& ?/ZY096>K9Ui>K JK&D96UH V&8  DjV5 Trường hợp 4: YJ96'BH G&k k]7=JK9=69U8: 9K9K'M*JK9?FN 9?OH 7W9U%&*]#[ $8'>;-&G'B5l$D #7'B>KVW'B>K;&G%&& `KD&V98 RV& >5i>KaUaK=/> JJ`aK^g^T5BK&9 6UH 9 5 Trường hợp 5: YKK6'B7=8 $ *:$95 D&'B-H_ *8:$F5m *nJ 8D?5@'B=JKF8:$K$ ;5 aJKoB1m&G7->U F&JK8 RV& DjV5@'BTHa A*JKF:F6'cA;-?$85 1/F&IJK&G !->_ U877 R :*NV52877&G'BU F&^K/9753:KF`8 'B=^K/b &G5D'D;AF F'B'cAKF>JG87&G'B 9U( ?8V& Dj V'BUJ>KVW5YhI7] I&`F'B5 Các trường hợp trên cho thấy sự hiểu sai về chế định tài sản chung của vợ chồng đã làm phát sinh những mâu thuẫn đáng tiếc, có khả năng dẫn đến những hành vi ứng xử lệch chuẩn xã hội, hoặc người có thẩm quyền áp dụng pháp luật dựa vào đó để ra những phán quyết không phù hợp với tính khách quan của sự việc, vi phạm nguyên tắc nhà nước bảo đảm tính hợp lý của điều luật và xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của công dân.Tư duy “tài sản mà vợ, chồng có được trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng” được trích xuất từ điểm 3b khoản 3 Nghị quyết 02-2000 của HĐTP TAND tối cao kèm với sự giải thích độc lập, không liên kết với điều 27 luật HNGĐ 2000 đã có tác động bóp méo luật nên bộc lộ những mâu thuẫn về lý luận và thể hiện sự bất hợp lý trong thực tiễn. Trường hợp 6: VD sau đây cho thấy việc chứng minh về nguồn mua tài sản không phải là vấn đề đơn giản. 1D%&*6DmYRJV&Dc K '?K'b &K' JRK 3??** @F&?/H %U' 1' ?8SJ'' 8XS>'b &p5 Ví dụ trên đã cho thấy rằng dù một vật giá trị không lớn, nhưng buộc phải chứng minh như cách người tiến hành TTDS vẫn thường hay làm đối với tranh chấp tài sản trong hôn nhân thì bản thân họ vẫn không có khả năng chứng minh được. Do đó,đối với các loại tài sản có giá trị lớn, đòi hỏi thời gian tích lũy lâu dài thì sự chứng minh lại càng không thể được trong điều kiện mọi giao dịch về tài chính không thông qua ngân hàng, và đây là cơ hội tốt cho những kịch bản chiếm đoạt tài sản dựa vào quan hệ hôn nhân hợp pháp.Câu hỏi đặt ra: tại sao nhà lập pháp lại đưa ra một quy phạm khó thể thực hiện được trên thực tế và có khả năng làm phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực? Trường hợp 7: cũng là GCN QSH ghi tên một bên vợ hoặc chồng nhưng khi thì được công nhận là chứng cứ, khi thì bị bác bỏ? 77'BJR*'B=$9: b %&X?^TD'B?$852T @D?JM@ONJ  R@->G 9 @]I`'>;aUq"62@1ZY0H 'B^F 8`K/??^K'9'B5 BV&DD]IF>7BhI- c`KaUq"62@1ZY0H 'B^F8`K /??^K'97'B5 Vấn đề phát sinh về mặt lý luận: tại sao trong trường hợp thứ nhất, GCN QSH trên được xem là chứng cứ, còn trong trường hợp thứ hai, cũng vẫn tờ GCN QSH trên nhưng không được công nhận là chứng cứ? Cơ sở lý luận? Trường hợp thứ 8: tư duy “ có được sau khi kết hôn là tài sản chung” đã gặp bế tắc về lý luận .77$ *6&3rr0JK 77bA**Js  A*7 865 @-6A*7F&N b U&P Q9/>?] 5 Vấn đề cần giải quyết về mặt lý luận: tại sao tính khách quan QSH thay đổi tùy theo loại tài sản mà nguồn tạo lập tác động? Điều này có trái với nguyên tắc xác lập quyền sở hữu quy định trong bộ luật dân sự không? Cơ sở lý luận ? Rõ ràng là "học thuyết": có được sau khi kết hôn là tài sản chung đã gặp nhiều bế tắc về mặt lý luận và vi phạm nguyên tắc: nhà nước bảo đảm tính hợp lý của điều luật khi áp dụng vào thực tiễn. Trên cơ sở nghiên cứu điều 27 luật HNGĐ 2000, bằng các phương pháp cơ bản của khoa học pháp lý, chúng tôi sẽ làm rõ nghĩa của QPPL đúng với ý chí nhà làm luật, tránh tình trạng bóp méo ý nghĩa của QPPL, sử dụng quan hệ hôn nhân hợp pháp như một điều kiện để tạo ra sự tranh chấp giả tạo nhằm chiếm tài sản riêng công dân. II- CƠ SỞ LÝ LUẬN Như đã nêu, điều 27 luật HNGĐ 2000 M&4et4ut,444Olà một trong những quy phạm pháp luật có thể gây ra cho người đọc những cách hiểu khác nhau khi giải quyết một sự việc cụ thể, để tránh tình trạng trên, một số nguyên tắc cần được áp dụng khi đọc và phân tích QPPL: 1- Các nguyên tắc cơ bản Khi nghiên cứu các quy phạm pháp luật cụ thể, cần tuân thủ các quy định sau đây: - Bảo đảm tính nguyên văn của điều luật: khi đọc và giải thích QPPL, không được thêm câu, từ, dấu phân cách vào điều luật. - Tuân thủ quy tắc văn phạm: hiểu điều luật theo đúng quy tắc văn phạm của ngôn ngữ viết. - Xem xét tính hệ thống: cách giải thích về điều luật phải bảo đảm nguyên tắc thống nhất của hệ thống luật Việt Nam. Cơ sở pháp lý của nguyên tắc này là khoản 1 điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: B c>>>K>cAF9J%&>(>K> / IA>K>/5 - Tuân thủ quy tắc lịch sử: đôi khi, để hiểu được điều luật, cần phải hiểu sự phát triển của ngành luật, bộ luật qua từng thời kỳ, giai đoạn lịch sử. - Tuân thủ quy tắc giá trị pháp lý trong hệ thống VB QPPL: hiến pháp có giá trị pháp lý cao hơn luật, luật cao hơn nghị định, nghị quyết…….khi sử dụng quy phạm có giá trị pháp lý thấp giải thích, áp dụng quy phạm có giá trị pháp lý cao hơn thì không được vận dụng sai lệch ý nghĩa, mục đích của quy phạm được giải thích, áp dụng. Cơ sở pháp lý của nguyên tắc này là khoản 2 điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật:  D>K9J%&>(>K>/%&' K*_$F*8K>Ha9JIh>K>U ;5 Ngoài ra, cần bảo đảm quy tắc mang tính nguyên lý khi áp dụng pháp luật để giải quyết tình huống cụ thể là: cần kiểm tra lại cách tư duy về điều luật phải phù hợp nguyên tắc nhà nước bảo đảm tính hợp lý của điều luật khi áp dụng vào thực tiễn. 2- Phương pháp nghiên cứu: a- Làm rõ nghĩa của QPPL bằng sự kết hợp quy tắc văn phạm với cấu trúc câu, từ: - Bảo đảm tính nguyên văn của QPPL - Giải thích điều luật trên cơ sở tuân thủ đúng quy tắc văn phạm về cấu trúc câu, từ. - Các từ chưa rõ trong điều luật, cần được giải thích theo đúng ý chí nhà lập pháp bằng sự viện dẫn các QPPL hướng dẫn đồng thời với việc kiểm tra sự đúng đắn của văn bản hướng dẫn với ý nghĩa điều luật. - Các từ chưa rõ không có văn bản hướng dẫn, cần được xác định đúng nghĩa theo quy tắc văn phạm, kết hợp với giải thích theo ngữ cảnh, đồng thời bảo đảm không làm thay đổi nghĩa ban đầu của QPPL nghiên cứu và không mâu thuẫn với các QPPL khác. b- Sử dụng kiến thức cơ bản của cấu trúc một quy phạm pháp luật - Xác định rõ các bộ phận của một QPPL - Xác định rõ điều kiện, hoàn cảnh chính xác để quy phạm pháp luật được áp dụng. - Xác định rõ ý chí nhà lập pháp trong phần quy định - Làm rõ ý nghĩa của QPPL sau khi nghiên cứu - Kiểm tra lại tính đúng đắn, hợp lý của cách tư duy về điều luật, xác định không có sự mâu thuẫn với các QPPL liên quan khác. c- Sử dụng kiến thức logic học để tìm ra quy tắc hiển nhiên đúng tuy chưa được QPPL ghi nhận cụ thể, giải thích quy phạm pháp luật khi áp dụng không tạo ra sự tự mâu thuẫn và bất hợp lý. d- Kiểm tra lại tư duy về điều luật trên cơ sở nguyên tắc: nhà nước bảo đảm tính hợp lý của điều luật: Cách hiểu về điều luật và áp dụng vào thực tiễn không [...]... pháp luật quy định về hình thức của tài sản chung của vợ chồng Trích dẫn khoản 2 điều 27: 2 Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng Tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng: được nêu trong khoản 2 điều 27 chính là những tài sản có nguồn tạo lập thuộc khoản 1 điều 27 luật HNGĐ... đều biết và thừa nhận có nghĩa vụ tuân thủ, không trái với quy tắc ứng xử chung khi ứng dụng trong đời sống thực tiễn Chương II TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNGTHEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH NĂM 2000 I – PHÂN TÍCH VÀ LÀM RÕ NGHĨA ĐIỀU 27 LUẬT HNGĐ 2000: Trích dẫn: Điều 27 Tài sản chung của vợ chồng 1 Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất,... Trích dẫn: 1 Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. .. thuận .Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất 2 Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng 3 Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung 1- Khoản 1 điều 27 luật. .. chất của quy phạm liệt kê tượng trưng) 04- tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung: chủ sở hữu cho, tặng chung cả vợ và chồng - phụ thuộc ý chí của chủ sở hữu và có chứng cứ về sự cho tặng chung 05- và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung: phải có sự xác định bằng công chứng 06- Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng: ... tên cả vợ và chồng a Hệ quả tất yếu của khoản 2 điều 27 luật HNGĐ: Xem khoản 2 điều 27 luật HNGĐ 2000 là một đại tiền đề, có giá trị logic hiển nhiên đúng:Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng Đặt: P = (tài sản chung của vợ chồng) Q = (giấy chứng nhận quyền sở hữu phải... xác lập sở hữu - Không có yếu tố đền bù khi xác lập sở hữu Trích dẫn điểm 3a NQ 02 /2000 HĐTP TAND tối cao: a Khoản 1 Điều 27 đã quy định tài sản chung của vợ chồng và hình thức sở hữu đối với tài sản chung của vợ chồng "Những thu thập hợp pháp khác" của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có thể là tiền thưởng, tiền trợ cấp, tiền trúng thưởng xổ số, mà vợ, chồng có được hoặc tài sản mà vợ chồng được xác. .. doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có... cũng thuộc khối tài sản chung của vợ chồng và được chia theo quy định tại Điều 95 của Luật Hôn nhân và gia đình Và điều 95 luật HNGĐ quy định: Điều 95 Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn 1 Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó - Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước... viết: (Tài sản chung của vợ chồng phải đăng ký quyền sở hữu) thì (giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên cả vợ và chồng ) à nếu (giấy chứng nhận quyền sở hữu không ghi tên cả vợ và chồng) àthì tài sản đó không phải là (tài sản chung của vợ chồng) Đây là kết quả hiển nhiên đúng được suy ra từ khoản 2 điều 27 luật HNGĐ trên các quy tắc logic học b Trường hợp ngoại lệ: Là những trường hợp được quy định . Xác định tài sản chung của vợ chồng trên cơ sở phân tích điều 27 luật HNGĐ 2000 và các QPPL hướng dẫn LỜI MỞ ĐẦU Chúng ta thường nghe nhiều người giải thích về tài sản chung của vợ chồng. nguồn gốc của tài sản cũng có thể xác định được theo các quy định về việc xác định tài sản chung (Điều 27) và tài sản riêng (Điều 32). Trong bối cảnh đó, quy định về việc suy đoán tài sản chung. luôn xác định là tài sản chung theo tư duy chủ quan của họ) Và câu trả lời của người tư vấn thường gặp như sau: Theo quy định tại điều 27 luật HNGĐ 2000, tài sản chung của vợ, chồng gồm (trích dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: xác định tài sản chung của vợ chồng trên cơ sở phân tích điều 27 luật hngđ 2000 và các qppl hướng dẫn, xác định tài sản chung của vợ chồng trên cơ sở phân tích điều 27 luật hngđ 2000 và các qppl hướng dẫn, xác định tài sản chung của vợ chồng trên cơ sở phân tích điều 27 luật hngđ 2000 và các qppl hướng dẫn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay