hoàn thiện kế toán quản trị chi phí ở công ty cổ phần nước khoáng bang quảng bình

121 318 4
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2014, 03:29

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Chi phí sản xuất kinh doanh là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Khi tham gia vào kinh doanh, các doanh nghiệp đều mong muốn tối đa hóa lợi nhuận. Lợi nhuận của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của những chi phí đã bỏ ra. Tăng doanh thu và giảm chi phí là con đường duy nhất mà các doanh nghiệp đi đến lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh. Tuy nhiên, việc tăng doanh thu là điều khó thực hiện vì cần phải tăng sản phẩm tiêu thụ hay giá bán sản phẩm, hoặc tăng cả hai. Điều này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quan hệ cung cầu của sản phẩm đang kinh doanh, mặt bằng giá cả, tình hình kinh doanh… do đó các doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc quản trị chi phí. Vấn đề của nhà quản lý là phải nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh chi phí, xây dựng định mức chi phí, theo dõi quá trình phát sinh chi phí, đo lường và đánh giá sự phù hợp của thực tế với định mức, từ đó có biện pháp giải quyết hoặc điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế. Việc phân tích biến động chi phí là điều mà các nhà quản lý cần thực hiện trong quản lý chi phí. Thông qua phân tích biến động chi phí, nhà quản trị xác định nguyên nhân tác động đến sự tăng giảm chi phí so với tiêu chuẩn đặt ra trước đó. Từ đó đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, xây dựng phương án hoạt động mới để tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Công ty CP nước khoáng Bang – Quảng Bình là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nước khoáng cũng không tránh khỏi sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trên thị trường như: Thạch Bích, Đảnh thạnh, Lavie, Vĩnh Hão, Thanh Tân(Huế)… Từ đó đã ảnh hưởng đến thị phần của Công ty ở một số khu vực và ảnh hưởng đến mục tiêu lợi nhuận mà Công ty cần đạt đến. Vấn đề đang đặt ra cho nhà quản trị Công ty là làm cách nào để quản lý một cách hiệu quả hoạt động của Công ty và đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời trong môi trường kinh doanh này. Chính vì lý do trên mà tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí ở Công ty CP nước khoáng Bang – Quảng Bình” làm đề tài luận văn. 2. Tổng quan về đề tài nghiên cứu. KTQT chi phí là một công cụ quản lý không thể thiếu, hỗ trợ cho hệ thống quản trị, cho phép xem xét toàn diện các vấn đề về hoạch định, kiểm soát các hoạt động của DN. KTQT chi phí là nội dung có ý nghĩa quan trọng. Tiết kiệm chi phí, hạ giá bán, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tối đa hóa lợi nhuận và tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế hội nhập và có tính toàn cầu là một yêu cầu đặt ra cho các DN. Chính vì những lý do trên mà hiện nay một số DN đã và đang vận dụng KTQT chi phí vào DN của mình. Bên cạnh đó một số DN chưa thấy được tầm quan trọng của KTQT chi phí đối công tác quản lý DN. Nói tóm lại, KTQT chi phí là vấn đề còn nhiều mới mẽ đối với các DN ở nước ta. Đó cũng là lý do mà nhiều tác giả đã đi sâu nghiên cứu về KTQT chi phí trong DN sản xuất kinh doanh. Đề tài: “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các Doanh nghiệp chế biến thuỷ sản nhà nước trên địa bàn thành phố Đà nẵng” – luận văn thạc sĩ của tác giả Đào Thị Minh Tâm (năm 2004) Đề tài: “ Kế toán quản trị chi phí tại Công ty dược TW III” – luận văn thạc sĩ của tác giả Phạm Xuân Thư (năm 2010) Đề tài: “ Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Vinaconex 25” - luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Thị Kim Cường ( năm 2010). Đề tài: “ Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Viễn thông Quảng Ngãi” – luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Thị Minh Tâm ( năm 2010). Qua các đề tài nghiên cứu này, các tác giả đã hệ thống các nội dung cơ bản của kế toán quản trị cũng như kế toán quản trị chi phí và vận dụng vào các ngành cụ thể theo phạm vi nghiên cứu của đề tài. Trên cơ sở kế thừa những lý luận về KTQT nói chung và KTQT chi phí nói riêng, cũng như nghiên cứu thực trạng KTQT chi phí ở Công ty CP nước khoáng Bang -Quảng Bình tác giả đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện KTQT chi phí ở Công ty. 3. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí ở Công ty CP nước khoáng Bang – Quảng Bình, chỉ ra những mặt hạn chế, thiếu sót, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí ở Công ty CP nước khoáng Bang – Quảng Bình. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Là những nội dung thuộc kế toán quản trị chi phí trong DN sản xuất nhằm bảo đảm thông tin cho các yêu cầu quản trị chi phí trong điều kiện cơ chế thị trường hiện nay. Phạm vi nghiên cứu: Công ty nước Khoáng Bang - Quảng Bình, bao gồm các bộ phận tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh ở Công ty. 5. Phương pháp nghiên cứu Đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, đảm bảo tính hệ thống trong quá trình nghiên cứu. Đề tài sử dụng các phương pháp như: tổng hợp, phân tích, so sánh….để nghiên cứu, trình bày lý luận và thực tiễn một cách phù hợp, logic, rút ra những điểm còn tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí ở Công ty CP nước khoáng Bang – Quảng Bình. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí ở Công ty CP nước khoáng Bang - Quảng Bình. Chương 3: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí ở Công ty CP nước khoáng Bang - Quảng Bình DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU BẢNG 2.1 KẾ HOẠCH TIÊU THỤ NĂM 2010 45 BẢNG 2.2 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2010 46 BẢNG 2.3 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ 48 BẢNG 2.5 PHIẾU XUẤT KHO 49 BẢNG 2.5 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 621 50 BẢNG 2.6 BIÊN BẢN THANH TOÁN LƯƠNG 53 BẢNG 2.7 BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG TỔ SX NK THỦY TINH 56 BẢNG 2.8 BẢNG TỶ LỆ PHÂN BỔ CHI PHÍ NCTT 57 BẢNG 2.9 BẢNG PHÂN BỔ CP NCTT TỪNG LOẠI SP QUÝ 4/2010 57 BẢNG 2.10 BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SXC TỪNG LOẠI SP QUÝ 4/2010 58 BẢNG 2.11 BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM QUÝ IV/2010 60 BẢNG 2.12 PHIẾU XUẤT KHO 61 BẢNG 2.13 SỔ CHI TIẾT TK 641 QUÝ IV/2010 62 BẢNG 2.14 SỔ CHI TIẾT TK 642 QUÝ IV/2010 63 BẢNG 2.15 BÁO CÁO CHI PHÍ NVLTT QUÝ IV/2010 65 BẢNG 2.16 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ NCTT QUÝ IV/2010 67 BẢNG 3.1 PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ 77 BẢNG 3.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ QUÝ IV/2010 79 BẢNG 3.3 BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SP NK M0,46L QUÝ IV/2010 81 BẢNG 3.4 BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SP THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP 81 BẢNG 3.5 BẢNG SO SÁNH 2 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SP 82 BẢNG 3.6 DỰ TOÁN BIẾN PHÍ SẢN XUẤT ĐƠN VỊ CÁC LOẠI NƯỚC KHOÁNG QUÝ I/2011 86 BẢNG 3.7 DỰ TOÁN CHI PHÍ LINH HOẠT CÁC LOẠI NƯỚC KHOÁNG QUÝ I/2011 87 BẢNG 3.8 BẢNG PHÂN BỔ ĐỊNH PHÍ CHO TỪNG LOẠI NK 89 BẢNG 3.9 KHUNG GIÁ BÁN SP NK QUÝ I/2011 90 BẢNG 3.10 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ NVLTT QUÝ IV/2010 92 BẢNG 3.11 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ NCTT QUÝ IV/2010 94 BẢNG 3.12 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ SXC QUÝ IV/2010 95 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ TÊN SƠ ĐỒ TRANG Sơ đồ 2.1 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC KHOÁNG Sơ đồ 2.2 BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG BANG - QB Sơ đồ 2.3 BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY Sơ đồ 2.4 HÌNH THỨC SỔ: ‘NHẬT KÝ CHUNG” 35 37 39 41 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: BẢNG KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2010 PHỤ LỤC 02: BẢNG ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NVL PHỤ LỤC 03: PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ CỦA CHI PHÍ CHO TỪNG LOẠI NƯỚC KHOÁNG QUÝ IV/2010 PHỤ LỤC 04: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ, GIÁ THÀNH, KẾT QUẢ PHỤ LỤC 05: BẢNG TÍNH BIẾN PHÍ SẢN XUẤT HÀNG BÁN QUÝ IV/2010 PHỤ LỤC 02 BẢNG ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NVL NĂM 2010 Tính cho 1.000SP (chai, bình) NK mặn NK PET Tên NVL Đ VT 0, 37Lít 0, 46 L ít 0 ,5L 1 ,5L N K ngọt 0 ,33L N K ngọt 0,46L N K bình 20 L 1.NK ng. liệu L ít 44 4 5 52 6 00 1 .800 3 96 5 52 24. 000 2.Ga CO2 th ực phẩm K g 3, 5 4, 4 3 ,2 4 ,4 3.Nắp chai C ái 1. 010 1. 010 1 010 1 010 4.Nhản NK C ái 1. 005 1. 005 1 005 1 005 5.Nh ản mặn mặt sau C ái 1. 005 1. 005 6.Than ho ạt tính K g 0, 1 0, 12 0 ,36 0 ,1 0 ,12 4,8 7.Keo dán nhãn K g 0, 38 0, 38 0 ,25 0 ,25 8.Xút rắn K g 0, 47 0. 5 0 ,46 0 ,5 9.Dung môi đen M L 2, 5 2, 5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2,5 10.Mực in M L 1, 2 1, 2 1 ,2 1 ,2 1 ,2 1 ,2 1,2 11.Dầu FO K g 8 8 1 2 8 8 4 12.Điện Năng K wh 22 2 6 1 1 2 2 2 2 2 7 24 0 13.Đường RE K g 1 1,9 1 6,6 14.Hương 7up M L 2 51 3 50 15.Axit Citric K 1 1 g ,4 16.Dầu Dừa K g 0, 036 0, 036 0 ,036 0 ,036 17.Nabica K g 0, 33 0, 27 18.Xit HF K g 5, 5 5 ,5 19.Nắpbình 20L K g 60 20. Nắp chai C ái 1 005 1 005 21. Nhãn MCo C ái 1 005 1 005 22Màng co nắp C ái 1 005 1 005 23.Nhản b20l C ái 20 24.Van b20l C ái 50 25.Màng co B20l C ái 10 17 26.Thùng giấy C ái 4 3 8 4 27.Quai Xách C ái 1 005 28.Phôi Pét C ái 1 040 1 025 29.Băng dán C uộn 0 ,4 0 ,8 30.Nút kim K g 10 50 31.Tem b ảo hiểm C ái 10 50 32.Benzoat K g 0.0 13 33.NL Khác Đ ồng 15 .000 1 5.000 1 2.000 2 5.000 30 0.000 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN BHXH BHYT CCDC CP DN ĐM KPCĐ KTQT KTTC L M N NCTT NK NVL SP SXC TSCĐ TT P QB Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Công cụ, dụng cụ Cổ phần Doanh nghiệp Định mức Kinh phí công đoàn Kế toán quản trị Kế toán tài chính Lít Mặn Ngọt Nhân công trực tiếp Nước khoáng Nguyên vật liệu Sản phẩm Sản xuất chung Tài sản cố định Thủy tinh Pét Quảng Bình [...]... chi phí NVL tr c ti p cho t ng công vi c, ơn công vi c ho c ơn t hàng Chi phí này ư c ghi vào s chi phí theo t hàng hoàn thành thì k toán s c ng t ng chi phí NVL tr c ti p và ghi vào t ng chi phí NVL tr c ti p và chi phí SXC làm cơ s cho vi c xác cùng v i chi phí nhân công tr c ti p nh giá thành T p h p chi phí nhân công tr c ti p: Chi phí nhân công tr c ti p bao g m chi phí v ti n lương và các kho n... d toán s ư c xây d ng cho t ng lo i s n ph m, sau ó t ng c ng thành d toán t ng th toàn DN 1.3.1.3 D toán chi phí SXC Chi phí s n xu t chung thông thư ng bao g m nhi u kho n m c và nhi u y u t chi phí c u thành M c dù v y, khi l p d toán chi phí SXC thư ng không l p d toán chi ti t cho t ng kho n m c chi phí c u thành, mà l p d toán theo phí và bi n phí chi phí SXC nh 23 Khi xây d ng d toán chi phí. .. t ng kỳ k toán, chi phí s n ph m ch chuy n xác ư c tính toán, k t nh l i nhu n trong kỳ tương ng v i kh i lư ng s n ph m ã ư c tiêu th trong kỳ ó - Chi phí th i kỳ: Chi phí th i kỳ bao g m các kho n m c chi phí còn l i sau khi ã xác nh các kho n m c chi phí thu c chi phí s n ph m Nó thư ng bao g m chi phí bán hàng, chi phí qu n lý DN và chi phí tài chính Các chi phí th i kỳ phát sinh kỳ k toán nào ư... Chi phí v t li u gián ti p g m chi phí các lo i v t li u, nhiên li u c n thi t ho t ng s n xu t ư c trôi ch y Chi phí khác như chi phí kh u hao TSC , chi phí i n, nư c, chi phí b o bi m… * Chi phí ngoài s n xu t: t ch c và th c hi n vi c tiêu th s n ph m, DN còn ph i th c hi n m t s kho n chi phí khâu ngoài s n xu t ư c g i là chi phí ngoài s n xu t, bao g m hai kho n m c: chi phí bán hàng và chi phí. .. phí gián ti p Theo phương pháp phân ph i chi phí cho m t i tư ng ch u chi phí, các chi phí ư c phân lo i thành chi phí tr c ti p (direct costs) và chi phí gián ti p (indirect costs) Chi phí tr c ti p c a m t th tính th ng và tính toàn b cho v i i tư ng t p h p chi phí là kho n chi phí mà có i tư ng ch u chi phí Chi phí tr c ti p g n li n i tư ng t p h p chi phí, phát sinh, t n t i, phát tri n và m... toán qu n tr chi phí Th c ch t KTQT chi phí ư c tách ra t k toán chi phí, giai o n KTQT ư c hình thành t k toán chi phí giúp cho vi c xác uc a nh và ki m tra chi phí c a các nhà qu n tr Song k toán chi phí cung c p c thông tin KTTC và KTQT vì i tư ng s d ng thông tin k toán chi phí bao g m các cá nhân, t ch c bên ngoài và các nhà qu n tr bên trong doanh nghi p i u ó kh ng s d ng thông tin k toán chi. .. cho t ng s n ph m d a trên nh m c hao phí lao ng cho t ng s n ph m nên cũng ư c tính th ng cho t ng s n ph m - Chi phí s n xu t chung: là nh ng chi phí c n thi t khác s n xu t s n ph m ngoài hai lo i chi phí trên Chi phí s n xu t chung ch y u bao g m 3 lo i chi phí là chi phí nguyên v t li u gián ti p, chi phí lao ng gián ti p và các kho n chi phí khác Chi phí nhân công gián ti p là ti n lương, ph c p... quan n chi b ng ti n trong kỳ (chi mua v t li u, mua công c d ng c , chi tr lương ) Nhưng không ph i t t c các kho n chi phí SXC có liên quan n d toán ti n, ví d như chi phí kh u hao TSC chi m t tr ng l n trong chi phí SXC kho n chi phí b ng ti n Vì v y, là m t kho n m c i v i DN s n xu t, nhưng không tính là xác chi phí SXC trong d toán này có liên quan n chi phí b ng ti n làm cơ s xây d ng d toán ti... n sau này thì ph i l y t ng d toán chi phí SXC tr (- ) i chi phí kh u hao TSC 1.3.1.4 D toán chi phí bán hàng Chi phí bán hàng có nh hư ng nh t nh n ho t ngư c l i nên khi l p d toán chi phí bán hàng ph i tính tiêu th c a DN ng tiêu th c a DN và n m i liên h v i d toán 24 D toán chi phí bán hàng ph n ánh các chi phí liên quan n vi c tiêu th s n ph m d tính c a kỳ sau D toán này nh m m c ích tính trư... viên văn phòng, chi phí văn phòng ph m… 1.2.2 Phân lo i chi phí theo m i quan h gi a chi phí v i l i nhu n xác nh trong kỳ Khi xem xét cách tính toán và k t chuy n các lo i chi phí xác nh l i nhu n trong kỳ k toán, chi phí s n xu t kinh doanh trong DN s n xu t ư c chia làm hai lo i - Chi phí s n ph m: Chi phí s n ph m bao g m các chi phí phát sinh liên quan n vi c s n xu t s n ph m hoàn thành Xét theo . sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí ở Công ty CP nước khoáng Bang - Quảng Bình. Chương 3: Hoàn thiện kế toán quản trị chi. quản trị chi phí ở Công ty CP nước khoáng Bang – Quảng Bình, chỉ ra những mặt hạn chế, thiếu sót, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí ở Công ty CP nước. các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí ở Công ty CP nước khoáng Bang – Quảng Bình. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương:
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện kế toán quản trị chi phí ở công ty cổ phần nước khoáng bang quảng bình, hoàn thiện kế toán quản trị chi phí ở công ty cổ phần nước khoáng bang quảng bình, hoàn thiện kế toán quản trị chi phí ở công ty cổ phần nước khoáng bang quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay