giải nhanh bài tập trắc nghiệm trong đề thi đại học, cao đẳng năm 2014

53 805 1
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2014, 23:16

. Việt 553 Phương pháp 22. GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ ĐỀ THI THỬ NĂM 2014 ĐỀ SỐ 1 (Trích từ đề thi Cao đẳng năm 2014) Câu 1: Cho 13,8 gam hỗn. Cl 2 trong hỗn hợp trên là A. 25,00%. B. 88,38%. C. 11,62% D. 75,00%. Giải nhanh = = ⇒ = N Cl 2 2 1,12 %V .100% 25% %V 75% 4,48 ĐỀ SỐ 2 (Trích từ đề thi Đại học khối A, năm 2014) . C. 0,15. D. 0,20. Giải nhanh Nếu trong Y có kim loại dư. Giả sử có Al dư, theo bảo tồn electron và giả thi t, ta có : 22 phương pháp & kỹ thuật hiện đại giải nhanh BTTN Hóa học
- Xem thêm -

Xem thêm: giải nhanh bài tập trắc nghiệm trong đề thi đại học, cao đẳng năm 2014, giải nhanh bài tập trắc nghiệm trong đề thi đại học, cao đẳng năm 2014, giải nhanh bài tập trắc nghiệm trong đề thi đại học, cao đẳng năm 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn