Hoàn thiện kế toán bán hàng Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quốc Tế Âu Lạc

83 345 1
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2014, 11:40

Kinh doanh trong cơ chế thị trường gắn trực tiếp với mục tiêu lợi nhuận. Vì vậy, trong điều kiện cạnh tranh thực hiện chính sách bán hàng và tổ chức công tác kế toán bán hàng có ảnh hưởng lớn đến doanh số bán ra và lợi nhuận của doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho hoạt động bán hàng. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT + SXKD : Sản xuất kinh doanh + XN : Xí nghiệp + DN : Doanh nghiệp + BHXH, BHYT,KPCĐ : Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí CĐ + XDCB : Xây dựng cơ bản + NVL : Nguyên vật liệu + CCDC : Công cụ dụng cụ + CP NVLTT : Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp + CP NCTT : Chi phí Nhân công trực tiếp + CP SDMTC : Chi phí sử dụng máy thi công + CP SXC : Chi phí sản xuất chung + VAT : Thuế giá trị gia tăng + TSCĐ : Tài sản cố định. + CT TSBN : Công trình Tiên Sơn - Bắc Ninh. + KH TSCĐ : Khấu hao tài sản cố định. Sinh viên: Trần Thị Phương Khoa kế toán: KT1-K9 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Kí hiệu Tên bảng biểu Biểu 1 Phiếu xuất kho Biểu 2 Hóa đơn giá trị gia tăng Biểu 3 Phiếu thu Biểu 4 Phiếu xuất kho Biểu 5 Hàng gửi đi bán Biểu 6 Hóa đơn giá trị gia tăng Biểu 7 Phiếu thu Biểu 8 Phiếu nhập kho Biểu 9 Sổ nhật ký bán hàng Biểu 10 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng TK 5111 Biểu 11 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng TK 5112 Biểu 12 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng TK 5113 Biểu 13 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng TK 511 Biểu 14 Trích nhật ký chung Biểu 15 Sổ cái tài khoản Biểu 16 Trích nhật ký chung Biểu 17 Sổ cái tài khoản Biểu 18 Trích nhật ký chung Sinh viên: Trần Thị Phương Khoa kế toán: KT1-K9 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD Biểu 19 Sổ cái tài khoản 531 Biểu 20 Thẻ kho Biểu 21 Trích số chi tiết hàng hóa Biểu 22 Sổ chi tiết giá vốn hàng hóa Biểu 23 Sổ chi tiết giá vốn hàng bán Biểu 24 Sổ chi tiết thanh toán với người bán Biểu 25 Bảng kê số 8 nhập, xuất, tồn kho hàng hóa Biểu 26 Trích nhật ký chung Biểu 27 Sổ cái tài khoản 632 Biểu 28 Bảng chấm công nhân viên bán hàng Biểu 29 Bảng thanh toán tiền lương nhân công Biểu 30 Bảng trích và phân bố khấu hao TSCĐ Biểu 31 Sổ chi tiết lương nhân viên bán hàng Biểu 32 Chi phí công cụ dụng cụ của bán hàng Biểu 33 Chi phí khấu hao tài sản cố định Biểu 34 Chi phí dịch vụ mua ngoài Biểu 35 Sổ chi tiết TK641 Biểu 36 Trích nhật ký chung Biểu 37 Chi phí bán hàng Sinh viên: Trần Thị Phương Khoa kế toán: KT1-K9 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Kí hiệu Tên sơ đồ Sơ đồ 1 Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung Sơ đồ 2 Trình tự ghi sổ các khoản thanh toán Sơ đồ 3 Sơ đồ luân chuyển chứng từ trong kế toán bán hàng Sinh viên: Trần Thị Phương Khoa kế toán: KT1-K9 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD LỜI NÓI ĐẦU Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp, các tổ chức, các Công ty… chuyên kinh doanh sản xuất các loại mặt hàng tương tự nhau diễn ra hết sức gay gắt. Vì vậy thị trường là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải gắn liền với thị trường cho nên bản thân các doanh nghiệp phải tìm nguồn mua và tiêu thụ hàng hoá của họ để tồn tại và phát triển. Kinh doanh trong cơ chế thị trường gắn trực tiếp với mục tiêu lợi nhuận. Vì vậy, trong điều kiện cạnh tranh thực hiện chính sách bán hàng và tổ chức công tác kế toán bán hàng có ảnh hưởng lớn đến doanh số bán ra và lợi nhuận của doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho hoạt động bán hàng. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng. Quan tâm đến vấn đề này đã được sự giúp đỡ của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quốc Tế Âu Lạc nơi em thực tập, em chọn đề tài: "Hoàn thiện kế toán bán hàng " làm chuyên đề thực tập của mình. Mục tiêu của chuyên đề này là tìm hiểu công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm của Công ty. Trên cơ sở đó đối chiếu với chế độ kế toán của Việt Nam và từ đó rút ra những ưu điểm và hạn chế trong tổ chức kế toán bán hàng. Nội dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp ngoài lời mở đầu và kết luận còn bao gồm 3 phần: Chương I: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của công ty TNHH sản xuất và thương mại Quốc Tế Âu Lạc Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế Ân Lạc Sinh viên: Trần Thị Phương Khoa kế toán: KT1-K9 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD Chương III: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH thương mại Quốc tế Âu Lạc Do kinh nghiệm thực tế còn nhiều hạn chế nên bản chuyên đề này không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót. Vì vậy em mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo và các anh tại phòng kế toán của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quốc tế Âu Lạc để hoàn thiện thêm bản chuyên đề này của em. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Trần Thị Phương Khoa kế toán: KT1-K9 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD CHƯƠNG I ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀTHƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ÂU LẠC 1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Âu Lạc 1.1.1. Danh mục hàng bán và dịch vụ của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Âu Lạc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Âu Lạc chuyên cung cấp các sản phẩm về đá, thi công các công trình xây dựng hàng đầu và dịch vụ chuyên nghiệp với chuẩn mực mang tầm quốc tế mà khách hàng hoàn toàn có thể tin cậy. Là đối tác có tầm quan trọng với các bạn hàng trên hầu hết các lĩnh vực như: xây dựng, vật liệu và thi công các dự án cơ sở hạ tầng cho công trình. Dưới đây là một số mặt hàng đá của công ty: STT Tên hàng bán Kích thước đá Đơn vị tính Dài Rộng 1 Đá trắng Suối Lau 2.3 0.6 m 2 Đá hồng Gia Lai 2.6 0.6 m 3 Đá hồng Ban Đêm 2 0.6 m 4 Đá đen Phú Yên 1.6 0.6 m 5 Đá Đen Sông Hinh 2.9 0.6 m 6 Đá tím Tân Dân 2.6 0.6 m 7 Đá đỏ Tân Cương 1.2 0.6 m 8 Đá tím Phú Cát 2.4 0.6 m 9 Đá hồng Bình Định 2.7 0.6 m 10 Đá đỏ Bình Định 1.7 0.6 m Sinh viên: Trần Thị Phương Khoa kế toán: KT1-K9 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD 11 Đá đỏ Nhuộm 2.3 0.6 m 12 Đá vàng Bình Định 2.6 0.6 m 13 Đá nâu Anh Quốc 2 0.6 m 14 Đá tím Mông Cổ 1.5 0.8 m 15 Đá trắng Muối 1.3 0.34 m 16 Đá marble mẫu m Ngoài ra công ty còn sản xuất các loại đá như: - Đá Granite, đá Marble - Đá xây dựng, đá mỹ nghệ - Đá làm tường nghệ thuật Hiện tại công ty còn mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ như cho thuê xe ô tô, tổ chức các chuyến du lịch * Tiêu chuẩn chất lượng Các mặt hàng đã được cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, được phép sử dụng. Được Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Trung tâm trắc nghiệm địa chất công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá. * Tính chất của hàng hóa Các viên đá phải có độ bóng đều, phẳng, không lẫn màu, không om rạn, không có vết loang xước. Hàng được đóng trong thùng gỗ với kích thước độ dày và chiều rộng mỗi thanh gỗ tối thiếu là 2cm x 10cm. Bên trong thùng gỗ đá phải được lót bìa carton xung quanh thành, giữa bóng của viên đá phải được lót một lớp nilon hoặc xốp, nhựa chống xước, theo đúng tiêu chuẩn. 1.1.2. Thị trường của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Âu Lạc Sinh viên: Trần Thị Phương Khoa kế toán: KT1-K9 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Âu Lạc là một Công ty chuyên khai thác và chế biến các loại đá quý phục vụ xây dựng, thi công cơ giới với ngành nghề chính là thi công các công trình công nghiệp, dân dụng trên phạm vi cả nước (miền bắc, miền nam và xuất khẩu đá ra nước ngoài) Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty rất rộng lớn, đòi hỏi công ty phải có lượng vốn kinh doanh đủ lớn, thường xuyên và cần thiết để qui trình sản xuất kinh doanh của công ty được diễn ra thường xuyên, liên tục tạo ra những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường. Các sản phẩm, dịch vụ của công ty có mặt trên hầu hết các thị trường lớn nhỏ trong cả nước và nước bạn Lào, Campuchia đã tạo được những uy tín nhất định trên thị trường. Chính vì thế mà khả năng cạnh tranh của công ty với các doanh nghiệp bạn và các công ty trong cùng ngành xây dựng là rất lớn. Trong những năm gần đây, công ty không ngừng củng cố vị thế của mình trên thị trường, đồng thời tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường mới và đã thu được những thành tựu đáng mừng. Một số doanh nghiệp công ty đang bán cho một số doanh nghiệp trên thị trường Hà Nội như: Công ty Xây dựng số 1 Công ty xây dựng số 4 Công ty TNHH Thương Mại Đại Phát Cửa hàng vật tư Lan Anh Cửa hàng vật tư xây dựng Hoàng Hà 1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Âu Lạc Công tác tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp có thể được tiến hành theo những phương thức sau: Sinh viên: Trần Thị Phương Khoa kế toán: KT1-K9 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD * Phương thức bán buôn: Bán buôn là việc bán các loại đá của công ty cho các doanh nghiệp khác, các cửa hàng, đại lý Với số lượng lớn để các đơn vị tiếp tục bán cho các tổ chức khác hay phục vụ cho việc khác nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế. Có 2 phương thức bán buôn + Bán buôn qua kho Bán buôn hàng hóa qua kho gồm bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng chờ chấp nhận, bán buôn qua kho theo hình thức bên mua lấy hàng trực tiếp tại kho. + Bán buôn không qua kho Bán buôn không qua kho (giao thẳng hàng không qua kho): Đây là trường hợp tiêu thụ hàng hóa không qua kho của doanh nghiệp. Bán buôn không qua kho có hai hình thức thực hiện như: Bán buôn vận chuyển thẳng, bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán. * Phương thức bán lẻ: Bán lẻ là phương thức bán hàng (bán các sản phẩm đá của công ty) trực tiếp cho người tiêu dùng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cá nhân và bộ phận nhu cầu kinh tế tập thể. Số lần tiêu thụ của mỗi lần bán thường nhỏ, có nhiều phương thức bán lẻ Bán lẻ thu tiền trực tiếp là hình thức nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm vật chất về số lượng hàng bán tại cửa hàng của công ty, trực tiếp thu tiền và giao hàng trực tiếp cho khách hàng, đồng thời ghi chép vào sổ theo dõi bán hàng. Sổ theo dõi bán hàng có thể được mở nhiều trang mỗi trang theo dõi một loại đá, phản ánh cả về số lượng và giá trị của hàng hóa. Cuối ngày nhân viên bán hàng kiểm tiền bán hàng và kiểm kê hàng tồn kho trong cửa hàng để xác định lượng hàng đã bán trong ngày rồi sau đó lập báo cáo bán hàng. Tiền bán hàng được nhân viên bán hàng kê vào giấy nộp tiền cho thủ Sinh viên: Trần Thị Phương Khoa kế toán: KT1-K9 10 [...]... đồng thời vào nhật kí chung từ các sổ thẻ chi tiết kế toán lập các bảng tổng hợp giá vốn hàng bán và doanh thu bán hàng. Từ nhật kí chung vào sổ cái các tài TK 511,632…Đồng thời đối chiếu số liệu trên sổ cái và bảng tổng hợp thanh toán CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ÂU LẠC 2.1 Kế toán doanh thu bán hàng Sinh viên: Trần Thị Phương 17 Khoa kế toán: KT1-K9... ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Quốc tế Âu Lạc áp dụng hệ thống tài khoản kế toán và báo cáo tài chính theo QĐ Số 15/2006/QĐ – BTC ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2006 của BTC áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước: Hạch toán kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên * Hình thức sổ kế toán của công ty Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế Âu Lạc. .. là tiêu thụ và người bán mất quyền sở hữu về số hàng này Người mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán số hàng mà người bán đã giao 1.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Âu Lạc 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của kế toán bán hàng * Chức năng của kế toán bán hàng Quá trình bán hàng giúp doanh nghiệp chuyển hoá vốn từ hình thái “hiện vật” sang hình thái... của kế toán giảm giá hàng bán Phản ánh đúng các khoản giảm trừ được công ty (bên bán) chấp thuận một cách đặc biệt trên giá đã thoả thuận trên hoá đơn, vị lý do hàng bán bị kém phẩm chất, không đúng quy cách phẩm chất, không đúng thời hạn ghi trong hợp đồng 1.3 Hình thức sổ kế toán của công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế Âu Lạc * Đặc điểm hệ thống tài khoản kế toán công ty đang áp dụng Công ty. .. đồng chẵn Xuất, ngày 15 tháng 10 năm 2009 Người lập Người nhận thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc (Kí, họ tên) (Kí, họ tên) (Kí, họ tên) (Kí, họ tên) (Kí, họ tên) Sau khi xuất kho kế toán xuất kho vào sổ hàng gửi đi bán Biểu số: 5 Đơn vị: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quốc tế Âu lạc Địa chỉ: Số 12 A Lô B1 Khu Đô thị mới Đại Kim – Hà Nội HÀNG GỬI ĐI BÁN NT Tên hàng gửi Khách hàng ĐVT Số lượng bán 15/10/201... hàng này được coi là đã bán và bên bán đã mất quyền sở hữu chỗ hàng đó Khi nhận được lệnh xuất kho kế toán viết phiếu xuất kho cho thủ kho đồng thời ghi sổ hàng gửi đi bán Khi khách hàng đồng ý mua số hàng gửi bán thì kế toán viết hóa đơn GTGT và viết phiếu thu Biểu số: 4 Đơn vị: Công ty Âu Lạc Mẫu số: 01 -VT Bộ phận: Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngày 20 tháng 03 năm 2006 của BTC PHIẾU XUẤT... sổ sách kế toán cho toàn công ty theo hình thức nhật kí chung Sinh viên: Trần Thị Phương 14 Khoa kế toán: KT1-K9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KTQD Hệ thống sổ kế toán đang sử dụng tại công ty bao gồm sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty theo hình thức bộ máy tập trung Sổ kế toán tổng hợp bao gồm: Sổ nhật kí chung, sổ cái các tài khoản và sổ nhật... 2.1.2 Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng 2.1.2.1 Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là tổng giá trị thực hiện được do việc bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp lao vụ dịch vụ cho khách hàng - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: là số chênh lệch giữa tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ với các khoản giảm trừ như: chiết khấu thượng mại, giảm giá hàng. .. 2.1.1 Chứng từ kế toán bán hàng của Công ty Chứng từ kế toán áp dụng tại Công ty được thực hiện theo đúng quy định về nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật kế toán và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính Phủ, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán và các quy định của chế độ này * Cách tổ chức và quản lý chứng từ kế toán tại Công ty: Mọi nghiệp... của kế toán chiết khấu thương mại Phản ánh đúng số tiền sẽ giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua hàng, dịch vụ với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc đã cam kết mua, bán hàng Chiết khấu thương mại bao gồm: - Chiết khấu hàng hoá: Phản ánh toàn bộ số tiền chiết khấu thương mại (tính trên lượng hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quốc Tế Âu Lạc, Hoàn thiện kế toán bán hàng Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quốc Tế Âu Lạc, Hoàn thiện kế toán bán hàng Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quốc Tế Âu Lạc, ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀTHƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ÂU LẠC, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ÂU LẠC, Sổ Cái tài khoản, Sổ cái tài khoản, PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ÂU LẠC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay