Mô hình tiểu thuyết Lê Văn Trương và sức hấp dẫn của mô hình này

159 407 1
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2014, 19:19

BăGIÁOăDCăVĨăĨOăTO IăHCăTHÁIăNGUYểN  LểăTHăNGỂN MỌăHỊNHăTIUăTHUYTăLểăVNăTRNGă VĨăSCăHPăDNăCAăMỌăHỊNHăNĨY ChuyênăngƠnh:ăVnăhcăVităNamăhinăđi Mưăs:ă62.22.34.01 LUNăÁNăTINăSăNGăVN Ngiăhngădnăkhoaăhcă:ăGSăNguynăngăMnh Thái Nguyên, 2012 i LIăCAMăOAN TôiăxinăcamăđoanăđơyălƠăcôngătrìnhănghiênăcuăcaăriêngătôi.ăCácăsăliu,ăktă quăđcănêuătrongălunăánălƠătrungăthcăvƠăchaăđcăaiăcôngăbătrongăbtăkăcôngă trìnhăkhoaăhcănƠo.ăNuăsai,ătôiăhoƠnătoƠnăchuătráchănhim. Thái Nguyên, ngày 9 tháng 5 nm 2012 TÁCăGIăLUNăÁN LểăTHăNGỂN ii MCăLC Liăcamăđoan i Mcălc ii PHNăMăU 1 1.ăTínhăcpăthităcaălunăán 1 2.ăLchăsăvnăđ 2 2.1. Xuăhngăphêăphán 2 2.2. Xuăhngăkhngăđnh 8 2.3. Tiuăkt 19 3.ăMcăđích,ăđiătngăvƠăvnăbnănghiênăcu 20 3.1. Mcăđích,ăđiătngănghiênăcu 20 3.2. Vnăbnănghiênăcu 21 4.ăPhngăphápănghiênăcu 21 5.ăóngăgópămiăcaălunăán 22 6.ăBăccăcaălunăán 22 PHNăNIăDUNG 23 CHNGă1: KHÁIăNIMăMÔăHÌNH VÀ CÔNG CHÚNG CA TIUăTHUYTă LểăVNăTRNG 23 1.1. Kháiănimămôăhình 23 1.1.1. KháiănimămôăhìnhătrongăkhoaăhcăvƠ điăsng 23 1.1.2. Môăhìnhăătrongănghăthut,ăăvnăchng 23 1.2. CôngăchúngăcaătiuăthuytăLêăVnăTrng 25 1.2.1. VnăđăcôngăchúngăcaăvnăhcăvƠăsăhìnhăthƠnhălpăcôngăchúngămiănaă đuăthăăkăXX 25 1.2.2. CôngăchúngăcaătiuăthuytăLêăVnăTrng 29 1.3. Tiuăktăchngă1 34 CHNGă2: NHỂNăVTăNGIăHỐNG - CăIMăTHăăNHT CAăMÔăHÌNHăTIUăTHUYTăTIUăVNăTRNG 36 2.1. TínhăcáchănhơnăvtăngiăhùngătrongătiuăthuytăLêăVnăTrng 36 iii 2.1.1. Săđaădngăvănhơnăvt 36 2.1.2. Săthngănhtăvătínhăcách 42 2.2. NhơnăvtăngiăhùngăcaăLêăVnăTrngăviăkhátăvngăvtăthoátăthơnăphnă caămình 47 2.2.1. ThƠnhăphnăxutăthơnăcaănhơnăvtăngiăhùngătrongătiuăthuytăLêăVnăTrng 47 2.2.2. Săđiăngôiă- khiănhơnăvtăngiăhùngăcaăLêăVnăTrngăchinăthng 49 2.3. MtăsăkiuănhơnăvtăngiăhùngătrongătiuăthuytăLêăVnăTrng 55 2.3.1. Ngiăhùngătrongătrngăđi 55 2.3.2. Ngiăhùngătrongătìnhăyêu 62 2.4. Tiuăktăchngă2 72 CHNGă3: CTăTRUYNăLYăK,ăNHNGăCNHăXăLă- CăIMăTHăHAI CAăMÔăHÌNHăTIUăTHUYTăLểăVNăTRNG 74 3.1. Scăhpădnăcaăctătruynălyăkătrongătiuăthuyt,ătruynăkíătruynăthngăđiă viăđiăchúng 74 3.1.1. QuáătrìnhăhinăđiăhóaăcaătiuăthuytăVităNamăđuăthăkăXX 74 3.1.2. Thăhiuăcaăđiăchúng:ăaăthíchăctătruynălyăkì 76 3.2. MtăsăloiăctătruynăchăyuăcaătiuăthuytăLêăVnăTrng 79 3.2.1. Ctătruynăphiêuălu 79 3.2.2. Nhngătruynătìnhăéoăle 84 3.2.3. Nhngăcnhăxăl 89 3.2.3.1. TruynăđngărngăvƠănétăriêngăcaătiuăthuytăLêăVnăTrng 89 3.2.3.2. Scăhpădnăcaănhngăminăđtăl 93 3.2.3.3. Săkhámăpháăphongătc,ăvnăhoáăvùngăcao 98 3.3. Tiuăktăchngă3 103 CHNGă4: CH ăăOăLụăVÀăKTăTHÚCăCÓăHU- CăIMăTHăBA CAăMÔăHÌNHăăTIUăTHUYTăLểăVNăTRNG 105 4.1. ChăđăđoălỦăvƠăktăthúcăcóăhuătrongătiuăthuytăluônăphùăhpăviăthăhiuă caăđiăchúngăbìnhădơn 105 iv 4.1.1. QuanănimămiăcaăcácănhƠătiuăthuytăVit Namăhinăđiăvăvnăđăgiáoă hunătrongăvnăchng 105 4.1.2. LêăVnăTrngăviăliăđiăriêng,ătrăvătruynăthng 109 4.2.ăChăđăđoălỦătrongătiuăthuytăLêăVnăTrng 112 4.2.1. imăkhácăbităgiaănhơnăvtăngiăhùngătrongătiuăthuytăLêăVnăTrngă viănhơnăvtăsiêuănhơnăcaăNietzsch 112 4.2.2. oălỦămangătínhătruynăthng 115 4.2.3. oălỦămangătínhăthităthc 125 4.2.4. oălỦămangătínhădơnătc,ălòngăyêuănc 130 4.3. Ktăthúcăcóăhu 136 4.4. Tiuăktăchngă4 140 PHNăKTăLUN 142 DANHăMCăTÀIăLIUăTHAMăKHO 145 1 PHNăMăU 1.ăTínhăcpăthităcaălunăánă TrongăvnăhcăVităNamăgiaiăđonă1930 - 1945,ăLêăVnăTrngăniălênănhă mtăhinătngăđcăbit.ăScăvităcaăLêăVnăTrngăkhôngădămyăaiăcóăđc,ănuă khôngănóiălƠăchaăaiăcóăđc.ăRiêngătiuăthuytăđưă247 cun.ăNgoƠiătiuăthuyt,ăôngăcònă vitătruynăngn,ăphóngăs,ăbútăkỦ,ăthăvƠăkch.ăÔngătoăraăđcă mtăkiuănhơnăvtă Ngiăhùngă"đc c mt thi chp nhn và say mê". NhngătiuăthuytăLêăVnăTrngăcóănhiuălungăỦăkinăđánhăgiáăkhácănhau,ă thmăchíătráiăngcănhau.ă CóănhiuăỦăkinăđánhăgiá:ăVnăLêăVnăTrngădădưi,ădơyăcƠăraădơyămung, rmărƠ,ălumăthum;ăLêăVnăTrngăhayătritălỦ,ănhngănăƠoăvƠăápăđt;ăNhơnăvtă NgiăhùngătrongătiuăthuytăLêăVnăTrngălƠăthăanh hùng rm, huyênh hoang, cóănhngăhƠnhăviăbtăthng,ănhiuăkhiăkhôngăthc. BênăcnhăđóălƠănhngăỦăkinăghiănhnăsănhăhngăđcăbităcaătiuăthuytă LêăVnăTrngăviăcôngăchúngăđngăthi:ăTiuăthuytăgiaăhăLêălƠăngiădámă đngăraămnhădnăchătrngămtălỦăthuytăluơnălỦ;ăViănhngătrangăvnănngănƠn,ă mnhăm,ăthăhinănhngăkhátăvngăcháyăbngăcaăconăngi,ănhƠăvnăđưăxơyădngă hìnhă tngă ngi hùngă quytă lită vƠă ngangă tƠng; Trită lỦă scă mnhă vƠă nhơnă vtă ngiăhùngăcaăôngăđưănhăhngătiăthăhăthanhăniênăthiăđóărtăsơuăđm; Thcătă đưăchoăthy,ăLêăVnăTrngătătoăriêngăchoămìnhămtăvătríătrongăvnăhcăVită NamăhinăđiănhngănmăđuăthăkăXX. QuaănhngăỦăkinătráiăngcănhauănóiătrên,ăthyăniălênămtăvnăđ:ăTiuă thuytăLêă VnăTrngăkhôngă hnăđưă đcă scă hnă mtăsătácă giă khác,ă nhiuătácă phmăbcălărõănhcăđimăvămtănghăthut,ătrongăđóăcóăhinătngălpăliăcaă nhiuăyuătă(đnămcăcóăthămôăhìnhăhoáăđc),ănhngăcácătácăphmăcaăôngăvnă cóăscăhpădnăđcăbităđiăviăcôngăchúngăvnăhcăđngăthi,ănhăhngăkhôngă nhătiătătngăcaătngălpăthanhăniên,ăkhinăôngătrăthƠnhănhƠăvnăcóăsáchăbest seller nhtăthăk.ăTácăphmăcaăôngătrongăsutămtăthiăgianădƠiăluônăđc " nhà xut bn ch bn tho vit xong đ in, đc gi ch sách ra đ đc" [25;212]. 2 Cơuăhiăđtăraă ăđơyălƠătiăsaoănghăthutăcaă tiuă thuytăLêă VnăTrngă thucăhngăxoƠng,ănhngăli cóăscăhpădnăđôngăđoăđcăgiănhăvy?ăLêăVnă Trngăđưăcóăliăvităphùăhpăviătm đón đi caăcôngăchúng?ăHinătngăLêăVnă TrngăcóăphiălƠămt kiu tn ti vn hc? ưăcóănhiuănhƠăvn,ănhƠănghiênăcuătìmăcáchăgiiăthíchăscăchinhăphcăđcă giăca LêăVnăTrngăăcácăgócăđăkhácănhau.ăNhngăvnăđăđóăchoăđnănayăvnă chaăđcălỦăgiiămtăcáchăđnăđăvƠăthoăđáng. Lună ánă Môă hìnhă tiuă thuytă Lêă Vnă Trngă vƠă scă hpă dnă caă môă hình này hiăvngăăđóngăgópăvƠoăvic lỦăgiiăvnăđănóiătrên. Bên cnhăđó,ăLêăVnăTrngăcngălƠămtăngiăchuăthităthòiăvătháiăđă đánhăgiáăchaăthtăsăcôngăbngăca giiăphêăbìnhăvnăhcătrongăsutămtăthiăgiană dƠiăviănhngăgìăôngăđóngăgópăchoăvnăhcăVităNamănhngănmăđuăthăkăXX.ă Ngiăđiăgnănhălưngăquênă"ngiăhùng"ămtăthu.ă"Vi các nhà vn, dù đụ qua đi hay còn sng, chúng ta nên công bng và trung thc" [13]. Tácăgiălunăánăhyăvngăsăgópăphnăđánhăgiáămtăcáchăcôngăbng,ăkháchă quan, nhngăđóngăgópăcaăLêăVnăTrngăđiăviăvnăhcăncănhƠătăgócăđătơmă lỦătipănhnăvnăhcăcaăđcăgi. 2.ăLchăsăvnăđ Trongăcácă nhƠăvnă đngăthi,ă Lêă VnăTrngălƠă mtă trongănhngăngiă đcăđcănhiuănhtăđngăthiăcngălƠăngiăbăcôngăkíchămtăcáchănăƠoănht. ưă baoăngiăchêăbaiăôngăgiuăctăông,ănhngăcngăđưăcóăkhôngăbităbaoăđcăgiăsayă mê ông,ăthmăchíăsngătheoănhngăhìnhătngănhơnăvtăcaăông.ăChoăđnănay,ătheoă thngăkêăsăbăcaăchúngătôi,ăcóăkhongătrênădiă50ăcôngătrìnhălnănhăvităvăLêă VnăTrngăvƠătiuăthuytăcaăông.ă 2.1. Xu hng phê phán TácăphmăcaăLêăVnăTrngăđưătngăbăcôngăkíchăkháănhiu.ăngănghipă chêăôngăvitădădưi,ădơyăcƠăraădơyămung.ăNgiăkhóătínhăchêăôngătritălỦărătin.ă Ngiăsngăanăphnăkhôngăthíchăsăpháăcách,ăngangătƠng,ăbtăcnătrongăliăsngăcaă nhngă“ngiăhùng”ăcaăông.ăCóăngiăkhôngăaăôngătătácăphmăđnăphongăcách,ă 3 lôiăcăchuynăđiătăcaăôngălênămtăbáo.ăCănhăth,ăhìnhăthƠnhăđnhăkinăvăLêă VnăTrng.ăNhiuănhƠănghiênăcuăgtăôngăraăkhiălchăsăvnăhc,ăhocăcóănhcă đnăthìăcngăviămtătháiăđăkhôngămyătrơnătrng. Nhóm TălcăvnăđoƠn giăLêăVnăTrngălƠă“hng trit hc na mùa". Hă nhnăxét: “không bao gi ông Lê Vn Trng chu b mt dp dy luân lý, dù ông y vit tiu thuyt hay phóng s”.ăHătătháiăđ:ă“Chúng tôi rt ghét cái li vn tâm lý vô ngha lý ca Lê Vn Trng" [43;16]. Nhóm Phong hóa gi ôngălƠă“huyênhă hoangă tônă ông”. Nhngă liă chă tríchă nhă thă cóă phnă gayăgtă nhngă khôngă phiă khôngăcóăcnăc. GiaănhómăTălcăvnăđoƠn vƠăLêăVnăTrngăcóăsăcnhătranhătrongăthă trngăvnăhcăđngăthiănênănhngănhnăxétănhăvyăơuăcngălƠăđiuădăhiu.ă NhngăcóănhngănhƠăphêăbìnhăkhôngăthucănhómănƠoăcngăvităvăLêăVnăTrngă viănhngăliălăkhôngămyăthinăcm. Trongă cună NhƠă vnă hină đi, Vă Ngcă Phană đưă dƠnhă tiă 41ă trangă giiă thiuăvăLêăVnăTrng,ănhngătháiăđăphêăphánăkháăgayăgt.ăVăcáchăvit,ătheoăVă NgcăPhan,ăăLêăVnăTrngă“còn thy c nhng cái rt li ca li vn tiu thuyt c vào lp Nguyn Bá ảc, Phm Duy Tn”, “kém v c hành vn ln v truyn”, “ct truyn “đc phng tung” rõ ra truyn mt phim chp bóng” [55;292]. Còn văniădung,ătácăgiăNhƠăvn hinăđi đánhăgiáăvnăchngăLêăVnăTrngălƠăthă vnănngăvăthuytăluơnălỦ,ănhiuănhơnăvt,ă“ngi thì là ngi hùng mà c ch và ngôn ng li là c ch và ngôn ng ca con nít” [55;300].ăNhƠăphêăbìnhăVăNgcă PhanăcònăđaăraămtăsănhnăxétăkhôngămyăthinăcmăvămtăvƠiătácăphmăcăthă caăLêăVnăTrng.ăBƠnăv cunăTrcăcnhăhoangătƠnăăThiênăăThích ậ mtătácăphmăđuătayăcaăLêăVnăTrng,ăVăNgcăPhanăvit: “…vn vit còn c l và hu ht các truyn đu xây dng s sài” [55;290].ăNhnăxétăvăcunăChngă chúng ta, tácăgiăNhƠăvnăhinăđi đưăđánhăgiá:ă“Trong Chngăchúngăta, vn vit li cu th. Ngoài nhng li ngh lun, ch rt nhng li đi thoi dài dòng, nhng chuyn đu Ngô mình S, làm cho ngi đc có cái cm tng nh khi vit, tác gi không bun xóa mt ch nào” [55;322].ăKtăthúcăbƠiăvităkháădƠiăcaămìnhăvăLêă VnăTrng,ăVăNgcăPhanăđưăktălun:ă“Tiu thuyt ca Lê Vn Trng mi ngày mt nhiu, nhng xét chung tt c, ngi ta thy các truyn ca ông không khác 4 nhau my tý. Ngi ta li thy v đng t tng và ý kin, nhng truyn ca Lê Vn Trng ch có chiu rng, không có chiu sâu….Vn ông ch là mt th vn hot, th vn d hiu cho ngi trung lu trí thc, không có gì đc sc” [55;328]. HiăThng,ănhơnăđcătácăphmăSăsng caăLêăVnăTrng,ăđưăcóăđôiăliă bình, in trong TpăchíăTriăTơn,ăsă62ă(ăthángă9/1942):ă“Nói tóm li, tác phm ca ông Lê Vn Trng ch có mt giá tr tng đi v vn chng cng nh v t tng Riêng phn tôi, xin thú thc rng khi đc xong tp Săsng không thy xao xuyn trong lòng, và khi gp sách li, cng không thy phn khi tâm hn chút nào. Có l ti nhng nhân vt tm thng  trong truyn đụ không cm hóa đc tôi chng?” [74;514]. Trongăcunăhiăkí vnăhc Vnăsăthiăsătinăchin, trongăbƠiăvităKhi Lê VnăTrngăvitătiuăthuyt, NguynăVăđưădƠnhănhngătrangăvit chơnăthcăvă ngiăbnăvnăcaămình.ăMtăcơyăbútăcóăcáătínhăvƠăhƠoăphóng,ămtăLêăVnăTrngă nóiătc,ăchiăth,ămtănhƠăvnăvităkhe,ăinănhiuăriăcăđiăvnătìmătrongăhƠngătrmă cunăsáchăcaămình,ăxótăxaăkhiăchngăbităquynănƠoălƠăquynămìnhăngăỦănht.ă NguynăVănhnăxét:ă“Anh vit nhiu cng nh anh nói nhiu, cho nên vn ca anh b nh hng vì cái tt đa ngôn đó: rm rà, lum thum, xô b. Nhiu lúc, anh bc đng, vit lung tung, không kim soát li t tng ca mình” [145;80]. TrngăChính,ătrongăcunăDiămtătôi (PhêăbìnhăvnăhcăVităNamăhină đi),ăxutăbnănmă1939,ăkhiăgiiăthiuăvătácăphmăMtăngi caăLêăVnăTrng,ă đưăchăra:ă"Ông có li trnh trng bàn cụi v nhng vn đ rt thông thng. Ông thuyt lý và trit lý huyên thuyên Vn ông Lê Vn Trng li là mt th vn đc bit: nng n, cu th, sng sng, vô duyên" [9;127]. Mtătrongănhngăcunăsáchăhimăhoiăvităriêngăv Lê VnăTrngălƠ cun LêăVnăTrng- mătƠiăliuăchoăvn- săVităNam caăLanăKhai,ătpăsáchăđcă nhƠăxutăbnăMinhăPhngăinătiăHƠăNi,ănmă1940.ăViăcáchăgiiăthíchăhinătngă LêăVnăTrngătheoăhngăphơnătơm,ăvaăkháchăquan,ăvaăthôngăcm,ăbênăcnhăsă khngăđnhăthƠnhăcôngăcaăLêăVnăTrngătrongăvicătoăraămtănhăhngăriêngă trongăcôngăchúng,ăLanăKhaiăcùngămtălúcăcngăđưăchăraănhngăcáiăvngăv,ăđôiăkhiă ngăngn,ăbtăcpătrongăhƠnhăvnăcngănhătrongătătngăcaăông.ă 5 V cái thói “lm điu” caăLê Vnă Trng,ă Lană Khaiă đưăphê ôngă mtăcáchă khá dí dm: “Cái b chê d nht,  ngi cng nh  tác phm Lê Vn Trng, y là cái thói lm điu. Phe đch ca ông đụ tng vin vào thói y mà diu ct ông. ả bo ông khoác lác; h kêu ông bng cái danh hiu ng nghnh: “ảuyênh hoang tôn ông”. Thói y, lm khi, còn khin ngay các bn ông phi khó chu hoc mm ci na” [26;5].ăChngănhăthăchaălƠăđ,ăLanăKhaiăcònăvitătip:ă“Tôi ly làm l cho nhng ngi thng vn kêu ca v thói lm điu ca ông, coi thói y nh mt tai nn. Theo ý tôi, nu có tai nn thc, nn nhân đu tiên ca Lê Vn Trng chng phi ai khác hn chính là Lê Vn Trng vy. Nu không tin, các bn hụy đc bt c mt đon lý lun dài dòng trong bt c mt tiu thuyt nào ca Lê Vn Trng, các bn s thy nhi tôi nói là đúng” [26;7]. ánhăgiáăvăphngădinănghăthutătiuăthuytă caăLêăVnăTrng,ăngiăbnăvnănƠyăđưăthngăthnăchăraănhngăcáiăchaăđcăcaă nhƠăvnămtăcáchăkháărƠnhărt:ăLê Vn Trng hay li nhi lp đi lp li nhng cái ông đụ nói nhiu ln Lê Vn Trng ham đc đoán, ham sai khin. Li không có quan sát nên các nhân vt ca ông thiu hn cái cht ngi Các tiu thuyt ca Lê Vn Trng đu ch có mt ging” [26;27]. TrongăcunăVnăhcăsăthiăkhángăPhápă(1858-1945), xutăbnănmă1974,ă khiăbƠnăvănghăthutăcaătiuăthuytăLêăVnăTrng,ătácăgiăLêăVnăSiêuăđưăvit:ă "Vn ca ông (Lê Vn Trng) hng v c đin nhng còn sng nhiu, c v ý ln li, thiu phong v chng chc ca vn ảunh Thúc Kháng, li không có phn sng kính ca Trng Tu nên ch đc đ hiu mà không thng thc đc" [66;214]. Viănhơnă vtăngiăhùngăvƠătritălỦăscămnhătrongătiuăthuytăLêăVnăTrng,ănhƠănghiênă cuăLêăVnăSiêuăđánhăgiá: "Tác phm ca ông ch lu bu mt th trit lý anh hùng rm, mt th lut rng rú ca cá ln nut cá bé"[66;213], "Cái hình nh ngi hùng ca ông, trong giai đon khi mào cho th chin th hai này, mà nhóm Phong ảoá và mt s đng nghip chê bai, thng đem ra giu ct, cho là mn tung trên sân khu, không thc Ông có chu nh hng quá đm ca i tá Rocque trong phong trào ảo thp t (Croix de feu) hi 1934, và ca các nhà đc tài ảitler, Mossolini hét ra la  Âu- châu cng bt đu t hi y, và phn lý thuyt thì chu nh hng ch trng siêu nhân ca vn hào c Nietzsche" [66;212].ăTácăgiăktă lun:ă"ó là điu đáng tic cho ông và cho c xụ hi; và cng là bài hc chua chát ca s lp óc thiên h Âu- Tây vào óc ca mình" [66; 212]. [...]... "[41;540]; " " [73; 80] " Mô Chúng tôi : và 3.1 - best seller 21 - - - -1945 nói chung và công chúng ri 3.2 - - 22 5.1 thành mô 5.2 lý - công chúng và 5.3 5.4 -1945 C 23 VÀ CÔNG CHÚNG 1.1 1.1.1 mô hình VAC trong phát Hai 1.1.2 , dù là - [6 24 các [6;299] - " ó" [78;9] 25 i : 1.2 1.2.1 , nhà n các nhà phê bình, và các tác g [154 " [154 " [154 "Nó bao 26 " [6;297] công chúng [154] "chân có tính xã... [144;52] Lê ,và, tron nhà " "[149] - 15 13] ra: Lê nhà tít - ,v ng- - - [1 tôn - , éo le a -3000 [45 Trong 16 " [45;77] " " [67 ;583], " yêu : " [67; 899], " [4;367] - [147;7] giá 17 giá không có bao nhiêu [50;391] "[50;391] Còn [391;391] " " [51; 18 " 1945 Sá "[51;845] , và 1935- [43 ông [43;19] 19 " [144;56] C , [144;56] g- LTN) " 2.3 Ti hai 20 : thích"; " "[41;540]; " " [73; 80] " Mô Chúng tôi : và. .. " [4 tim c nhiên" [4;526] 8 [155] Lê 2.2 h ông an nhân dân " Tang l " [59 9 - , phê Lê Tuy nhiên -1940, Lê [41 Trong cu , NXB : Chính rên r [26;11] 10 này [26;12] : [26;12] - - [10;14] han: , nh [10;20] c làm 11 [10;30] Ngui trong ) [25;59] Lê không c ( [144;53] 12 v [144;55] Nhà nh giá vui phàm [144;57] Cái -11-1936: 13 quí: " [9 , : " [9;123] " [9;126] vào thành - :" " [5 i là (trong bài... mélodrame- i- drame [21 - chúng - 28 Nam Cao, - công chú c - : và bài in trong các báo g, Tô Hoài, Lan Khai, - 29 1.2.2 30-45 công chúng riêng phê Nhàn trong bài g [43;17] tân biên Lê " (1935- " [41; n" [41;541] thuy " i"[55;293] " non"[25 cô 30 giá: " " [45;80] Ngày nay "[ ìm cho ": "Không " [43;15] thoát" [73;213] 31 t: d "[8 công chúng này - :" - h Long, " [18] Tân Dân , san- - . CHNGă1: KHÁIăNIMăMÔăHÌNH VÀ CÔNG CHÚNG CA TIUăTHUYTă LểăVNăTRNG 23 1.1. Kháiănim mô hình 23 1.1.1. Kháiănim mô hình trongăkhoaăhcăvƠ điăsng 23 1.1.2. Mô hình ătrongănghăthut,ăăvnăchng. [26;11]. Nhngăôngăđưăkhngăđnh, Lê Vnă 10 Trngă“bc tng ba bc thang mt lên đài ngôn lun”, vƠătiuăthuytăgiaăh Lê này “đụ đem ti cho tâm hn qun chúng x này mt s bng bt mi sau. hình tiuă thuytă Lê Vnă Trngă vƠă scă hpă dnă caă mô hình này hiăvngăăđóngăgópăvƠoăvic lỦăgiiăvnăđănóiătrên. Bên cnhăđó, Lê VnăTrngăcngălƠămtăngiăchuăthităthòiăvătháiăđă đánhăgiáăchaăthtăsăcôngăbngăca
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình tiểu thuyết Lê Văn Trương và sức hấp dẫn của mô hình này, Mô hình tiểu thuyết Lê Văn Trương và sức hấp dẫn của mô hình này, Mô hình tiểu thuyết Lê Văn Trương và sức hấp dẫn của mô hình này

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn