THIẾT KẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÔNG SUẤT 10 TẤN THÀNH PHẨMNGÀY TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

16 675 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2014, 16:58

. “ “ THIẾT KẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN THIẾT KẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÔNG SUẤT 10 TẤN THÀNH PHẨM/NGÀY CÔNG SUẤT 10 TẤN THÀNH. TẢI MÁY NÉN NHIỆT TẢI MÁY NÉN Nhiệt lượng Đơn vị Q sp kJ 167782.2525 Q k kJ 6338.58 Q kk kJ 1660 Q v kW 7.303 Q 0 kW 39.855 Q MN kW 58.454 THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY NÉN THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY NÉN. nhiệt qua kết cấu bao che Q 1 (w) 3119.356 11236 Dòng nhiệt do sản phẩm toả ra Q 2 (w) 676 Dòng nhiệt do vận hành Q 3 (w) 3020 8970 THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY NÉN N42A THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY NÉN
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÔNG SUẤT 10 TẤN THÀNH PHẨMNGÀY TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, THIẾT KẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÔNG SUẤT 10 TẤN THÀNH PHẨMNGÀY TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, THIẾT KẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÔNG SUẤT 10 TẤN THÀNH PHẨMNGÀY TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn