Thiết kế nhà máy chế biến thủy sản cá tra, cá basa fiilet đông lạnh năng suất 15000 tấn năm

90 411 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2014, 16:30

MỞ ĐẦUĐất nước Việt Nam có lợi thế là có bờ biển dài, nhiều sông ngòi và ao hồ nên việc nuôi trồng và khai thác thủy hải sản có nhiều triển vọng phát triển. Xuôi về miền Tây với hệ thống sông ngòi dày đặc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nuôi cá tra và cá basa phát triển. Hình thành nên vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thủy sản. Theo thống kê thì diện tích nuôi cá tra, cá basa ngày càng được mở rộng. Nếu 6 tháng đầu năm 2007, toàn vùng ĐBSCL mới có 3.642ha nuôi cá tra, ba sa thì năm 2008, con số này đã tăng vọt lên 5.791ha, chiếm 5% tổng diện tích nuôi nước ngọt toàn vùng. Năm 2009, diện tích thả nuôi loài cá này có xu hướng chững lại, nhưng vẫn ở mức 6.756ha. Theo đó sản lượng cá cũng tăng theo đáng kể trong 8 năm qua, sản lượng cá tra đã tăng khá mạnh. Năm 2001, sản lượng cá tra toàn vùng đạt 106.427 tấn, chiếm 45% trong cơ cấu sản lượng nuôi cá nước ngọt nhưng đến năm 2008, đã tăng lên 1 triệu tấn, chiếm 72% và năm 2010 sản lượng đạt khoảng 1.2 triệu tấn. Tuy nhiên với việc phát triển nhanh chóng của các vùng nguyên liệu cũng đòi hỏi ngày càng nhiều các nhà máy chế biến thủy sản để tận dụng nguồn nguyên liệu này. Nhằm cân bằng cung – cầu tránh tình trạng rớt giá cá nguyên liệu gây thua lỗ cho nông dân nuôi cá. Bên cạnh đó ngoài các thị trường tiềm năng như Mỹ, EU, Nhật Bản, Nga, còn có thể mở rộng thêm các thị trường khác.Với nguồn nguyên liệu khá phong phú và đa dạng, việc tạo ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng để đáp ứng nhu cầu của con người tưởng chừng như khá dễ dàng. Tuy nhiên, đó lại là vấn đề đặt ra là làm sao có thể tồn trữ được nguồn nguyên liệu trong thời gian dài để chế biến và quy trình chế biến làm sao cho phù hợp? Đó chính là lý do tại sao chúng ta cần phải xây dựng các nhà máy chế biến thủy sản. . #3>0$T"3(w"D(C,Ju $TE,9:(9#"3(w,o>PKKxo>tKKyCEM( H(%k("D(C, J>rKKxJ>PKK(%E$TA"3(w$-trL> Thủy văn <Xg.&3/@427S #F3C# '(5'(E?$R#w $O"9(D*-($R#w$4(g(>X$V?0H(.  •3H,TtK+<X$5m#(  •3H,TolE+<X$)4(g( '(h3fD(9?"C(E -f53E#3 Đường thủy <Xg5%7[## '(13ETT71# '(5'(! c3#pc3H(#E$O0,7<"3(/-,93!c3#fDEf#/#73#> 3?"](!,Iz"5o>KKK={?B$9I/$<X*Z*(> (D"#E3<Xd‚Dd9,<3Hc3#"]((;#j>4[E )13m#(/#3> <X?r!(  !(<XQ0[pK>KKKsE?B713BoK>KKK=>  !("??*0[op#E!(?r&D8#,I/I*3(,9:(vK>KKK =>H,9:((?#'(c3#!(?B$-$JKK>KKK=yC>  !(3?B72/2D3+oK>KKKdJK>KKK=E&H,9:((?# '(c3#!(,vEJ"03=yC> Đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế nhà máy chế biến thủy sản cá tra, cá basa fiilet đông lạnh năng suất 15000 tấn năm, Thiết kế nhà máy chế biến thủy sản cá tra, cá basa fiilet đông lạnh năng suất 15000 tấn năm, Thiết kế nhà máy chế biến thủy sản cá tra, cá basa fiilet đông lạnh năng suất 15000 tấn năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn