Khảo sát và thiết kế nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh Hòa An

87 558 2
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2014, 15:59

LỜI NÓI ĐẦU.Việt Nam với 3260km bờ biển trải dài từ Bắc vào Nam, đồng thời có hệ thống sông ngòi, đầm, ao, hồ dày dày đặc là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành Thuỷ sản. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà Nước, trong những năm trở lại đây thì ngành kinh tế thuỷ sản được coi là một trong những ngành mũi nhọn thúc đẩy nền kinh tế của đất nước. Bởi vì đây là ngành kinh tế đang đạt được nhiều bước phát triển, kim ngạch xuất khẩu ngày càng cao, đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho nền kinh tế đất nước.Tuy nhiên, hiện tại đa số các nhà máy chế biến thuỷ sản ở nước ta còn trong tình trạng cũ, trang thiết bị lạc hậu, nhà xưởng không đáp ứng đủ yêu cầu kỹ thuật. Bên cạnh đó nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản trên thế giới ngày càng tăng và đòi hỏi chất lượng sảm phẩm ngày càng cao, mặt hàng đa dạng, đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy vấn đề đặt ra là phải xây dựng nhiều nhà máy chế biến thuỷ sản có khả năng chế biến ra các mặt hàng đáp ứng dược các yêu cầu khắt khe của thị trường.Xuất phát từ những yêu cầu trên và định hướng phát triển ngành kinh tế Thuỷ sản trong tương lai, trường đã giao cho tôi thực hiện đề tài: “Khảo sát và thiết kế nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh tại HOÀ AN”. Với nội dung:1. Lập luận kinh tế.2. Chọn mặt hàng và Tổng quan về công nghệ lạnh đông.3. Khảo sát và thiết kế mặt bằng tổng thể.4.Tính toán nhiệt, chọn máy móc và thiết bị.5. Thiết kế dây chuyền công nghệ. 6. Sơ bộ hoạch toán kinh tế.Qua gần 3 tháng tìm hiểu, nghiên cứu, được sự hướng dẫn tận tình của thầy Lê Văn Khẩn, sự giúp đỡ của các anh chị cán bộ công ty Hoàng Cầm, tôi đã hoàn thành đề tài dược giao. Mặc dù tôi đã cố gắng nhiều trong việc hoàn thiện đề tài, nhưng không tránh khỏi thiếu sót. Tôi kinh mong được sự góp ý của các thầy cô, cùng toàn thể các bạn.Qua đây, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ trên, để tôi hoàn thành đề tài này . Tan giá trong môi trường lỏng. Môi trường lỏng tan giá có thể là nước hay nước muối. 15 * Ưu điểm của phương pháp: + Khả năng trao đổi nhiệt đều, thời gian tan giá ngắn. + Tốc độ tan giá nhanh. chất lượng ban đầu của nguyên liệu và phương pháp tan giá. 2. Đặc điểm của phương pháp tan giá. - Sản phẩm khi tan giá khả năng tự bảo vệ kém, dễ bò biến đổi chất lượng nên chỉ tan giá khi cần. bảo quản đông thì sau khi tan giá sẽ tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh hơn. - Sản phẩm sau tan giá có khỏ năng bảo vệ rất kém, dễ bò VSV xâm nhập hoạt động. Do đó sau tan giá sản phẩm phải được
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát và thiết kế nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh Hòa An, Khảo sát và thiết kế nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh Hòa An, Khảo sát và thiết kế nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh Hòa An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn