phân tích báo cáo tài chính của công ty BIBICA potx

20 5,209 64

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2014, 15:21

Phân tích báo cáo tài chính công ty BBC GVHD: TS.Đoàn Gia Dũng Phần I: Sơ lược chung về công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa I. Giới thiệu về công ty 1. Lịch sử hình thành: - Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa được thành lập theo quyết định số: 234/1998/QĐ- ttg ngày 01/12/1998 của Thủ Tướng Chính Phủ cổ phần hóa từ 03 phân xưởng: bánh, kẹo, nha thuộc Công ty Đường Biên Hòa - Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 059167 do Sở Kế Hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/01/1999 với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh các sản phẩm đường, bánh, kẹo, nha, rượu (nước uống có cồn). - Công ty đã được Ủy ban Chứng khóan Nhà nước cấp phép niêm yết ngày 16/11/2001 và chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khóan TP.HCM từ đầu tháng 12/2001. 2. Lĩnh vực kinh doanh Ngành nghề kinh doanh chính: - Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bánh kẹo. - Xuất khẩu các sản phẩm bánh kẹo và các hàng hoá khác. - Nhập khẩu các trang thiết bị, kỹ thuật và nguyên vật liệu phục vụ quá trình sản xuất của công ty. Công ty cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa là một trong những công ty sản xuất và kinh doanh bánh kẹo hàng đầu tại Việt Nam và có thương hiệu rất quen thuộc đối với người tiêu dùng. Mỗi năm công ty có thể cung cấp cho thị trường khoảng 15.000 tấn bánh kẹo các loại như: socola, bánh quy, snack, bánh bông lan kem, bánh trung thu, kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo dẻo Trong đó Hura, Chocola Bella, Orienko, Zoo, Oẳn tù tì là những nhãn hàng khá mạnh trên thị trường. Thị trường của công ty khá rộng lớn. Ngoài cung cấp các sản phẩm bánh kẹo trong thị trường nội địa, công ty còn cung cấp một số sản phẩm sang nước ngoài như Mỹ, Đức, Nam Phi 3. Vị thế công ty: Thực hiện: Lan & Hằng_K208QT 1 Phân tích báo cáo tài chính công ty BBC GVHD: TS.Đoàn Gia Dũng Thương hiệu Bibica luôn được người tiêu dùng tín nhiệm bình chọn đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao từ năm 1997- 2006. Thương hiệu Bibica được chọn là thương hiệu mạnh trong top 100 thương hiệu mạnh tại Việt Nam năm 2006 do báo Sài Gòn tiếp thị bình chọn, đồng thời là 1 trong 500 thương hiệu nổi tiếng do Tạp chí Việt Nam Business Forum thực hiện. Qua đó cho thấy Bibica luôn có vị trí nằm trong Top Five của ngành hàng bánh kẹo tại Việt Nam và giữ vị trí dẫn đầu thị trường về sản phẩm bánh kẹo 4. Chiến lược phát triển và đầu tư: - Xây dựng cơ cấu sản phẩm hiệu. - Tập trung đầu tư phân xưởng kẹo cao cấp. - Triển khai xây dựng nhà máy mới tại KCN MỸ Phước - Bình Dương, sản xuất các loại sản phẩm chủ lực có sức tiêu thụ cao. - Đẩy mạnh thị trường xuất khẩu. II. Đối thủ cạnh tranh. 1.Đối thủ cạnh tranh trong nước: - Tập đoàn Kinh Đô - Công ty bánh kẹo Hải Hà - Công ty bánh kẹo Hải Châu - Công ty đường Quảng Ngãi Thực hiện: Lan & Hằng_K208QT 2 Phân tích báo cáo tài chính công ty BBC GVHD: TS.Đoàn Gia Dũng - Ngoài ra còn có công ty đường Lam Sơn, Xí nghiệp bánh Lubico, -Công ty bánh kẹo Tràng An. 2.Đối thủ cạnh tranh nước ngoài: -Công ty Liên Doanh Vinabicao-Kotobuki -Công ty Liên Doanh Sản xuất kẹo Perfeti-Việt Nam -Các cơ sở sản xuất bánh kẹo của Thailand, Malaysia, Trung quốc, Hongkong Trong bài phân tích này chúng tôi sẽ có sự so sánh giữa công ty Bibica và công ty Kinh Đô về các thông số tài chính nhằm đưa ra sự khác biệt về tình hình tài chính của 2 công ty được coi là 2 công ty bánh kẹo đứng vị trí nhất nhì tại Việt Nam. Phần II: Phân tích khái quát tình hình vốn và nguồn vốn. A.Phân tích bảng cân đối kế toán: 1.Bảng cân đối kế toán (đvt: trđ) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Năm 2010 Năm 2009 Năm 2008 TÀI SẢN TSNH Tiền và các khoản tương đương tiền 89,081 204,756 30,533 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 45,000 5,000 196,055 Các khoản phải thu ngắn hạn 78,425 43,236 80,918 Hàng tồn kho 117,411 70,835 86,640 Tài sản ngắn hạn khác 3,456 17,688 8,123 TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN 333,373 341,516 402,269 TSDH Các khoản phải thu dài hạn N/A N/A N/A Tài sản cố định 401,407 366,591 173,676 (Giá trị hao mòn lũy kế) -185,951 -150,289 -130,956 Bất động sản đầu tư N/A N/A N/A Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 10,792 14,162 18,208 Tổng tài sản dài hạn khác 13,268 14,541 12,015 Thực hiện: Lan & Hằng_K208QT 3 Phân tích báo cáo tài chính công ty BBC GVHD: TS.Đoàn Gia Dũng Lợi thế thương mại N/A N/A N/A TỔNG TÀI SẢN DÀI HẠN 425,468 395,293 203,899 TỔNG TÀI SẢN 758,841 736,809 606,168 NGUỒN VỐN Nợ phải trả Nợ ngắn hạn 183,691 158,885 103,869 Nợ dài hạn 30,576 56,345 10,616 Tổng Nợ 214,267 215,230 114,485 Vốn chủ Vốn chủ sở hữu 544,574 521,579 491,683 Nguồn kinh phí và quỹ khác N/A N/A N/A Tổng Nguồn Vốn 544,574 521,579 491,683 Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A TỔNG NGUỒN VỐN 758,841 736,809 606,168 Nhận xét: Theo bảng trên ta thấy năm 2010 • Tài sản: TSNH của công ty chiếm 44% tổng tài sản còn TSDH chiếm 56%. Như vậy công ty đầu tư cho TSDH nhiều hơn và nó có tính sinh lời cao hơn còn TSNH thì khả năng chuyển hóa thành tiền nhanh hơn nhưng tính sinh lời thấp. • Nguồn vốn: Nợ phải trả năm 2010 chiếm 28% tổng nguồn vốn và vốn chủ sở hữu chiếm 72%. Qua đó ta thấy nguồn tài trợ của công ty phần lớn từ CSH nên sẽ ít rủi ro. Thực hiện: Lan & Hằng_K208QT 4 Phân tích báo cáo tài chính công ty BBC GVHD: TS.Đoàn Gia Dũng • Vốn luân chuyển ròng năm 2010 là 149.682trđ đảm bảo cho công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. • Vốn thường xuyên 575.150trđ để bù đắp rủi ro và tránh các kỳ hạn trả nợ liên tục. 2. Phân tích bảng cân đối kế toán: Nhận xét: • Tài sản = nguồn vốn : Biểu đồ: Tổng tài sản và tổng nguồn vốn của công ty qua 3 năm Thực hiện: Lan & Hằng_K208QT 5 Phân tích báo cáo tài chính công ty BBC GVHD: TS.Đoàn Gia Dũng Dựa vào đồ thị ta nhận thấy tổng tài sản và tổng nguồn vốn có sự biến động, nhất là năm 2009 so với năm 2008, còn năm 2010 so với năm 2009 thì biến động ít hơn. Tổng tài sản và nguồn vốn năm 2009 tăng hơn so với năm 2008 là 130.641 triệu đồng tương ứng với 21.552%. Qua năm 2010, tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty tăng lên 22,032 triệu đồng, tương ứng với 2.99% so với năm 2009. Nhìn chung tổng tài sản và tổng nguồn vốn của công ty đều tăng qua các năm cho ta thấy qui mô cuẩ doanh nghiệp có xu hướng tăng. • Cơ cấu tài sản Chênh lệch (năm 2010/năm 2009) Chênh lệch (năm 2009/năm 2008) Số tiền (triệu đồng) Tỷ lệ (%) Số tiền (triệu đồng) Tỷ lệ (%) Tài sản ngắn hạn -8.143 -2.384% -60.753 -15.103% Tài sản dài hạn 30.175 7.634% 191,394 93.867% Nhận xét: Qua bảng trên ta thấy TSNH của công ty năm 2009 giảm 60.753trđ tương ứng 15.103% so với năm 2008. Năm 2010 giảm 8.143trđ so với năm 2009, tương ứng giảm 2.384%. Trong khi đó TSDH của công ty tăng dần qua các năm, đặc biệt năm 2009 tăng 93.867% so với năm 2008 và tăng 7.634% năm 2010 so với năm 2009. Như vậy công ty trong 2 năm vừa qua đầu tư ít dần cho TSNH và tăng các khoản đầu tư dài hạn. • Cơ cấu nguồn vốn Chênh lệch (năm 2010/năm 2009) Chênh lệch (năm 2009/năm 2008) Số tiền (triệu đồng) Tỷ lệ (%) Số tiền (triệu đồng) Tỷ lệ (%) Nợ ngắn hạn 24,806 15.613% 55,016 52.967% Nợ dài hạn -25,769 -45.734% 45,729 430.755% Tổng nợ -963 -0.447% 100,745 87.998% Vốn chủ 22,995 4.409% 29,896 6.080% Nhận xét: - Tổng nợ: Nợ phải trả của công ty năm 2009 tăng 100.745trđ so với năm 2008, nhưng đến năm 2010 lại giảm 963trđ so với năm 2009. Trong đó , nợ ngắn hạn năm 2009 so với Thực hiện: Lan & Hằng_K208QT 6 Phân tích báo cáo tài chính công ty BBC GVHD: TS.Đoàn Gia Dũng năm 2008 tăng 55,016 triệu đồng, năm 2010 so với năm 2009 giảm 24,806 triệu đồng; nợ dài hạn năm 2009 so với năm 2008 tăng 45,729 triệu đồng, năm 2010 so với năm 2009 giảm 25, 769 triệu đồng. Qua đó ta thấy, nợ ngắn hạn thì vẫn tăng qua các năm và công ty giảm các khoản nợ dài hạn vào năm 2010. Việc tăng các khoản nợ ngắn hạn yêu cầu công ty có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ này trong thời gian ngắn. - Vốn chủ: nhìn chung thì vốn chủ của công ty đều tăng qua các năm, nhưng không đáng kể. Cụ thể: nguồn vốn chủ năm 2009 tăng 29,896 triệu đồng so với năm 2008, và tăng 22,995 triệu đồng từ năm 2009 đến năm 2010. Do nhu cầu kinh doanh, công ty giữ lại lợi nhuận để đầu tư kinh doanh mới, làm cho vốn chủ sở hữu tăng. 3. Phân tích khối và chỉ số với bảng cân đối kế toán: TÀI SẢN Phân tích khối (%) Phân tích chỉ số (%) 2010 2009 2008 2010 2009 2008 TSNH Tiền và các khoản tương đương tiền 11.74% 27.79% 5.04% 291.75% 670.61% 100 % Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 5.93% 0.68% 32.34% 22.95% 2.55% 100 % Các khoản phải thu ngắn hạn 10.33% 5.87% 13.35% 96.92% 53.43% 100 % Hàng tồn kho 15.47% 9.61% 14.29% 135.52% 81.76% 100 % Tài sản ngắn hạn khác 0.46% 2.40% 1.34% 42.55% 217.75% 100 % TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN 43.93% 46.35% 66.36% 82.87% 84.90% 100 % TSDH Tài sản cố định 52.90% 49.75% 28.65% 231.12% 211.08% 100 % Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.42% 1.92% 3.00% 59.27% 77.78% 100 % Tổng tài sản dài hạn khác 1.75% 1.97% 1.98% 110.43% 121.02% 100 % TỔNG TÀI SẢN DÀI HẠN 56.07% 53.65% 33.64% 208.67% 193.87% 100 % Thực hiện: Lan & Hằng_K208QT 7 Phân tích báo cáo tài chính công ty BBC GVHD: TS.Đoàn Gia Dũng TỔNG TÀI SẢN 100% 100% 100% 125.19% 121.55% 100 % NGUỒN VỐN Nợ phải trả 24.21% 21.56% 17.14% 176.85% 152.97% 100 % Nợ ngắn hạn 4.03% 7.65% 1.75% 288.02% 530.76% 100 % Nợ dài hạn 28.24% 29.21% 18.89% 187.16% 188.00% 100 % Tổng Nợ Vốn chủ 71.76% 70.79% 81.11% 110.76% 106.08% 100 % Vốn chủ sở hữu 71.76% 70.79% 81.11% 110.76% 106.08% 100 % Tổng Nguồn Vốn TỔNG NGUỒN VỐN 100.00% 100.00% 100.00% 125.19% 121.55% 100 % B. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 1. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Kết Quả Kinh Doanh Năm 2010 Năm 2009 Năm 2008 Doanh Thu Thuần 787,836 626,954 544,419 Giá Vốn Hàng Bán 578,217 441,049 420,514 Lợi Nhuận Gộp 209,619 185,905 123,906 Chi phí hoạt động Chi phí tài chính 9,357 7,279 32,509 Chi phí bán hàng 139,921 109,306 76,055 Chi phí quản lý doanh nghiệp 35,004 32,798 28,102 Tổng Chi phí hoạt động 184,282 149,383 136,666 Tổng doanh thu hoạt động tài chính 13,707 26,956 31,517 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 39,044 63,478 18,757 Lợi nhuận khác 6,081 823 3,168 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 45,125 64,301 21,925 Chi phí lợi nhuận Chi phí thuế TNDN 3,347 7,008 1,074 Tổng Chi phí lợi nhuận 3,347 7,008 1,074 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 41,778 57,293 20,851 Thực hiện: Lan & Hằng_K208QT 8 Phân tích báo cáo tài chính công ty BBC GVHD: TS.Đoàn Gia Dũng 2. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Kết Quả Kinh Doanh Chênh lệch (năm2010/2009) Chênh lệch (2009/ 2008) Số tiền (trđ) Tỷ lệ (%) Số tiền (trđ) Tỷ lệ (%) Doanh Thu Thuần 160,882 25.661% 82,535 15.160% Giá Vốn Hàng Bán 137,168 31.100% 20,535 4.883% Lợi Nhuận Gộp 23,714 12.756% 61,999 50.037% Chi phí hoạt động Chi phí tài chính 2,078 28.55% -25,230 -77.61% Chi phí bán hàng 30,615 28.01% 33,251 43.72% Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,206 6.73% 4,696 16.71% Tổng Chi phí hoạt động 34,899 23.36% 12,717 9.31% Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -24,434 -38.492% 44,721 238.423% Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -19,176 -29.822% 42,376 193.277% Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -15,515 -27.080% 36,442 174.773% Nhận xét: *) Doanh thu và lợi nhuận: - Doanh thu thuần: năm 2008 đạt 544,419 triệu đồng; năm 2009 là 626.954 triệu đồng, tăng 82.535 triệu đồng, tương ứng 15,16% so với năm 2008; năm 2010 là 787,836 triệu đồng, tăng 160,882 triệu đồng, tương ứng 25,661 % so với năm 2009. Doanh thu có sự tăng trưởng tương đối nhanh. Điều đó chứng tỏ công ty đã không ngừng nổ lực đàm phán, tìm kiếm mở rộng các mối quan hệ kinh tế nhằm tăng doanh thu, đồng thời cũng thể hiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp ngày càng nâng cao, tạo dựng uy tín trên thị trường và trong lòng khách hàng. - Ta thấy lợi của công ty biến động qau các năm. Cụ thể: 2009, lợi nhuận công ty tăng 36.442 triệu đồng so với năm 2008; năm 2010, lợi nhuận công ty giảm 15.515 triệu đồng. Mặc dù doanh thu thuần của công ty đều tăng qua các năm, nhưng chi phí bỏ ra cũng tăng lên (đặc biệt là năm 2010) nên dẫn đến sự biến động này. Thực hiện: Lan & Hằng_K208QT 9 Phân tích báo cáo tài chính công ty BBC GVHD: TS.Đoàn Gia Dũng *) Chi phí: - Giá vốn hàng bán: Trong thời gian qua chi phí mua hàng và sản xuất hàng hóa qua các năm đều tăng. Cụ thể, năm 2008 là 420.514 triệu đồng, năm 2009 là 441.049 triệu đồng, tăng 20.535 triệu đồng, tương ứng 4,883% so với năm 2008. Năm 2010 là 578.217 triệu đồng, tăng 137.168 triệu đồng, tương ứng 31,1% so với năm 2009. - Chi phí hoạt động tài chính: năm 2009 giảm 77,61% so với năm 2008 và năm 2010 tăng 28,55% so với năm 2009. - Chi phí bán hàng năm tăng từ năm 2008 tới năm 2010. - Chi phí quản lí doanh nghiệp cũng tăng qua các năm. C. Bảng lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp: Chỉ tiêu 2010 2009 2008 LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 32,102,576,674 126,630,577,368 -47,710,161,074 Lợi nhuận trước thuế 45,125,048,667 64,301,015,053 21,925,363,254 Điều chỉnh cho Các khoản dự phòng 1,767,126,835 -8,736,099,849 23,805,722,185 Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 607,676,913 Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -13,517,093,154 -12,035,206,716 -30,974,721,403 Chi phí lãi vay 5,151,610,567 1,804,112,828 7,215,428,664 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay 74,288,357,547 65,565,968,869 40,132,609,397 Thực hiện: Lan & Hằng_K208QT 10 [...]... ty Kinh Đô cao hơn 5 lần công ty Biên Hòa • Lợi nhuận trên tài sản năm 2010 của công ty Biên Hòa là 5,51% (tức là cứ 100đ tài sản thì mang lại 5,51đ lợi nhuận) Còn công ty Kinh Đô thì có lợi nhuận trên tài sản là 10,37% Như vậy ta thấy khả năng sinh lợi trên tài sản của công ty Kinh Đô cao hơn công ty Biên Hòa Thực hiện: Lan & Hằng_K208QT 17 Phân tích báo cáo tài chính công ty BBC GVHD: TS.Đoàn Gia... ngày Công ty Kinh Đô có số vòng quay khoản phải thu là 2, tương ứng với kỳ thu tiền bình Thực hiện: Lan & Hằng_K208QT 14 Phân tích báo cáo tài chính công ty BBC GVHD: TS.Đoàn Gia Dũng quân là 190 ngày Điều này cho chúng ta thấy rằng khoản phải thu của công ty Biên Hòa quay vòng nhanh hơn rất nhiều so với công ty Kinh Đô Đây là dấu hỏi lớn đặt ra cho các nhà phân tích Bởi vì có thể công ty sử dụng 1 chính. .. 2010, công ty Biên Hòa có lợi nhuận trên vốn chủ là 7,67% (tức là cứ 100đ vốn chủ bỏ ra thì mang lại 7,67đ lợi nhuận), công ty Kinh Đô là 13,98% • Vòng quay tổng tài sản của công ty Biên Hòa năm 2010 là 1,04 vòng, trong khi công ty Kinh Đô chỉ 0,38 vòng Vậy công ty Biên Hòa có tốc độ quay vòng tài sản cao hơn công ty Kinh Đô điều đó chứng tỏ công ty này ít sử dụng tài sản để tạo ra doanh số hơn công ty. .. cao hơn công ty Biên Hòa • Tỷ số giá thị trường trên thu nhập năm 2010 của công ty là 4,23 tức là để có 1đ thu nhập cổ đông của công ty phải bỏ ra 4,23đ Còn các cổ đông của công ty Kinh Đô phải bỏ ra 7,75đ mới thu được 1đ lợi nhuận P/E của Kinh Đô cao hơn cho thấy tính hấp dẫn của công ty cao hơn công ty Biên Hòa Đây là chỉ tiêu mà các nhà đầu tư rất quan tâm vì nó thể hiện giá cổ phần của công ty đắt... 0.182 Công ty Kinh Đô 2010 2009 0.317 0.734 0.039 0.053 0.441 0.271 2008 0.403 0.077 -0.102 15 Phân tích báo cáo tài chính công ty BBC GVHD: TS.Đoàn Gia Dũng • Thông số nợ: Thông số nợ của công ty tăng vào năm 2009 và giảm vào năm 2010 Năm 2010, thông số nợ là 0,393 Điều này cho thấy rằng, nếu công ty cứ 1,393 đồng tài sản (1 + 0,393), thì các khoản nợ đã chiếm hết 0,393 đồng, chiếm khoảng 28,21% tài. .. hơn công ty Biên Hòa • Lợi nhuận ròng biên: Cũng giống như lợi nhuận gộp biên, lợi nhuận ròng biên của công ty cũng thay đổi từ năm 2008 tới năm 2010 Năm 2010, lợi nhuận ròng biên của công ty Biên Hòa là 5,51% trong khi đó công ty Kinh Đô lên tới 27,03% Tức là cứ 100đ doanh thu sẽ tạo ra cho công ty Biên Hòa 5,51đ doanh thu nhưng tạo ra cho công ty Kinh Đô tới 27,03đ Như vậy hiệu quả kinh doanh công ty. .. ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận Giá của nguyên vật liệu xây dựng đều có xu hướng tăng nên rủi ro về giá vốn tăng và giảm khả năng sinh lời của Công ty Nhận thấy được một số khả năng rủi ro trên đòi hỏi Công ty phải đề ra những biện pháp để khắc phục và hạn chế rủi ro đó.Qua quá trình phân tích em nhận thấy Thực hiện: Lan & Hằng_K208QT 19 Phân tích báo cáo tài chính công ty BBC GVHD: TS.Đoàn Gia Dũng được... khoảng 28,21% tài sản của công ty, còn lại phần giá trị tài sản của cổ đông chiếm 71,79% Thông số nợ của công ty Kinh Đô năm 2010 là 0,371 Như thế cả 2 công ty đã sử dụng nguồn vốn từ chủ tương đối lớn Nguồn vốn từ chủ có phí tổn cao hơn vốn huy động từ nợ • Thông số đòn bẩy nợ Tỷ lệ nợ dài hạn của công ty năm 2009 tăng lên và giảm vào năm 2010 theo bảng trên, ta thấy cả hai công ty đều có tỷ lệ nợ dài... Khả năng thanh toán nhanh của công ty giảm dần, đặc biệt là vào năm 2009 Do hàng tồn kho tăng qua các năm Nhưng khả năng thanh toán nhanh của công ty vẫn ở mức khả quan Nếu so sánh với công ty Kinh Đô thì nhìn chung khả năng thanh toán nhanh của công ty BBC vẫn cao hơn, nhưng năm 2009,2008 thì thấp hơn *) Vòng quay khoản phải thu khách hàng: Vòng quay khoản phải thu của công ty có sự biến động qua các... của 1 CP:11500 đồng  Công ty Kinh Đô - Khối lượng cổ phiếu: 118.48 triệu cổ phiếu - Giá trị sổ sách của 1 CP: 31800 đồng - Giá trị thị trường của 1 CP: 34200 đồng Các thông Công ty Biên Hòa 2010 2009 Thu nhập trên 1 cổ 2718 3728 phần (EPS) Tỷ số giá thị trường 4.23 Thực hiện: Lan & Hằng_K208QT 3.09 2008 1357 Công ty Kinh Đô 2010 2009 4411 4056 2008 -720 8.48 7.75 -47.49 8.43 18 Phân tích báo cáo tài . bài phân tích này chúng tôi sẽ có sự so sánh giữa công ty Bibica và công ty Kinh Đô về các thông số tài chính nhằm đưa ra sự khác biệt về tình hình tài chính của 2 công ty được coi là 2 công ty. trên tài sản là 10,37%. Như vậy ta thấy khả năng sinh lợi trên tài sản của công ty Kinh Đô cao hơn công ty Biên Hòa. Thực hiện: Lan & Hằng_K208QT 17 Phân tích báo cáo tài chính công ty BBC. Phân tích báo cáo tài chính công ty BBC GVHD: TS.Đoàn Gia Dũng Phần I: Sơ lược chung về công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa I. Giới thiệu về công ty 1. Lịch sử hình thành: - Công ty Cổ Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích báo cáo tài chính của công ty BIBICA potx, phân tích báo cáo tài chính của công ty BIBICA potx, phân tích báo cáo tài chính của công ty BIBICA potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay