Tìm hiểu nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực tổ dân phố An Đào – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội”. pptx

23 740 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2014, 05:21

Danh mục viết tắt Tổ dân phố : TDP An Đào – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội : AĐ Môi Trường : MT Đại học Nông Nghiệp Hà Nội : ĐHNNHN I - MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài - Con người ngày càng phát triển hơn và điều hiện sống vì thế cũng ngày càng tốt hơn. Tuổi thọ trung bình của người dân ngày càng tăng. Và môi trường xung quanh chúng ta sống là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến điều kiện sống của chúng ta. Môi trường luôn đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống con người. Nó đảm nhận 3 chức năng chính: Cung cấp tài nguyên, cung cấp không gian sống và là nơi chứa đựng rác thải. Môi trường xanh sạch không chỉ đơn thuần tạo nên vẻ mỹ quan cho xã hội mà còn ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của con người. Tuy nhiên, trong hoạt động sống thường ngày con người đã thải ra môi trường một khối lượng rác rất lớn và ngày càng nhiều. Điều này đã làm cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. - Vấn đề ô nhiễm môi trường đang là một trong những vấn đề bất cập và nóng hổi hiện nay. Mà nguyên nhân chính là do con người chưa nhận thức được tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Vì thế muốn cho môi trường của chúng ta được cải thiện xanh sạch hơn trong lành hơn trước hết phải làm cho mọi người ý thức được tầm quan trọng của bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. - Những năm gần đây, cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế, xu hướng đô thị hóa đang ngày càng diễn ra mạnh mẽ, tỉ lệ dân cư gia tăng nhanh nguyên nhân chính la do vài năm gần đây Trường ĐHNNHN đã tăng số lượng sinh viên đầu vào làm tăng lượng rác thải sinh hoạt, tạo khó khăn cho công tác thu gom và xử lý. Do ý thức bảo vệ môi trường của người dân và sinh viên sống tại khu vực trường ĐHNNHN chưa cao, việc phân loại rác chưa được thực hiện triện để và hành vi vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định đã gây rất nhiều khó khăn trong việc thu gom của đội ngũ nhân viên môi trường. - Ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt không phải là một đề tài mới được nêu ra để gây sự chú ý cho xã hội, mà nó đã là một vấn đề rất nghiêm trọng cần được sự quan tâm của cả cộng đồng. Không cần các phương tiện kỹ thuật để đo lường hay các nhà chuyên môn mà ngay cả người dân cũng nhận thấy được tình trạng ô nhiễm đang ngày càng trầm trọng hơn. Chính vì vậy, em xin chọn đề tài : “Tìm hiểu nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực tổ dân phố An Đào – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội”. Đề tài tập trung vào “ tìm hiểu về thái độ, nhận thức và hành vi của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt”, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời, từng bước thay đổi thái độ, hành vi của người dân trong việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày góp phần bảo vệ môi trường đất, nước và không khí tại TDP An Đào – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội”. 1.2 Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu: Nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về vấn đề phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Khách thể nghiên cứu: Người dân và sinh viên đang sống ở TDP An Đào – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội Phạm vi nghiên cứu: - Đề tài chỉ dừng lại ở việc khảo sát và đánh giá thái độ, nhận thức của người dân TDP An Đào – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. - Qua đó em muốn chứng minh việc nâng cao nhận thức của người dân đối với vấn đề phân loại, thu gom và xử lý rác thải là một điều rất cần thiết và cấp bách. 1.3 Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu: - Đề tài tập trung chủ yếu vào việc tìm hiểu nhận thức và thái độ của người dân và đặc biệt là sinh viên trong vấn đề phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, trên cơ sở đó làm rõ vai trò của các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông trong việc quản lý môi trường. - Đề ra những giải pháp nhằm góp phần nâng cao nhận thức từ đó góp phần thay đổi hành vi của người dân. 1.3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tìm hiểu thái độ nhận thức của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. - Thực trạng phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của người dân. - Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải của người dân. - Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở phường Phú Thọ. 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu xã hội học, cụ thể là: Phương pháp nghiên cứu định lượng và phương pháp nghiên cứu định tính. - Phương pháp nghiên cứu định lượng: Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. Đây là phương pháp sử dụng bảng câu hỏi dưới dạng chọn đáp án phù hợp. - Phương pháp nghiên cứu định tính: + Nhấn vào mô tả thực trạng của việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, bối cảnh nghiên cứu cho thấy được đặc trưng của cộng đồng mà nhóm nghiên cứu quan tâm. + Phương pháp phỏng vấn sâu được kết hợp với phương pháp điều tra bằng bảng hỏi trong nghiên cứu định lượng để bổ sung và lý giải cho những con số mà phương pháp điều tra bằng bảng hỏi thu thập được, từ đó thấy được thực trạng xử lý và phân loại rác thải sinh hoạt để đưa ra những đề xuất phù hợp. - Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: Nghiên cứu và phân tích các tài liệu có sẵn liên quan đến đề tài. Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các nguồn chính sau: Các báo cáo và công trình nghiên cứu trước đây và các tài liệu có sẵn được đăng tải trên báo, tạp chí (Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên, tạp chí Xã Hội Học,Vietnam.net, …) - Phương pháp quan sát: Quan sát địa bàn và các nhánh đường TDP AĐ nhằm tìm hiểu về việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình và các khu cho sinh viên trọ. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng một số phương pháp liên ngành khác như: Phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp diễn dịch, quy nạp… 1.5 Mô tả về mẫu - Nguyên tắc chọn mẫu định lượng: Biến số độc lập: Tuổi, giới tính, học vấn, nghề nghiệp, tôn giáo của người trả lời và thu nhập gia đình. Biến số phụ thuộc: Những biểu hiện về nhận thức, thái độ, hành vi và tình hình phân loại, thu gom rác trong gia đình của người trả lời thể hiện trong nội dung nghiên cứu. Nguyên tắc chọn mẫu định tính : Chọn mẫu phi xác suất theo chỉ tiêu. Từ đó các mẫu được chọn như sau: - Mẫu : 49 hộ gia đình - Đề tài khảo sát trên địa bàn TDP An Đào. Theo các tiêu chí sau:  Gia đình công nhân viên chức( làm trong các công ty, tổ chức…) 4 hộ  Gia đình trí thức: 13 hộ  Gia đình làm nghề tự do: 15 hộ  Gia đình hưu trí: 2 hộ  Khu nhà sinh viên ở không có chủ quản lý: 15 hộ Như vậy số lượng mẫu được khảo sát trong TDP An Đào là 49 Số liệu trong bảng dưới đây là đặc điểm của mẫu nghiên cứu trong đề tài: Bảng 2.1 : Đánh giá tầm quan trọng của việc phân loại rác chia theo nhóm tuổi (N = 49) Nhóm tuổi Đánh giá việc phân loại rác thải sinh hoạt Tổng Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Khó trả lời Nhóm tuổi từ (18-30) N 3 5 8 Cột % 37,5% 62,5% 100,0% Nhóm tuổi từ (31-40) N 6 5 1 12 Cột % 50,0% 41,7% 8,3% 100,0% Nhóm tuổi từ (41-50) N 8 7 15 Cột % 53,3% 46,7% 100,0% Nhóm tuổi từ (51-60) N 4 3 1 8 Cột % 50,0% 37,5% 12,5% 100,0% Trên 60 N 2 1 2 5 Cột % 40,0% 20.0% 40,0% 100,0% Tổng N 23 22 2 2 49 Cột % 46,9% 44,9% 4,1% 4,1% 100,0% (nguồn: Kết quả khảo sát của cá nhân) - Kết quả nghiên cứu mức độ quan trọng về vấn đề phân loại rác thải được trình bày trong bảng 2.1. Có đến 45/49 (91,8%) người trả lời cho rằng việc phân loại rác là rất quan trọng và quan trọng trong khi đó chỉ có 4/49 (8,2%) số người cho rằng là không quan trọng và khó trả lời . Điều này có thể nhận định rằng người dân trong phường có kiến thức và đã hiểu được tầm quan trong của việc phân loại rác sinh hoạt. - Nhìn chung sự đánh giá về mức độ quan trọng của việc phân loại rác sinh hoạt trong gia đình có sự thay đổi theo tuổi tác. Bảng số liệu trên cho thấy trong 27 người thuộc các nhóm tuổi (31 – 40) và nhóm tuổi (41 – 50) được hỏi có tới 26 người chiếm trên 50% cho rằng việc phân loại là rất quan trọng và quan trọng, như vậy có thể nói đa số nhóm người ở tuổi trung niên đều đánh giá việc phân loại là quan trọng và rất quan trọng. Theo nhận định chủ quan của nhóm tác giả, có thể đây là nhóm tuổi mà công việc của họ đã ổn định hoặc có thể tuổi trẻ với tinh thần cầu tiến, năng động và nhạy cảm đối với những vấn đề đang xảy ra xung quanh họ, quan tâm đến những vấn đề xảy ra cho môi trường trong tương lai. - Trong khi đó người cao tuổi( trên 60) có 5 người tham gia trả lời thì 3( 6.1%) người cho rằng việc phân loại là quan trọng và rất quan trọng mặc dù ít năng động, ít tiếp xúc với những thay đổi trong xã hội hơn nhóm trẻ nhưng qua đánh giá tầm quan trọng của việc phân loại của người dân trong nhóm tuổi này cho thấy vấn đề phân loại rác sinh hoạt không chỉ có người trẻ quan tâm mà người cao tuổi cũng rất quan tâm. Chỉ có 2/49 hộ chiếm 4,1% cho rằng việc phân loại là không quan trọng có thể do tốn thời gian, thiếu dụng cụ để phân loại hoặc họ cho rằng việc phân loại rác là không cần thiết. - Kết quả nghiên cứu cho thấy đánh giá mức độ quan trọng trong việc phân loại rác sinh hoạt của người dân chia theo giới tính có sự khác biệt như sau: Bảng 2.2: Đánh giá tầm quan trọng của việc phân loại rác thải sinh hoạt chia theo giới tính( N= 49) Đánh giá việc phân loại rác Giới tính Tổng Nam Nữ N Tỷ lệ % N Tỷ lệ % N Tỷ lệ % Rất quan trọng 12 52.2% 11 42.3% 23 46.9% Quan trọng 9 39.1% 13 50.0% 22 44.9% Không quan trọng 2 7.7% 2 4.1% Khó trả lời 2 8.7% 2 4.1% Tổng 23 100.0% 26 100.0% 49 100.0% (Nguồn: Kết quả khảo sát của cá nhân) - Qua bảng số liệu trên cho thấy, có 21/23 nam chiếm 91.3% cho rằng việc phân loại là quan trọng và rất quan trọng, có 8.7% số nam cho rằng khó trả lời. Trong số những người nữ tham gia trả lời có 24/26 người chiếm 92.3% cho rằng việc phân loại là rất quan trọng và quan trọng, số nữ cho rằng không quan trọng chỉ chiếm 7.7%. - So sánh mức độ quan tâm giữa nam và nữ ta thấy được, đa số cả nam và nữ đều đánh giá tầm quan trọng của việc phân loại rác thải sinh hoạt là rất quan trọng và quan trọng. Điều đó cho thấy, nam giới đang ngày càng có xu hướng quan tâm đến vấn đề môi trường nói chung và việc phân loại rác thải sinh hoạt của gia đình nói riêng. Từ phân tích trên em có nhận xét, tuy có đôi chút khác biệt trong việc đánh giá mức độ quan trọng của việc phân loại rác sinh hoạt giữa nam và nữ nhưng nhìn chung đều đánh giá là rất quan trọng và quan trọng, chỉ một số ít hộ trong những hộ tham gia trả lời tỏ ra không quan tâm đến vấn đê phân loại mà thôi. Qua quá trình khảo sát tại địa bàn phường, kết quả cho thấy, việc phân loại rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình ở TDP AĐ hiện nay chưa được thực hiện triệt để thể hiện qua bảng số liệu từ kết quả khảo sát như sau: Bảng 2.3: Số hộ dân phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày trước khi xử lý (N = 49) Số hộ phân loại rác thải sinh hoạt N Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) Có 22 44,9% 45.8% Không 24 49,0% 50% Khó trả lời 2 4,1% 4.2% Tổng 48 98,0% 100% Số người không trả lời 1 2,0% Tổng 49 100,0% (nguồn: Kết quả khảo sát của cá nhân) - Số liệu trên cho thấy trong tổng số 48/49 hộ gia đình được hỏi trả lời chiếm 98.0% thì có 22/48 hộ chiếm 45.8% trả lời có phân loại rác trước khi được thu gom và xử lý. Trong đó có đến 24/48 hộ trả lời chiếm 50% cho biết là họ không phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày. Điều này chứng tỏ rằng: Có một số hộ dân trong khu vực thường phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày còn đa số hộ dân thì chưa phân loại Như vậy có thể nhận định rằng việc phân loại rác sinh hoạt ở các hộ gia đình tại TDP AĐ chưa được xem trọng. Vấn đề phân loại rác chưa được người dân quan tâm thực hiện. - Lợi ích của tái chế là tiết kiệm được nguồn tài nguyên, giảm thiểu được một lượng rác thải ra môi trường. Ngoài ra, nó còn giảm nhu cầu đất đai cần thiết để chôn lấp rác thải. Vì vậy, nếu người dân thường xuyên phân loại rác và phân loại đúng cách sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cho xã hội, đồng thời giảm thiểu được nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Bảng 2.4: Số hộ có biết cách phân loại rác sinh hoạt (N = 49) Số hộ biết cách phân loại rác N Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) Biết 37 75,5% 77.1% Không biết 11 22,4% 22.9% Tổng 48 97,9% 100,0% Số người không trả lời 1 2,1% Tổng 49 100,0% (Nguồn: Kết quả khảo sát của cá nhân) Có đến 37/48 hộ tham gia trả lời chiếm 77.1% trả lời có biết cách phân loại rác thải sinh hoạt. Chứng tỏ, đa số các hộ dân trong khu vực đều biết cách phân loại rác sinh hoạt, có kiến thức khá tốt trong việc phân loại rác. Tuy nhiên việc thực hiện việc phân loại rác lại không chỉ phụ thuộc vào kiến thức mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Theo kết quả khảo sát ở bảng 2.3 cho thấy chỉ có 45,9% số hộ là có phân loại rác và một thực trạng không thể xem nhẹ là ở phường có đến 22,9% hộ tham gia trả lời cho biết rằng họ không biết cách phân loại rác. Điều này phản ánh tình trạng một số hộ dân trong khu vực không quan tâm nhiều đến việc phân loại rác sinh hoạt của gia đình mình. Cần nâng cao nhận thức của người dân, quan tâm hướng dẫn cho người dân biết cách phân loại rác thải sinh hoạt tại gia đình và có những biện pháp nhằm thay đổi hành vi của họ một khi đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phân loại rác. 2.2 Thực trạng việc xử lý rác thải sinh hoạt Xử lý rác thải trong sinh hoạt hàng ngày là việc được nhiều người quan tâm hiện nay. Xử lý rác thải tốt sẽ làm giảm ô nhiễm môi trường và làm giảm phát sinh các mầm bệnh, tiết kiệm tài nguyên. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu nên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ngày càng cao. Hiện nay chất thải sinh hoạt của người dân chủ yếu được xử lý bằng phương pháp chôn lấp, đốt tại các bãi chôn lấp, chỉ một phần nhỏ được xử lý bằng phương pháp ủ sinh học tại bãi chốn lấp rác Kiêu Kỵ hiện do Xí nghiệp môi trường đô thị Gia Lâm quản lý Việc xử lý rác sinh hoạt đối với người dân ở TDP AĐ nói riêng đóng vai trò rất quan trọng và cần thiết. Quá trình xử lý rác thải sinh hoạt của người dân bao gồm các giai đoạn: Phân loại, thu gom và xử lý. Do đó người dân thường trực tiếp tham gia vào công việc phân loại và thu gom rác thải của gia đình còn công việc xử lý rác sau khi phân loại và thu gom là nhiệm vụ của chính quyền và cơ quan có trách nhiệm. Có thể có một số hộ sẽ tự chôn hoặc đốt rác trong các khu đất trống hoặc sau vườn của gia đình họ nhưng không phải hộ dân nào trong phường cũng có thể làm được như vậy và cách xử lý bằng cách chôn, đốt của một số hộ dân đó thì chưa thể đảm bảo vệ sinh môi trường và không gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người xung quanh. Vì vậy, vấn đề xử lý như chôn, đốt, tái chế, làm phân bón chủ yếu là công việc của nhà nước người dân không thể thực hiện được. Theo kết quả điều tra ý kiến người dân về tầm quan trọng của việc xử lý rác thải sinh hoạt cho thấy: Bảng 2.5: Ý kiến người dân về tầm quan trọng của việc xử lý rác thải sinh hoạt. ( N = 49) [...]... là người dân rất quan tâm đến vi c phân loại rác nhưng vi c thực hiện xử lý rác thì chưa tốt Tình hình quản lý môi trường cũng chưa được chính quyền địa phương quan tâm đúng mức Chương 3: Nhận thức, thái độ của người dân và sinh vi n trong vi c phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt 3.1 Nhận thức và thái độ của người dân và sinh vi n trong vi c phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. .. vấn đề môi trường qua các phương tiện truyền thông đại chúng, hiệu quả của vi c tổ chức và tham gia các hoạt động về môi trường trong cuộc sống, thái độ của mọi người với các hành vi gây ô nhiễm môi trường được phân theo trình độ học vấn, nghề nghiệp, giới tính, ý thức bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày, đánh giá nhận thức môi trường của những người xung quanh, đánh giá của cộng đồng về nguyên... hợp lý không chỉ là công vi c của các cơ quan quản lý mà chính là công vi c cần có sự tham gia của cả cộng đồng dân cư Phần 4 Vai trò của các cơ quan quản lý trong vi c hướng dẫn và quản lý người dân thu gom và xử lý rác Qua khảo sát của em cho thấy: Địa phương có tổ chức một số chương trình vận động người dân tham gia vào giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường hay giúp cho người dân ý thức bảo vệ môi trường. .. cho thấy người dân nơi đây coi vi c xử lý rác là rất quan trọng mặc dù công vi c xử lý sau khi đã thu gom và phân loại thì không phải là của người dân mà là của các cơ quan chức năng và chính quyền Vì trong thực tế rác thải có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sống của người dân, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, môi trường sinh hoạt hàng ngày của họ Hiện nay vi c xử lý rác của các cơ quan chính... pháp phối hợp giữa nhân dân và chính quyền, nhà nước - Vi c thay đổi những thói quen và hành vi của người dân trong vi c phân loại và xử lý rác cần có thời gian, vì vậy cần có họat động thường xuyên để tuyên truyền và giáo dục bảo vệ môi trường Vi c thu hồi rác, đây là một công vi c cần thời gian, công sức và sự đồng lòng của cộng đồng - Vì vậy nhiệm vụ chính là tuyên truyền thông qua loa đài, băng rôn,... cao nhận thức của người dân về môi trường, để mọi người đều hiểu được sự quan trọng của vi c xả rác và phân loại rác đúng quy định mang lại những ích lợi gì, và biến nhận thức đó thành những hành động cụ thể nhằm bảo vệ môi trường - Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào thành nhóm tiêu chí để bình xét gia đình văn hóa, nộp đủ và đúng thời hạn các loại phí bảo vệ môi trường theo quy định, phải thu gom và. .. chuyển rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định Để người dân tự giác thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong vi c bảo vệ môi trường - Thường xuyên tổ chức các phong trào làm sạch đường phố, lồng ghép vào các hoạt động thường kỳ của địa phương Để người dân tham gia hoạt động vệ sinh môi trường khu phố, ngõ xóm, nơi công cộng và hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường của người dân, nhằm nâng cao hiệu quả của. .. người dân nghĩ vi c xử lý rác sau khi phân loại và thu gom không thu c trách nhiệm của họ, mà đây là công vi c của bên lực lượng thu gom rác và chính quyền địa phương Trong quá trình nghiên cứu em nhận thấy, công vi c xử lý rác thải của các hộ dân cư chủ yếu là do chính quyền địa phương và các cơ quan có trách nhiệm Bảng dưới đây thể hiện cách thức xử lý rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình Bảng 2.6:... cách phân loại rác nhưng trong thực tế lại rất ít hộ gia đình thực hiện phân loại, Chỉ một số hộ dân trong phường thường phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày còn đa số hộ dân thì chưa phân loại Vi c phân loại rác sinh hoạt của người dân tại địa bàn chưa đồng bộ, vẫn còn mang tính tự phát và không triệt để Ý thức tự giác trong vi c bảo vệ môi trường thông qua vi c phân loại rác của nhiều người dân. .. của môi trường trong cuộc sống của mình và đồng ý với vi c bảo vệ môi trường bằng cách không vứt rác thải bừa bãi và có những thái độ, hành vi nhất định để ngăn chặn hay hạn chế hành vi gây mất vệ sinh môi trường của người khác Xu hướng chung là đều cảm thấy khó chịu, có nhắc nhở hoặc tự lại nhặt và cho vào thùng rác Nhìn chung sự đánh giá của người trả lời về vi c phân loại rác là rất quan trọng và . : Tìm hiểu nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong vi c phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực tổ dân phố An Đào – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội”. . đổi thái độ, hành vi của người dân trong vi c thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày góp phần bảo vệ môi trường đất, nước và không khí tại TDP An Đào – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội”. 1.2. hoạt. 3.1. Nhận thức và thái độ của người dân và sinh vi n trong vi c phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Điều tra vi c nhận thức và thái độ của người dân trong vi c bảo vệ môi trường là
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực tổ dân phố An Đào – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội”. pptx, Tìm hiểu nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực tổ dân phố An Đào – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội”. pptx, Tìm hiểu nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực tổ dân phố An Đào – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội”. pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay