giáo án bồi dưỡng sinh học 6 vận chuyển các chất trong thân

26 356 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2014, 10:09

Kiểm tra bài cũ ? Thân cây gỗ to ra do đâu ? Có thể xác định tuổi của cây bằng cách nào ? - Thân to ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh của tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ . - Hàng năm cây sinh ra các vòng gỗ hàng năm  Đếm số vòng gỗ có thể xác định tuổi của cây . Dự đoán xem thân sẽ vận chuyển nước, muối khoáng từ bộ phận nào và đến bộ phận nào của cây? Vận chuyển chất hữu cơ sẽ đi từ bộ phận nào đến bộ phận nào của cây? Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. I/ Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan Đặng Hữu Hoàng */ Thí nghiệm 1: A - Cắm 2 cành hoa màu trắng vào 2 cốc nước, một cốc nước có pha màu (cốc A) và một cốc nước thường (cốc B) rồi để ra chỗ sáng. */ Thí nghiệm 1: Keát quaû TN: Nêu kết quả của TN sau 1 thời gian ? Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. I/ Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan Đặng Hữu Hoàng */ Thí nghiệm 1: - Cắm 2 cành hoa màu trắng vào 2 cốc nước, một cốc nước có pha màu (cốc A) và một cốc nước thường (cốc B) rồi để ra chỗ sáng. - Kết quả: hoa bị đổi màu theo màu dung dịch Sự thay đổi màu sắc cánh hoa cho ta biết điều gì về chức năng của thân ? Bóc nhẹ vỏ, QSát cho biết: chỗ nhuộm màu là bộ phận nào của thân ? Kết quả TN: Lát cắt ngang phần thân Lát cắt ở cốc A Lát cắt ở cốc B Mạch rây Mạch gỗ Cho biết phần nào của thân giúp vận chuyển nước và muối khoáng ? Vì sao em biết? I/Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan */Thí nghiệm 1: */ Kết luận: Mạch gỗ phía trong : vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá . Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. [...]... nhanh các lọai cây ăn quả ? A B Giaỉ thích chiều mũi tên trong hình A 1.Vì sao phía trên vết cắt phình to còn phía dưới thì không ? A B 3.4 Làm sao cóẩthể nhân giốntgthì hiện tượng Nếu đắp đất m vào chỗ cắ nhanh c ra trong nhữ g ngà gì 2 Mạcácrây icó chứnnquả g gì tiếp theo ? sẽ xảy h lọa cây ă c năn ? y ? Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan II /Vận chuyển chất. .. GIỌT Ở LÁ Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan II /Vận chuyển chất hữu cơ */Thí nghiệm 2: DùnHiện tược bóc mộxảy ra sauvỏ thá ng ? nh cây g dao sắ ng gì sẽ t khoanh 1 trê cà 1 tháng sau THẢO LUẬN 1.Vì sao phía trên vết cắt phình to còn phía dưới thì không ? 2 Mạch rây có chức năng gì ? 3 Nếu đắp đất ẩm vào chỗ cắt thì hiện tượng gì sẽ xảy ra trong những ngày... chuyển nước và muối khóang hòa tan II /Vận chuyển chất hữu cơ */Thí nghiệm: (SGK) */Kết luận: -Mạch rây ở phía ngồi: vận chuyển các chất hữu cơ từ lá xuống thân, rễ - Người ta lợi dụng việc này để nhân giống nhanh một số loài cây ăn quả Trình bày sự vận chuyển các chất trong thân ? Làm trong trường thì cây có sống mạch rây thườn dùn 1 số HSđứtcó mạch rây phátgtriểng vật Muốn được tên lê? Vì sao nhọhoạt... tập / 56 dò:- Chuẩn bò mẫu vật cho bài sau + kẻ bảng • Khoai tây Su hào Gừng Dong ta TRỊ CHƠI Ơ CHỮ 1 2 3 4 5 6 7 T A N C H G O S I I N N A H C M T H A T T H H A N C D A A M A C H R A Y Y R U C L A C H E Y G O O D U A Ơ CHỮ (4)Chỉbộ an nagọi ying incâydẫn sárachứcnhphía để n (7)Tê (1) Bộyphậtêmộnàtalọmạtctriểnnthànctnằmcuốggvậnở hà sinh n cà nă n u (3)Tênncủcamộmộ yadùgỗcthâu ncó gbêncnămang lá (6) Đâ... thâhoặh,tua ngòn i một cộ mọ nhiề leo c i, ncao ct,hữuhoa, n trong ng a giả chuyể lớp mạcnướmangmuối bàoc ngchògỗtan?ci khá.t p chuyểcànchấnhữngnó đượ a dù1hlớđểmạ h gỗ ngò biể n m củ bê ven a n h,rây và acơ hoa hoặlên gồhtrái phía tế khó mạ II DÒNG MẠCH RÂY 1/ Cấu tạo: gồm các tế bào sống là ống rây và tế bào kèm: a) ng rây: tế bào sống không nhân, các tế bào nối với nhau thành bản rây b) Tế bào kèm: tế . phía trong : vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá . Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. HIEN TệễẽNG ệ GIOẽT ễ LA I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan II /Vận chuyển chất. ? Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I /Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan II /Vận chuyển chất hữu cơ */Thí nghiệm: (SGK) */Kết luận: -Mạch rây ở phía ngồi: vận chuyển các chất hữu cơ. đoán xem thân sẽ vận chuyển nước, muối khoáng từ bộ phận nào và đến bộ phận nào của cây? Vận chuyển chất hữu cơ sẽ đi từ bộ phận nào đến bộ phận nào của cây? Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án bồi dưỡng sinh học 6 vận chuyển các chất trong thân, giáo án bồi dưỡng sinh học 6 vận chuyển các chất trong thân, giáo án bồi dưỡng sinh học 6 vận chuyển các chất trong thân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay