giáo án bồi dưỡng sinh học 6 vận chuyển các chất trong thân

28 463 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2014, 07:15

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP PHỊNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QuẬN GỊ VẤP TRƯỜNG THCS TÂY SƠN KIỂM TRA BÀI CŨ * Thân cây gỗ to ra là do đâu? Tầng sinh vỏ * Hãy xác đònh vò trí hai tầng phát sinh trên hình. Tầng sinh trụ * Có thể xác đònh tuổi của cây gỗ bằng cách nào? KIỂM TRA BÀI CŨ * Hãy hoàn thành chú thích trên hình. 1 2 3 Ròng Vỏ Dác * Tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng. * Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu …? Tại sao? Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp Dự đoán xem thân sẽ vận chuyển nước, muối khoáng và chất hữu cơ từ bộ phận nào đến bộ phận nào của cây ? • PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP • TRƯỜNG THCS TÂY SƠN Tiết 17 - Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN Giáo viên : Nguyễn Thò Bích Th yủ • NĂM HỌC: 2013 - 2014 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fi"h level A - Cắm 2 cành hoa màu trắng vào 2 cốc nước, một cốc nước có pha màu (cốc A) và một cốc nước thường (cốc B) rồi để ra chỗ sáng. 1. Thí nghiệm: I. Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan: 2/Kết quả: Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fi"h level Keát quaû TN: Nêu kết quả của TN sau 1 thời gian ? Đinh Việt Cường - THCS Đồng Hiệp Lát cắt ngang phần thân Lát cắt ở cốc A Lát cắt ở cốc B Mạch rây Mạch gỗ Cho biết phần nào của thân giúp vận chuyển nước và muối khoáng ? Vì sao em biết? Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fi"h level Laùt caét ngang thaân caây daâm buït Mạch gỗ Phân tử nước L.kết các phân tử nước Vách tế bào mạch gỗ Một phân tử nước SỰ VẬN CHUYỂN NƯỚC QUA MẠCH GỖ [...]...Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I/ Vận chuyển nước và muối khóang hòa tan 1/Thí nghiệm 1: - Cắm 2 cành hoa màu trắng vào 2 cốc nước, một cốc nước có pha màu (cốc A) và một cốc nước thường (cốc B) rồi để ra chỗ sáng 2/Kết quả: hoa bị đổi màu theo màu dung dịch 3/ Kết luận: Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ HIỆN TƯNG Ứ GIỌT Ở LÁ CÓ... HS trong trường thường dùnsốngt nhọn để khắc tên lên vỏ cây, theo em Muốn có mạch rây phát triển được khơng ? Vì h động của bạn có đúng không? Vì sao? hànsao ? và hoạt động bình thường chúng ta cần phải bảo vệ cây như thế nào ? Tiết 17- Bài 17 : II Vận chuyển chất hữu cơ: * Vậy tchất hữu cơ c vậc vận chuyển trongn nhờ nhờcvàrâđâu ? Chấ hữu cơ đượ đượ n chuyển trong thâ thân mạ h o y KIỂM TRA ĐÁNH... thân mạ h o y KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ * Chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: tế bào có vách hóa gỗ dày, tế vào sống, vách mỏng, chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây, vận chuyển nước và muối khoáng Tế bào có vách hóa gỗgdày 1 Mạch gỗ gồm ………………………………………………………., khô(1) có chất tế bào, có chức n năng ………………………………………………………………………… Vận chuyển nước và muối khoáng (2) (3) Tế bào sống 2 Mạch rây gồm... khá mại h gỗt Trình bày sự vận chuyển các chất trong thân ? Hướng dẫn về nhà 1) Tiếp tục ôn tập chuẩn bò KT1T 2) Chuẩn bò bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN * Đặc điểm và chức năng của thân biến dạng * Mỗi nhóm đem theo: 1 củ khoai tây, 1 củ su hào, 1 củ gừng, 1 củ dong, 1 đoạn cành xương rồng •) Tập thể học sinh lớp 6/ 2 chúng em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô đã đến tham dự tiết học này ... 17- Bài 17 : VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN II Vận chuyển chất hữu cơ: Để chứng minh tác dụng của mạch rây đối với cây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thí nghiệm của bạn Tuấn * Dùng dao sắc bóc một khoanh vỏ trên cành cây Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 1 tháng sau A Cành cây đã bóc vỏ và mạch rây THÍ NGHIỆM CỦA BẠN TUẤN B Cành đó sau 1 tháng A B **Giải... hàmạch dẫnn cột mọnănhiề n chuyển nướ râ củphía đượ trong 1để (11) By củaận nàlọai aigcâym sinh ra, bêncngòaiumộvenp mạch c i y, muốibên c ng ng alớp (7)Tê y củalò nà lớp gỗ h dẫ sángh tua h mang leo lên cành mang hoa, (7)Chỉbộ phậnitcây idùn cmàu thànchức cuốg vậl chuyển chấnhữu cơ hoa (8)Từn cáctênagọlọy phátgtriển nhoặc nằmnănn đển ahoặcm nhữt g tế bào mạch gỗ (3)Đâ là mộ i a mạ thân có càn phía ngò i,... ……………………………………… ………………………… Chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây (5) TRỊ CHƠI Ơ CHỮ 1 1 2 2 T T A A N N G G S S II N N H H T T C C H H O O II N N A A C C H H M M A A H H A A C C H H G G N N L L E E O O A A Y Y D D D D T T 4 4 U U C C 3 3 R R A A A C C A A Y Y Y 5 5 6 6 7 7 M M A A C C H H R R O O U U A A Ơ CHỮ (6) Đâ ộ ph một y lọ n nă thâ có chức ng vậ ở t lớ biển, trá và a nó khóa dù hò (6) Tên là tê một hàmạch . buït Mạch gỗ Phân tử nước L.kết các phân tử nước Vách tế bào mạch gỗ Một phân tử nước SỰ VẬN CHUYỂN NƯỚC QUA MẠCH GỖ Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN. I/ Vận chuyển nước và muối khóang hòa. đoán xem thân sẽ vận chuyển nước, muối khoáng và chất hữu cơ từ bộ phận nào đến bộ phận nào của cây ? • PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP • TRƯỜNG THCS TÂY SƠN Tiết 17 - Bài 17: VẬN CHUYỂN. Tiết 17- Bài 17 : II. Vận chuyển chất hữu cơ: Để chứng minh tác dụng của mạch rây đối với cây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thí nghiệm của bạn Tuấn. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN * Dùng dao sắc
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án bồi dưỡng sinh học 6 vận chuyển các chất trong thân, giáo án bồi dưỡng sinh học 6 vận chuyển các chất trong thân, giáo án bồi dưỡng sinh học 6 vận chuyển các chất trong thân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay