52 Sự phát triển của kiểm toán nội bộ Việt Nam và những yêu cầu đối với KTNB chuyên nghiệp

22 1,500 13
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2013, 17:52

52 Sự phát triển của kiểm toán nội bộ Việt Nam và những yêu cầu đối với KTNB chuyên nghiệp [...]... hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức chất lượng thành tích thực hiện nhiệm vụ được giao - 400 Quá trình công việc kiểm toán phải bao gồm vạch kế hoạch kiểm toán xem xét đánh giá thông tin, thông báo những kết quả điều tra nghiên cứu kỹ - 500 Quản lý bộ phận kiểm toán nội bộ - người phụ trách kiểm toán nội bộ, quản lý đúng đắn bộ phận kiểm toán nội bộ (Nguồn: Kiểm toán nội bộ hiện... PHẦN II: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KTNB VIỆT NAM Nếu như kiểm toán độc lập đã có mặt ở Việt Nam được 17 năm thì cho đến nay, khái niệm KTNB vẫn còn xa lạ với nhiều nhà quản lý Tuy nhiên, yêu cầu hội nhập WTO, sự phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán những vụ bê bối về quản trị cho thấy sự cần thiết của kiểm toán nội bộ ở doanh nghiệp Quyết định 832/TC/QĐ/TCKT ngày 28-10-1997 của Bộ KTNB tại... Việt Nam) không định nghĩa nhưng có quy định chức năng của KTNBkiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ kiểm toán hoạt động 1 Vai trò của KTNBViệt Nam hiện nay Quy chế KTNB áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, ban hành theo Quyết định 832/TC/QĐ/CĐKT, ngày 28/10/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), điều 5: Phạm vi thực hiện của KTNB : “ 1 .Kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán. .. (Hiệp hội Kế toán viên Công chứng Vương quốc Anh) đảm nhận Đối tượng tham gia học chủ yếunhững người đã đang hoặc sẽ đảm đương trọng trách tại phòng kiểm toán nội bộ Trong bối cảnh đó, kiểm toán viên nội bộ chuyên nghiệp trở thành "con cưng" vừa quý vừa hiếm 3 Những yêu cầu đối với KTNB Việt Nam: Theo Điều 12, Quyết định 832/TC/QĐ/TCKT thì: Kiểm toán viên nội bộ tại các doanh nghiệp nhà nước... quản trị của doanh nghiệp của các đơn vị thành viên 2 Kiểm toán tuân thủ 3 Kiểm toán hoạt động ” Một số công ty chọn có một kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ được tuân thủ KTNB không được là thành viên của phòng kế toán vì các biện pháp kiểm soát nội bộ cũng áp dụng cho cả phòng kế toán Cụ thể, KTNB thường có trách nhiệm kiểm tra: Việc tuân thủ các quy trình chính... rủi ro Kiểm toán viên nội bộ có khả năng ngăn chặn, phát hiện chỉnh sửa các vấn đề tiêu cực phát sinh cao nhất trong nội bộ doanh nghiệp, đóng vai trò như một người bảo vệ giá trị của doanh nghiệp Song hiện tại cung vẫn còn quá mỏng so với cầu Hiện nay, chương trình đào tạo kiểm toán viên nội bộ chuyên nghiệp chưa nhiều, chỉ do Viện Tin học doanh nghiệp (thuộc VCCI) với sự trợ giúp kỹ thuật của ACCA... quan hệ với đối tượng kiểm toán, duy trì tính độc lập của phòng kiểm toán nội bộ; thận trọng, khôn khéo khi quan hệ với mọi cấp nhân viên của toàn công ty - Tác phong nghề nghiệp: Luôn tỏ ra là người đĩnh đạc, thận trọng kín đáo - Tính độc lập: Thể hiện được các chuẩn mực, nguyên tắc nghề nghiệp trên sơ sở đặc thù của phòng kiểm toán nội bộ trước đối tượng kiểm toán - Tuyệt đối bảo mật những thông... thể mục đích cụ thể của bộ phận này Kế đó là phải xác định rõ ràng cơ cấu tổ chức, vai trò, chức năng quyền hạn của bộ phận kiểm toán nội bộ, có thể bao gồm cả một văn kiện như điều lệ kiểm toán để bảo đảm đủ tính độc lập cho bộ phận kiểm toán nội bộ hoạt động Việc tiếp theo quan trọng không kém là tuyển dụng kiểm toán viên trưởng, kiểm toán viên đào tạo họ Một điều cần lưu ý là nghiệp vụ KTNB. .. một KTVNB chuyên nghiệp, đó là phải có đạo đức nghề nghiệp lòng yêu nghề, để bền lòng, vững bước trước mọi khó khăn, cám dỗ mà có lúc người KTVNB khi phải đối diện với những hành vi gian lận phạm pháp Tóm lại để trở thành một kiểm toán viên nội bộ chuyên nghiệp phải có những tố chất mà một Kiểm toán viên nội bộ cần phải có (vì kiểm toán cũng là một nghệ thuật) Đồng thời, phải học những kiến... kiểm soát nội bộ của công ty sẽ liên tục được kiểm tra hoàn thiện Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần có trên 11 cổ đông phải có Ban Kiểm soát Mặc dù vai trò quyền hạn của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp không rõ ràng ở một mức nào đó, nhưng có khả năng Ban Kiểm soát đóng vai trò của KTNB như miêu tả trên 2 Tình hình của hoạt động KTNBViệt Nam: 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 52 Sự phát triển của kiểm toán nội bộ Việt Nam và những yêu cầu đối với KTNB chuyên nghiệp, 52 Sự phát triển của kiểm toán nội bộ Việt Nam và những yêu cầu đối với KTNB chuyên nghiệp, 52 Sự phát triển của kiểm toán nội bộ Việt Nam và những yêu cầu đối với KTNB chuyên nghiệp, Lịch sử hình thành và phát triển của KTNB, Bản chất và ý nghĩa của KTNB, Vai trò, chức năng của KTNB hiện đại, Sơ lược về một quy trình kiểm tốn Những u cầu đối với KTNB, Vai trò của KTNB ở Việt Nam hiện nay Tình hình của hoạt động KTNB ở Việt Nam:, Những yêu cầu đối với KTNB Việt Nam:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn