Thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng công thương tỉnh Nam Định

57 257 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2013, 11:26

Thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng công thương tỉnh Nam Định [...]... Văn Thanh - Tại Ngân hàng phục vụ người trả tiền, hạch toán: Nợ TKTG của người trả tiền Có TKTG thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước - Tại Ngân hàng Nhà nước phục vụ bên trả tiền: Nợ TKTG thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Có TK liên hàng đi - Tại Ngân hàng Nhà nước phục vụ bên thụ hưởng Nợ TK tiền hàng đến Có TKTG thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước - Tại Ngân hàng phục vụ người thụ hưởng: Nợ TKTG thanh toán. .. thanh toán không dùng tiền mặt đạt 7399652 triệu đồng 2.1 Thực trạng về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt tại NH công thương tỉnh Nam Định Tổ chức công tác thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những chức năng quan trọng của Ngân hàng thương mại Cùng với sự phát triển của các nghiệp vụ khác, các Ngân hàng thương mại luôn quan tâm đến việc đổi mới vông nghệ thanh toán để công tác thanh toán không. .. chuyển Ngân hàng sang hạch toán kinh doanh và hình thành hệ thống Ngân hàng 2 cấp Từ ngày 01/07/1998 Ngân hàng công thương Việt Nam ra đời và đi vào hoạt động Cùng với sự ra đời của hệ thống Ngân hàng công thương Việt Nam nói chung, tháng 8 năm 1988 Ngân hàng công thương tỉnh Nam Định được thành lập Tiền thân là Ngân hàng công thương tỉnhNam Ninh (1988 - 1992) sau đó Ngân hàng công thương tỉnh Nam. .. đồng Như vậy, năm 1998 công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng công thương tỉnh Nam Định chiếm tỷ trọng rất lớn tròng tổng khối lượng thanh toán chung, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đã được khách hàng sử dụng với khối lượng lớn và dần thay thế được các hình thưcs thanh toán bằng thương mại Năm 1999 các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt được khách hàng sử dụng ngày càng... các Ngân hàng Trước tình hình phát triển chung của thanh toán không dùng tiền mặt , Ngân hàng công thương tỉnh Nam Định, đã từng bước cải tiến đổi mới công tác thanh toán đặc biệt là thanh toán không dùng tiền mặt , luôn thi hành một cách linh hoạt đúng đắn các văn bản hướng dẫn ban hành thực thi công tác thanh toán không dùng tiền mặt Bên cạnh đó chi nhánh cũng thực hiện chương trình hiện đại hoá công. .. bảo thanh toán thẻ Có TK liên hàng đến Đối với thẻ ghi nợ: Nợ Tk tiền gửi của chủ sở hữu thẻ Có Tk thanh toán liên hàng đến Đối với thẻ tín dung: Nợ TK cho vay đối với chủ sở hữu thẻ Có TK thanh toán liên hàng đến 28 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Văn Thanh Chương 2: Thực trạng công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng công thương tỉnh Nam Định 2.1 Khái quát về ngân hàng công thương tỉnh Nam. .. thức thanh toán không dùng tiền mặt đã được khách hàng sử dụng một cách phổ biến và ngày càng phát triển, nó đã phát huy được những ưu điểm vốn có của nó là thuận lợi, nhanh chóng và an toàn, khẳng định vai trò to lớn của nó trong công tác thanh toán của chi nhánh Ngân hàng công thương tỉnh Nam Định Để thấy rõ được toàn cảnh tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng công thương tỉnh Nam Định. .. Ngân phiếu thanh toán là 1 công cụ thanh toán có ghi rõ số tiền, thời hạn sử dụng không ghi rõ tên và địa chỉ của chủ thể thanh toán do Ngân hàng Việt Nam phát hành Ngân phiếu thanh toán được áp dụng cho khách hàng để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ, trả nợ Ngân hàng, nộp Ngân sách, gửi vào tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng và gửi tiết kiệm Khi khách hàng không sử dụng ngân phiếu thanh toán nữa hoặc... 1.2.3.6 Thanh toán bằng thẻ thanh toán: Thẻ thanh toán là 1 công cụ thanh toán do Ngân hàng phát hành và bán cho khách hàng sử dụng để trả tiền hàng, dịch vụ, các khoản thanh toán khác và rút tiền mặt tại các Ngân hàng đại lý thanh toán hay các quầy trả tiền mặt tự động 25 Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Văn Thanh Thẻ thanh toán là 1 phương tiện hiện đại vì nó gắn với kỹ thuật tin học ứng dụng trong Ngân hàng. .. toán: khách hàng lập 2 liên phiếu nộp ngân phiếu thanh toán kèm bảng kê và các tờ ngân phiếu thanh toán tại Ngân hàng kiểm tra thủ tục lập giấy nộp ngân phiếu thanh toán, đối chiếu giữa bảng kê với các tờ ngân phiếu thanh toán nếu đmr bảo khớp đúng thì sẽ nhận ngân phiếu thanh toán Việc nhận ngân phiếu thanh toán giốn như quy trình thu tiền mặt Nợ TK ngân phiếu thanh toán tại quỹ Có TKTG của khách hàng 1.2.3.6 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng công thương tỉnh Nam Định, Thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng công thương tỉnh Nam Định, Thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng công thương tỉnh Nam Định, Sự cần thiết khách quan của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế., Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế., Các quy định chung về thanh toán không dùng tiền mặt., Chứng từ và tài khoản kế toán., Thanh toán bằng ngân phiếu thanh toán. Thanh toán bằng thẻ thanh toán:, Công tác huy động vốn., Công tác sử dụng vốn. Công tác kế toán tài chính., Thực trạng thanh toán băng séc chuyển khoản., thực trạng thanh toán UNT., Hoàn thiện các cơ sở pháp lý.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay