Đồ án lập kế hoạch truyền thông cho phở 24h

19 841 2
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2014, 19:29

. quả? Nhóm em đã chọn đề tài: Lập kế hoạch quảng cáo cho Phở 24”. Đề tài gồm 2 phần: Phần I: Giới thiệu chung về công ty Phần II: Lập kế hoạch quảng cáo cho sản phẩm Phở 24 Với trình độ và kiến. ra cho từng phương tiện quảng cáo cụ thể, xác định kết quả của nó mang lại sau Trang 13 ĐỒ ÁN MÔN HỌC LẬP KẾ HOACH QUẢNG CÁO khi tung mẫu quảng cáo. Đối với quá trình lập kế hoạch quảng cáo cho. thông Công ty sẽ lựa chọn các phương tiện truyền thông như truyền hình, Internet, báo- Trang 10 ĐỒ ÁN MÔN HỌC LẬP KẾ HOACH QUẢNG CÁO tạp chí để sử dụng trong kế hoạch quảng cáo. Và thực hiện rộng rãi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án lập kế hoạch truyền thông cho phở 24h, Đồ án lập kế hoạch truyền thông cho phở 24h, Đồ án lập kế hoạch truyền thông cho phở 24h

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn