PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN TUÂN THỂ HIỆN QUA TÁC PHẨM “NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ” pot

3 920 11
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2014, 07:23

. http://www.hoc360.vn PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN TUÂN THỂ HIỆN QUA TÁC PHẨM “NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ” "Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc. Khi lòng ta. đang kéo đàn viôlông. “Người lái đò Sông Đà” là một bước chuyển lớn trong phong cách Nguyễn Tuân. Trước cách mạng, nhà văn thường đi tìm đề tài cho tác phẩm bằng cách quay về với quá khứ, với. Nguyễn Tuân – cây độc huyền cầm của nền văn học Việt Nam, người đã mang lại những tờ hoa thơm thảo cho đời. Nguyễn Tuân đến với Tây Bắc qua tùy bút Người lái đò Sông Đà – một tác phẩm thể hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN TUÂN THỂ HIỆN QUA TÁC PHẨM “NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ” pot, PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN TUÂN THỂ HIỆN QUA TÁC PHẨM “NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ” pot, PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN TUÂN THỂ HIỆN QUA TÁC PHẨM “NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ” pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn