Đề bài: Phân tích hình ảnh thiên nhiên và con người trong “Người lái đò Sông Đà” của Nguyễn Tuân pot

4 2,109 21
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2014, 07:23

. Đề bài: Phân tích hình ảnh thiên nhiên và con người trong Người lái đò Sông Đà” của Nguyễn Tuân để thấy được phong cách nghệ thuật của tác giả. Gợi ý 1. Trước hết nhân vật thiên nhiên . 2. Đoạn tùy bút Người lái đò Sông Đà” miêu tả thiên nhiên rất độc đáo và rất dài, nhưng có lẽ cái thiên nhiên đó thể hiện lên chỉ làm nền cho hình ảnh con người mà thôi. Thiên nhiên càng hùng. 4. Qua bài Người lái đò Sông Đà”, ta thấy được rất rõ nghệ thuật miêu tả thiên nhiên và con người của Nguyễn Tuân. Trong mỗi trang viết, ông luôn chứng tỏ nét tài hoa và uyên bác của mình.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề bài: Phân tích hình ảnh thiên nhiên và con người trong “Người lái đò Sông Đà” của Nguyễn Tuân pot, Đề bài: Phân tích hình ảnh thiên nhiên và con người trong “Người lái đò Sông Đà” của Nguyễn Tuân pot, Đề bài: Phân tích hình ảnh thiên nhiên và con người trong “Người lái đò Sông Đà” của Nguyễn Tuân pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn