Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Bài 20- Tạo giống nhờ công nghệ Gen di truyền học pps

21 2,376 9
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2014, 09:26

Nếu lấy gen của loài này lắp vào hệ gen của loài khác có được không? Bằng cách nào? ? Bài 20: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN I. Công nghệ gen 1. Khái niệm công nghệ gen: Là quy trình tạo ra tế bào sinh vật có gen biến đổi hoặc có thêm gen mới Công nghệ gen là gì? Đóng vai trò trung tâm trong công nghệ gen là kỹ thuật chuyển gen. Vậy thế nào là kỹ thuật chuyển gen? Là kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác Kỹ thuật chuyển gen: 2. Các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen  Cho biết trong kỹ thuật chuyển gen có mấy khâu chính?  Có 3 khâu: + Tạo ADN tái tổ hợp + Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận + Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp a) Tạo ADN tái tổ hợp:  Thế nào là ADN tái tổ hợp? ADN tái tổ hợp: Là một phân tử AND nhỏ được ráp láp từ các đoạn ADN lấy từ các tế bào khác nhau (thể truyền và gen cần chuyển)  Thể truyền là gì? Thể truyền là một phân tử ADN nhỏ có khả năng nhân đôi một cách độc lập đối với hệ gen của tế bào cũng như có thể gắn vào hệ gen của tế bào  Nếu ta tách chiết ADN rồi cắt lấy gen mong muốn hoặc tổng hợp gen trong ống nghiệm sau đó chuyển vào tế bào nhận mà không cần plasmit làm thể truyền có được không? Làm cách nào có đúng đoạn ADN mang gen cần thiết của tế bào cho để thực hiện chuyển gen? +Enzim cắt giới hạn(Restrictaza) +Enzim nối (Ligaza) Vật liệu làm thể truyền? Plasmit, virut, NST nhân tạo a) Tạo ADN tái tổ hợp:  Nguyên liệu: + Gen cần chuyển + Thể truyền + Enzim giới hạn và enzim nối  Cách tiến hành: Tách chiết được thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào. Khi có được 2 loại ADN thì cần phải sử dụng bằng 1 loại enzim giới hạn để tạo ra cùng một loại đầu dính, sau đó dùng một loại enzim nối để gắn chúng lại  ADN tái tổ hợp a) Tạo ADN tái tổ hợp: b) Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận  Muốn cho ADN xâm nhập được vào trong tế bào nhận một cách dễ dàng thì ta cần phải làm gì? Muối CaCl 2 Dãn màng sinh chất Xung điện [...]... Khái niệm sinh vật biến đổi gen  Thế nào là sinh vật biến đổi gen? - Là sinh vật mà hệ gen của nó đã được con người làm biến đổi cho phù hợp với lợi ích của mình 1 Khái niệm sinh vật biến đổi gen Có mấy cách để làm biến đổi hệ - Có 3 cách để làm biến đổi hệ gen của một sinh vật gen của một sinh vật? + Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen của sinh vật + Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen + Loại... hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen 2 Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen Đối tượng Động vật Chuột bạch chuyển gen có gen hoocmôn Thành sinh trưởng của tựu chuột cống nên có khối lượng gần gấp đôi so với chuột bình thường cùng lứa Thực vật Vi sinh vật Tạo giống bông kháng sâu hại Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β - Carôtein trong hạt Tạo dòng vi khuẩn mang gen insulin của người... bước 2gen đánh Chọn thể truyền có của kỹ thuật chuyển gen trong ống dấu nghiệm có vô số tế bào vi -khuẩn,biết được sản tái tổ hợp Nhận một số ADN phẩm có gen đánh dấu 1 số khác xâm nhập vào, không có, làm cách nào để tách được các tế bào có ADN tái tổ hợp với tế bào không có ADN tái tổ hợp? CHUỘT NHẮT CHỨA GEN HOOCMÔN SINH TRƯỞNG CỦA CHUỘT CỐNG II Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen 1... đường Thế nào là công nghệ gen? Thế nào là sinh vật biến đổi gen? Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác vì: A Nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không chui vào được tế bào nhận B Nếu không có thể truyền thì gen có vào được tế bào nhận cũng không thể nhân lên và phân li đồng đều vào các tế bào con khi tế bào phân chia C Nếu không có thể truyền thì khó... khó có thể thu được nhiều sản phẩm của gen trong tế bào nhận D Nếu không có thể truyền thì gen sẽ không thể tạo ra sản phẩm trong tế bào nhận Trong kĩ thuật chuyển cấy gen, những Vai trò của plasmit trong kĩ thuật đối tượng nào sau đây được dùng làm cấy gen là: thể truyền: A.Tế bào cho A.Plasmit và vi khuẩn E Coli B.Tế bào nhận B.Plasmit và thể trực khuẩn C.Thể truyền C.Vi khuẩn E Coli và thể trực khuẩn... khuẩn E Coli B.Tế bào nhận B.Plasmit và thể trực khuẩn C.Thể truyền C.Vi khuẩn E Coli và thể trực khuẩn D.Enzim cắt nối khuẩn và vi khuẩn E D.Plasmit, thể trực Coli Cảm ơn các bạn đã giúp tôi hoàn thành bài giảng này! . Nếu lấy gen của loài này lắp vào hệ gen của loài khác có được không? Bằng cách nào? ? Bài 20: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN I. Công nghệ gen 1. Khái niệm công nghệ gen: Là quy trình tạo ra. thể truyền có gen đánh dấu - Nhận biết được sản phẩm có gen đánh dấu CHUỘT NHẮT CHỨA GEN HOOCMÔN SINH TRƯỞNG CỦA CHUỘT CỐNG II. Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen 1 sinh vật có gen biến đổi hoặc có thêm gen mới Công nghệ gen là gì? Đóng vai trò trung tâm trong công nghệ gen là kỹ thuật chuyển gen. Vậy thế nào là kỹ thuật chuyển gen? Là kỹ thuật tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Bài 20- Tạo giống nhờ công nghệ Gen di truyền học pps, Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Bài 20- Tạo giống nhờ công nghệ Gen di truyền học pps, Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Bài 20- Tạo giống nhờ công nghệ Gen di truyền học pps, Các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen, Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay