Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12-CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP pdf

28 767 3

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2014, 09:26

BÀI 18 CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP 1. Một quần thể khởi đầu có kiểu gen di hợp Aa là 0.48 sau 5 thế hệ tự phối thì tần số kiểu gen di hợp là bao nhiêu: 0.02 0.018 0.016 0.015 A B C D Sai Sai Sai Đúng A:a = 0.5 : 0.5 A:a = 0.6 : 0.4 A:a = 0.7 : 0.3 A:a = 0.8 : 0.2 A B C D Sai Sai Sai Đúng 2. Trong 1 quần thể giao phối có cấu trúc di truyền như sau: P: 0.64 AA +0.32 Aa+ 0.04 aa tần số tương đối Alen A và a là: 3. Em hãy cho biết quần thể nào dưới đây đã cân bằng: 0.25AA + 0.6Aa + 0.15aa = 1 0.4AA + 0.3Aa + 0.3aa = 1 0.04AA + 0.36Aa + 0.6aa= 1 0.36AA + 0.48Aa + 0.16aa = 1 A B C D Sai Sai Sai Đúng Chương IV ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC BÀI 18 CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP Zedon có bố là ngựa vằn và mẹ là lừa. (Ảnh: Ruvr.ru) I/ Tạo giống thuần dựa trên biến dị tổ hợp 1/ Cơ chế tạo dòng thuần dựa trên biến dị tổ hợp. BÀI 18 CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP Giống lúa Peta x Giống lúa Dee-geo- woo-gen Takudan Giống lúa IR8 IR-12-178 IR22 CICA4 X 2/ Ví dụ: X II/ Tạo giống lai có ưu thế lai cao. 1/ Khái niệm ưu thế lai: AABBCC < AaBbCc > aabbcc I/ Tạo giống thuần dựa trên biến dị tổ hợp 1/ Cơ chế tạo dòng thuần dựa trên biến dị tổ hợp. 2/ Ví dụ: X Bò Sind Bò vàng ( bò ta) Bò lai sind [...]... Việt Nam Nguồn gốc: Arize XL – 94017 là giống lúa lai F1 ba dòng do công ty Bayer CropScience, chi nhánh Ấn Độ chọn tạo, đã được Bộ NN và PTNN công nhận giống tháng 1/2009 cho các tỉnh Nam Bộ và Trung Bộ (ảnh giống lúa Arize XL -94017 nguồn Đồng hương Bình Định ) : PAC 807 là tổ hợp lúa lai hệ ba dòng, nguồn gốc Ấn Độ, nhập nội bởi Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam (SSC), được công nhận là giống. .. giống quốc gia năm 2007 (Ảnh giống PAC 807 của công ty Ấn Độ) Theo NLĐ, Công ty TNHH Cường Tân (Nam Định) đã ký hợp đồng mua bản quyền giống lúa trị giá 10 tỉ đồng với PGS -TS Nguyễn Thị Trâm nguyên phó viện trưởng Viện Sinh học nông nghiệp (Trường ĐH Nông nghiệp 1, Hà Nội) Chú bê con được cho là lai tạo từ bò tót và bò nhà, sinh ra ở thôn Bạc Rây 2, Ninh Thuận, hơn một tháng trước Ảnh:Lưu Quỳnh Holstein... Chịu nóng Con lai tổ hợp đặc tính tốt của bố và mẹ X Lợn ỉ Lợn Đại Bạch II/ Tạo giống lai có ưu thế lai cao 1/ Khái niệm ưu thế lai: 2/ Cơ sở di truyền của ưu thế lai 3/ Phương pháp tạo ưu thế lai Tạo dòng thuần Lai các dòng thuần khác nhau Lai khác dòng đơn: Dòng A x Dòng B Dòng C Lai khác dòng kép: Dòng A x Dòng B Dòng C Dòng D x Dòng E Dòng C x Dòng G Dòng G Dòng H => Chọn lọc các tổ hợp có ưu thế lai... khu vực địa lí luôn cho ưu thế lai cao Chỉ có một số tổ hợp lai giữa các cặp bố mẹ nhất định mới có thể cho ưu thế lai Người ta không sử dụng con lai có ưu thế lai cao làm giống vì con lai thường không đồng nhất về kiểu hình SAI SAI ĐÚNG SAI 2 Ở thực vật để di trì ưu thế lai người ta sử dụng phương pháp A Cho tự thụ phấn kéo dài SAI B Cho sinh sản sinh dưỡng ĐÚNG C Lai luân phiên SAI D Lai khác loài... G Dòng G Dòng H => Chọn lọc các tổ hợp có ưu thế lai cao II/ Tạo giống lai có ưu thế lai cao 1/ Khái niệm ưu thế lai: 2/ Cơ sở di truyền của ưu thế lai 3/ Phương pháp tạo ưu thế lai a/ Ưu điểm: Con lai có ưu thế lai cao sử dụng vào mục đích kinh tế b/ Nhược điểm: Tốn nhiều thời gian , công sức Không dùng con lai làm giống II/ Tạo giống lai có ưu thế lai cao 1/ Khái niệm ưu thế lai: 2/ Cơ sở di truyền... sức sống tốt hơn so với bố mẹ SAI C Con lai có khả năng sinh sản tốt hơn so với bố mẹ SAI D Con lai bất thụ ĐÚNG 4 Ưu thế lai thể hiện rõ nhất trong phép lai nào? A Khác dòng ĐÚNG B Khác thứ SAI C Khác loài SAI D Tế bào SAI 1 Em hãy cho biết qui trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến ? 2 Em hãy cho biết các bước nhân bản vô tính ở động vật . DI TRUYỀN HỌC BÀI 18 CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP Zedon có bố là ngựa vằn và mẹ là lừa. (Ảnh: Ruvr.ru) I/ Tạo giống thuần dựa trên biến dị tổ hợp 1/ Cơ. Cơ chế tạo dòng thuần dựa trên biến dị tổ hợp. BÀI 18 CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP Giống lúa Peta x Giống lúa Dee-geo- woo-gen Takudan Giống lúa IR8 IR-12-178 IR22. BÀI 18 CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP 1. Một quần thể khởi đầu có kiểu gen di hợp Aa là 0.48 sau 5 thế hệ tự phối thì tần số kiểu gen di hợp là bao nhiêu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12-CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP pdf, Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12-CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP pdf, Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12-CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP pdf, II/ Tạo giống lai có ưu thế lai cao., Theo NLĐ, Công ty TNHH Cường Tân (Nam Định) đã ký hợp đồng mua bản quyền giống lúa trị giá 10 tỉ đồng với PGS -TS Nguyễn Thị Trâm nguyên phó viện trưởng Viện Sinh học nông nghiệp (Trường ĐH Nông nghiệp 1, Hà Nội)., Chú bê con được cho là lai tạo từ bò tót và bò nhà, sinh ra ở thôn Bạc Rây 2, Ninh Thuận, hơn một tháng trước. Ảnh:Lưu Quỳnh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay