Bài 36: SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHÌ, THIẾC potx

5 1,339 3

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2014, 08:22

. Bài 36: SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHÌ, THIẾC I. Mục tiêu bài học: A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được :  Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron hoá trị của niken, kẽm,. các kim loại niken, kẽm, thiếc và chì.  Tính thành phần phần trăm về khối lượng kim loại trong hỗn hợp phản ứng. B. Trọng tâm  Đặc điểm cấu tạo nguyên tử niken, kẽm, chì và thiếc  Tính.  Đặc điểm cấu tạo nguyên tử niken, kẽm, chì và thiếc  Tính chất hoá học cơ bản của niken, kẽm, chì và thiếc II. Chuẩn bị: GV: - Các mẫu kim loại: Ni, Zn, Pb, Sn. - Dung dịch HCl hoặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 36: SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHÌ, THIẾC potx, Bài 36: SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHÌ, THIẾC potx, Bài 36: SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHÌ, THIẾC potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn