26 Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Vật tư bảo vệ thực vật Phương Mai

85 351 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2013, 17:08

26 Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Vật tư bảo vệ thực vật Phương Mai [...]... bán hàng xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh vật t bvtv phơng mai 3.1.Đặc điểm chung của Công ty TNHH Vật T BVTV Phơng Mai 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty TNHH Vật T BVTV Phơng Mai là đơn vị kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật từ những năm 90 của thế kỉ trớc, tiền thân là trạm kinh doanh vật t nông nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Vật t Nông nghiệp- Bộ Nông nghiệp Phát... chức công tác kế toán trong Công ty: Bộ máy kế toán có vai trò rất quan trọng trong tổ chức bộ máy quản lí của Công ty Cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác Thực hiện các chức năng tính toán, theo dõi các khoản giao nộp cho Nhà nớc, công nợ khách hàng Hình thức tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty Kế toán trởng ( kế toán tổng hợp ) Kế toán thanh toán Kế toán công nợ Kế toán quỹ, TGNH Kế toán bán hàng. .. đồ kế toán tổng hợp TK632 TK911 TK511, 512 25 (1) (2) TK 641, 642 (3) TK 711 (4) TK 811, 635 Tk 421 (5) (6) TK 421 (7) (1) 'Kết chuyển giá vốn (2) Kết chuyển doanh thu bán hàng (3) Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí QLDN (4) Kết chuyển thu nhập khác (5) Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác (6) Kết chuyển lỗ (7) Kết chuyển lãi Phần III Thực trạng công tác kế toán 26 thành phẩm, bán hàng. .. tin chính xác, trung thực đầy đủ về tình hình bán hàng, xác định kết quả, phân phối kết quả phục vụ cho việc lập Báo cáo tài chính quản lí doanh nghiệp Từ những phân tích ở trên chúng ta có thể kết luận: Việc tổ chức kế toán bán hàng, kết quả bán hàng trong doanh nghiệp là rất cần thiết Nó giúp doanh nghiệp nhận biết tình hình tiêu thụ của từng mặt hàng, khả năng thanh toán của khách hàng, lợi... kết quả 2.9.3 .Kế toán xác định kết quả bán hàngkết quả tiêu thụ sản phẩm, kinh doanh mua bán vật t, hàng hoá Đây là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kì Nó còn đánh gía khả năng, trình độ quản lí của các nhà quản trị doanh nghiệp là cơ sở để xác định nghĩavụ phải nộp cho Nhà nớc Kế toán sử dụng tài khoản 911 -Xác định kết quả kinh doanh... khi bán hàng hoá (7) Số tiền hàng mà ngời mua đã thanh toán (8) Tiền lãi do bán trả chậm trả góp (9) Lãi phải thu ở khách hàng 2.9 Kế toán xác định kết quả bán hàng 2.9.1 Kế toán chi phí bán hàng Trong quá trình lu thông hàng hoá doanh nghiệp phải bỏ ra các khoản chi phí nh chi phí tiếp thị, bao gói sản phẩm, bảo quản hàng hoá, chi phí vận chuyển gọi chung là chi phí bán hàng Có thể nói, chi phí bán. .. cho kế toán trởng để lập kế hoạch thông báo thu nợ của khách hàng lên Ban giám đốc Công ty Đồng thời kết hợp với nhân viên thị trờng xuống từng đại lý tại các địa phơng đôn đốc việc thanh quyết toán công nợ của khách hàng đối với Công ty 31 Kế toán bán hàng: Có nhiệm vụ phản ánh chính xác, kịp thời về số lợng hàng tồn kho hàng đã bán với Ban giám đốc nhằm đảm bảo lợng hàng trong Công ty không... Xuất giao hàng hoá cho ngời mua (2) Cuối kì kết chuyển giá vốn (3) Trị giá hàng bán bị trả lại (4) Chiết khấu thanh toán cho khách hàng đợc (5) Kết chuyển hàng bán bị trả lại, chiết khấu thơng mại, giảm giá hàng bán (6) Doanh thu khi bán sản phẩm hàng hoá, dịch vụ (7) Trị giá hàng bán bị trả lại (8) Thuế GTGT đầu ra khi bán sản phẩm, hàng hoá (9) Kết chuyển doanh thu thuần 2.8.3 .Kế toán bán hàng theo... cầu của Ban giám đốc, phòng kế toán có nhiệm vụ báo cáo nhanh tình hình tài chính của đơn vị mình bảo đảm một cách chính xác, kịp thời phục vụ công tác kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất Niên độ kế toán: Tháng Đơn vị tiền tệ : Việt nam đồng 3.2 .Thực tế công tác kế toán 3.2.1 Kế toán hàng hóa 3.2.1.1 Kế toán chi tiết hàng hóa Biểu 01: Phiếu nhập kho Công ty TNHH Vật t BVTV Phơng Mai phiếu nhập kho Ngày 1... quỹ, TGNH Kế toán bán hàng Mặc dù Công ty có địa bàn hoạt động rộng có các cửa hàng kinh doanh nhng công tác hạch toán đợc tập trung tại phòng kế toán Công ty, mỗi nhân viên kế toán đảm nhận một công việc riêng Kế toán trởng: Phụ trách mọi công việc của cả phòng, giúp Giám đốc Công ty chấp hành các chính sách tài chính, thuế đối với Nhà nớc, chỉ đạo các nghiệp vụ kế toán đối với các nhân viên trong 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 26 Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Vật tư bảo vệ thực vật Phương Mai, 26 Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Vật tư bảo vệ thực vật Phương Mai, 26 Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Vật tư bảo vệ thực vật Phương Mai, Khái niệm doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu Các khoản thuế cấu thành và giá bán, Kế toán bán hàng theo phơng thức gửi hàng đi cho khách Kế toán bán hàng theo phơng thức đại lý kí gửi, hởng hoa hồng Kế toán bán hàng theo phơng thc hàng đổi hàng, Kế toán bán hàng theo phơng pháp trực tiếp, Kế toán chi tiết hàng hóa. Biểu 01: Phiếu nhập kho.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay