Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Dẹp loạn 12 sứ quân docx

18 313 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2014, 15:22

. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAM LỘ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAM LỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THẾ TIẾT TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THẾ TIẾT CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ LỚP 4 LỊCH SỬ LỚP 4 CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO. dọc ngang sáng ngời Phá quân Nam Hán tơi bời Gươm thần độc lập, giữa trời vung lên? (Là ai?) NGÔ QUYỀN ĐỐ EM Vua nào thuở bé chăn trâu, Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành Sứ quân dẹp loạn phân. BÚK TRƯỜNG TIỂU HỌC MAI THÚC LOAN TRƯỜNG TIỂU HỌC MAI THÚC LOAN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ LỚP 4 LỊCH SỬ LỚP 4 Start CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ VÀ THĂM LỚP 4A ĐẾN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Dẹp loạn 12 sứ quân docx, Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Dẹp loạn 12 sứ quân docx, Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Dẹp loạn 12 sứ quân docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn