Rủi ro và quản lý rủi ro

27 425 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2013, 15:31

Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng bao gồm nhiều loại,tùy thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó ngân hàng thương mại thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô tài sản, thị phần và số lượng các ngân hàng [...]... mực quốc tế, từ đó tăng năng lực tự giám sát quản rủi ro nội bộ Thứ ba, xây dựng hoàn thiện chiến lược, chính sách quản trị rủi ro (trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến rủi ro tín dụng) phù hợp Thành lập bộ phận chuyên trách về quảnrủi ro (Uỷ ban quảnrủi ro - Risk Management Committee), độc lập với kinh doanh, tiến tới thực hiện quảnrủi ro theo ngành dọc, giảm dần mức độ uỷ quyền theo... một công cụ hiệu quả trong quảnrủi ro tín dụng là các phái sinh tín dụng trong các nghiệp vụ tự phòng vệ Phái sinh tín dụng là các công cụ phái sinh được sử dụng để quảnrủi ro tín dụng Chúng cho phép tách rủi ro tín dụng với các loại hình rủi ro khác vốn có trong mỗi công cụ cụ thể chuyển rủi ro này từ người bán rủi ro (người mua sự bảo vệ tín dụng) đến người mua rủi ro (người bán sự bảo... vì nó ít rủi ro với họ thiết trung dài hạn hơn các khách hàng vay trung dài hạn thường yêu cầu lãi suất cố định để dự tính được hiệu quả của dự án 3 Nhược điểm 24 Rủi ro quản rủi ro trong NHTM 6 Thực trạng rủi ro lãi suất ở Việt Nam những năm gần đây, nguyên nhân giải pháp: 6.1 Thực trạng rủi ro lãi suất ở Việt Nam: Một trong những loại rủi ro đặc thù... 25 Rủi ro quản rủi ro trong NHTM cho vay trung- dài hạn, một mặt hạn chế rủi ro thanh khoản, mặt khác duy trì tương đối sự cân xứng về kỳ hạn của tài sản có tài sản nợ của ngân hàng nhằm hạn chế rủi ro lãi suất Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ giúp các NHTM hạn chế được phần nào rủi ro lãi suất hiện tại, công tác quản rủi ro của ngân hàng vẫn còn những mặt... sẽ gây ra từ rủi ro lãi suất để từ đó có thể giám sát kiểm soát rủi ro lãi suất thông qua việc lập nên những chính sách, chiến lược sử dụng các công cụ phòng ngừa hạn chế rủi ro lãi suất từ các hoạt động kinh doanh của ngân hàng một cách đầy đủ, toàn diện liên tục Quản rủi ro lãi suất của các NHTM Việt Nam Đối với các NHTM Việt Nam, quản rủi ro lãi suất còn là vấn đề khá mới mẻ Trong... ngừa hạn chế các rủi to trong lĩnh vực mình phụ trách Bốn là, ngân hàng nhà nước tăng cường quan tâm chỉ đạo hỗ trợ cho công tác quản trị rủi ro của các NHTM thông qua việc cập phổ biến kinh nghiệm về quản rủi ro của các ngân hàng trong ngoài nước, ban hành các văn bản thống nhất về quản rủi ro có biện pháp chế tài nghiêm túc các NHTM không tuân thủ các quy định này Hỗ trợ các NHTM trong... lượng các công cụ lượng hoá rủi ro tiếp tục áp dụng các công cụ đo lường mới, giúp các nhà lãnh đạo ngân hàng lượng hoá mức độ rủi ro, phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro, nhận biết chính xác các nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro để có giải pháp kịp thời hữu hiệu Vào thời điểm hiện nay, những minh hoạ chính xác chi tiết của công nghệ quản hạn chế rủi ro tín dụng trong đa số trường hợp là.. .Rủi ro quản rủi ro Mặc dù trong thời gian gần đây, Nhà nước đã có nhiều chính sách các ngân hàng thương mại đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng ở các ngân hàng thương mại thông qua các chính sách phòng ngừa xử rủi ro tín dụng (chẳng hạn như việc triển khai thực hiện quyết định 493/2005/QĐ-NHNN của NHNN về phân loại nợ trích lập dự phòng,... quản rủi ro lãi suất của bộ máy lãnh đạo các ngân hàng Sự thiếu quan tâm thể hiện ở chỗ ngân hàng chưa xây dựng một chính sách quản rủi ro lãi suất, chưa có những quy định cụ thể những nội dung cần thực hiện trong quá trình quản rủi ro, Trong thời gian qua, mặc dù lãi suất tại thị trường Việt Nam có nhiều biến động, nhưng thực tế, mức độ dao động không quá lớn nên những thiệt hại do rủi ro. .. trên tỉ lệ rủi ro chấp nhận danh mục các khoản cho vay rủi ro, ngân hàng xây dựng quỹ dự phòng.Quỹ này không có tác dụng làm giảm rủi ro mà để chống đỡ cho vốn của chủ khi tổn thất xảy ra Phần 3 Rủi ro lãi suất 1.Khái niệm Rủi ro lãi suất là khả năng xảy ra những tổn thất ngoài dự kiến gắn với thay đổi lãi suất nhiều nhân tố khác như cấu trúc kì hạn của tài sản nguồn, qui mô kì hạn các 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Rủi ro và quản lý rủi ro, Rủi ro và quản lý rủi ro, Rủi ro và quản lý rủi ro, 2. RỦI RO TÍN DỤNG 1.Bản chất, Ví dụ về rủi ro lãi xuất, Các nhân tố phản ánh rủi ro lãi suất 1. Khe hở lãi suất interest rate gap:, Duy trì sự phù hơp về kì hạn của nguồn và tài sản Thực hiện trao đổi lãi suất Áp dụng lãi suất thả nổi Sử dụng các hợp động kì hạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay