Giáo án điện tử tiểu học: Thông tin xung quanh ta pot

13 452 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2014, 03:22

. thụng tin m em nhn c t cỏc vớ d di õy 1. Thông tin dạng văn bản Em hãy nêu một vài ví dụ thông tin dạng văn bản mà em gặp? 2. Thông tin dạng hình ảnh Em hãy nêu một vài ví dụ thông tin. gặp? 3. Thông tin dạng âm thanh Em hãy nêu một vài ví dụ thông tin dạng âm thanh mà em gặp? Những ví dụ sau cho em biết Những thông tin gì? Ecard_lh.exe Máy tính giúp chúng ta dễ dàng. cho em biết Những thông tin gì? Ecard_lh.exe Máy tính giúp chúng ta dễ dàng sử dụng 3 thông tin trên BÀI TẬP VỀ NHÀ 1. Sắp xếp các cụm từ dưới đây thành câu có nghĩa: • có nhiều, màn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử tiểu học: Thông tin xung quanh ta pot, Giáo án điện tử tiểu học: Thông tin xung quanh ta pot, Giáo án điện tử tiểu học: Thông tin xung quanh ta pot, Thụng tin dng õm thanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn