Giáo án Tin Học lớp 10: MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET doc

5 697 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 18:20

. MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức  Biết khái niệm trang Web, Website.  Biết chức năng trình duyệt Web.  Biết các dịch vụ: tìm kiếm thông tin, thư. nhiều thuật toán để mã hóa như thuật toán RSA, chữ ký số, chứng chỉ số, GV: Khi truy cập Internet không nên N ội dung cần đạt Ho ạ t đ ộng của thầy v à trò các dịch vụ Internet Lưu. 1. Chuẩn bị của GV: SGK, SGV, tài liệu, máy tính, máy chiếu Projecter 2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi III. Hoạt động dạy - học 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp học 2. Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin Học lớp 10: MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET doc, Giáo án Tin Học lớp 10: MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET doc, Giáo án Tin Học lớp 10: MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay