đề ôn tập, kiểm tra học kì 1 vật lí 11

20 479 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 16:00

. ưng c tuyn vôn-ampe sau, ưng nào là ca dòng in trong chân không? ÁP ÁN  S 3 1C 2B 3D 4A 5C 6B 7D 8C 9B 10 D 11 B 12 A 13 D 14 B 15 C 16 D 17 A 18 A 19 C 20B 21B 22B 23C 24C 25B. - ĐT: 016 89.996 .18 7 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com 1 ðỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 – SỐ 1 NĂM HC: 2 012 – 2 013 MÔN: Vt lý 11 Thi gian: 45 phút Câu 1: (1, 5 điểm). = 7,2 .10 -4 (C). B. Q 1 = 1, 2 .10 -3 (C) v Q 2 = 1, 8 .10 -3 (C). C. Q 1 = 3 .10 -3 (C) v Q 2 = 3 .10 -3 (C). D. Q 1 = 1, 8 .10 -3 (C) v Q 2 = 1, 2 .10 -3 (C) Cõu 21: Ngời ta mắc hai cực
- Xem thêm -

Xem thêm: đề ôn tập, kiểm tra học kì 1 vật lí 11, đề ôn tập, kiểm tra học kì 1 vật lí 11, đề ôn tập, kiểm tra học kì 1 vật lí 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn