Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 17 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN docx

6 777 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 11:22

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 17 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN Tuần 9 I.Mục tiêu: Kiến thức:  Hs biết tự tiến hành TN để CM: nước và muối khoáng từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ, các chất hữu cơ trong thân cây được vận chuyển nhờ mạch rây. Kĩ năng:  Thao tác thực hành Thái độ:  Ý thức tự nghiên cứu. Bảo vệ cây xanh II.Phương tiện: + TN trên 1 số mẫu: hồng, cúc, huệ. + Kính hiển vi, dao cắt, giấy thấm. III.Hoạt động dạy học: 1/ Bài cũ(5’): Thân to ra là do đâu? Cho biết chức năng của dác và ròng. 2/ Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 :(17’) Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan.  Yêu cầu các nhóm để vật TN lên bàn -> Trình bày cách làm TN và kết quả của nhóm.  Cho hs xem TN trên cành hoa và lá cùng đổi màu -> CM có sự vận chuyển cúa chất trong thân lên hoa và lá. Các nhóm trưng mẫu vật TN - > trình bày các bước tiến hành và kết quả TN. Cả lớp quan sát nhận xét kết quả TN. Quan sát tiêu bản trên kính và  Hướng dẫn hs cắt những lát mỏng qua qua cành -> Làm tiêu bản đưa lên kính hiển vi quan sát.  Gv hướng dẫn hs bóc vỏ cành cây TN xác định bộ phận bị nhuộm màu và phần gân lá bị nhuộm.  Gv cho 1 vài nhóm quan sát trên KHV -> xác định chổ nhuộm màu và trình bày cho cả lớp trao đổi.  Treo tranh phần mạch gỗ bị nhuộm màu -> y/c hs nhận xét. -> Kết luận. ghi lại kết quả. Thực hiện theo hướng dẫn của gv để quan sát những chổ bắt màu của gân lá. Các nhóm thảo luận thực hiện lệnh SGK. Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét và bổ sung.  Tiểu kết: Nước và muối khoáng được vận chuyển lên thân nhờ mạch gỗ. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 2(15’): Tìm hiểu con đường vận chuyển chất hữu cơ  Yêu c ầu hs hoạt động cá nhân.  Hỏi: khi bóc vỏ cây ta đã bóc luôn cả mạch nào?  Mở rộng: chất hữu cơ do lá tạo ra và vận chuyển trong mạch rây bị ứ lại lâu ngày -> mép trên phình to -> người dân lợi dụng hiện tượng này để chiết cành.  H ỏi: khi bị đức mạch rây II. Vận chuyển chất hữu cơ  Đọc TN v à quan sát hình 17.2 cùng với quan sát vật mẫu.  Th ảo luân nhóm thực hiện lệnhSGK.  Đại diện nhóm trình bày k ết quả thảo luận - > các nhóm khác nhận xét, bổ sung.  Trả lời và nhận xét - > liên hệ thực tế - > hình thành ý cây có sống được ko? Tại sao? Tích hợp giáo dục môi trường: Giáo dục ý thức bảo vệ cây xanh, ko lấy dây thép buột vào thân cây, ko tướt vỏ cây. thức bảo vệ cây xanh. -> Kết luận.  Tiểu kết: Các chất hữu cơ trong thân cây được vận chuyển nhờ mạch rây. IV.Kiểm tra - đánh giá(6’):  Đọc phần kết luận.  Trình bày TN chứng minh mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng?  Mạch rây có chức năng gì?  Làm bài tập SGK -> gv nhận xét đánh giá cho điểm. V.Hoạt động nối tiếp (2’): Học bài. Hoàn thành bài tập còn lại. Chuẩn bị bài “ Biến dạng của thân’. Mỗi nhóm mang theo 1 củ khoai tây đã lên mầm, củ su hào có rễ, củ gừng còn lá ở trên, củ dong và 1 nhánh xương rồng. . Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 17 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN Tuần 9 I.Mục tiêu: Kiến thức:  Hs biết tự tiến hành TN để CM: nước và muối khoáng từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ, các chất. xanh. -& gt; Kết luận.  Tiểu kết: Các chất hữu cơ trong thân cây được vận chuyển nhờ mạch rây. IV.Kiểm tra - đánh giá (6 ):  Đọc phần kết luận.  Trình bày TN chứng minh mạch gỗ vận chuyển.  Yêu cầu các nhóm để vật TN lên bàn -& gt; Trình bày cách làm TN và kết quả của nhóm.  Cho hs xem TN trên cành hoa và lá cùng đổi màu -& gt; CM có sự vận chuyển cúa chất trong thân lên hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 17 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN docx, Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 17 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN docx, Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 17 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay