BẢNG THUYẾT MINH ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM doc

17 16,022 7
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 11:20

. dạy học dù là phương pháp truyền thống, cải cách hay đổi mới thì việc sử dụng đồ dùng dạy học là một vấn đề cần thiết dù là môn khoa học tự nhiên hay môn khoa học xã hội, có sử dụng đồ dùng dạy. BẢNG THUYẾT MINH ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM I. XUẤT PHÁT ĐIỂM 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN Thiết bị dạy học là một trong những điều kiện vật chất của nhà trường,. giáo viên tự thiết kế các đồ dùng dạy học còn thiếu - Tổ chức thường xuyên các cuộc thi sáng tạo và sử dụng đồ dùng dạy học nhằm kích thích lòng yêu nghề và tư duy sáng tạo của giáo viên đồng thời
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG THUYẾT MINH ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM doc, BẢNG THUYẾT MINH ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM doc, BẢNG THUYẾT MINH ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay