220 Phương pháp nghiên cứu và thực trạng Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bóng Đèn - Phích Nước Rạng Đông (Thương mại)

64 564 2
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 18:02

220 Phương pháp nghiên cứu và thực trạng Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bóng Đèn - Phích Nước Rạng Đông (Thương mại) [...]... phát triển nông thôn- chi nhánh Hai Bà Trng 2.1.2 Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty thơng mại kỹ thuật á Châu Công ty Cổ phần Thơng mại Kỹ thuật là công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp điện Công ty đợc chủ động kinh doanh hạch toán kinh tế theo luật doanh nghiệp trên sở chức năng nhiệm vụ trong giấy phép kinh doanh quyết định thành lập công ty Công ty. .. Công ty đang áp dụng là hình thức nhật kí chung ( biểu 03) 2.1.4.3 cấu bộ máy kế toán của công ty: Công ty Cổ phần Thơng mại Kỹ thuật á Châu là một công ty về xây lắp điện để phù hợp công ty đã áp dụng hình thức kế toán tập trung nhằm tạo sự quản lý chặt chẽ thống nhất từ công ty tới chi nhánh các đội xây lắp điện Việc tổ chức bộ máy kế toán đảm bảo nguyên tắc đơn giản, gọn nhẹ, hiệu quả. .. trỡnh tn ti v phỏt trin Cụng ty ó co nhiu n lc trong vic tỡm kim cỏc gii phỏp v qun lý, v t chc b mỏy sn xut kinh doanh nhm kim soỏt mt cỏch cú hiu qu nht cụng vic sn xut kinh doanh ca Cụng ty Qua quá trình thực tập tìm hiểu thực tế hoạt động tại công ty Cổ Phần Thơng mại Kỹ thuật á Châu kết hợp với lý luận đợc học tập nghiên cứu tại ngôi trờng Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội em nhận thấy... lý, nhiệt tình với công việc Hệ thống quản lý nói chung bộ máy kế toán nói riêng không ngừng đợc hoàn thiện nâng cao để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của công ty Hệ thống kế toán của công ty đợc tổ chức tơng đối gọn nhẹ hoàn chỉnh, kế hoạch sắp xếp chỉ đạo từ trên xuống Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh của mình, Công ty chọn hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung... tình hình tài sản cố định các loại vốn bằng tiền tiền vay, lập các báo cáo toán kịp thời, đầy đủ chính xác.(biểu 04) - Kế toán trởng: Phụ trách toàn bộ công tác hạch toán tài chính của doanh nghiệp, lập kế hoạch tài chính giám sát mọi hoạt động của kế toán viên chịu trách nhiệm trớc giám đốc pháp luật - Kế toán tổng hợp: Giúp việc cho kế toán trởng, phụ trách công tác theo dõi, nghi... khảo sát thực tế toàn bộ công trình tinh toán khối lợng xây lắp đã nêu trong hồ sơ thiết kế công trình: Công ty bố trí bộ máy quản lý thi công công trình tại trụ sở chính tại hiện trờng để thực hiện dự án nhằm : Thi công đúng thiết kế, đảm bảo chất lợng, thực hiện tốt đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo an toàn cho ngời, máy móc thiết bị, an toàn cho các công trình trên tuyến, thi công năng... hiệu quả kết hợp với việc nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên phòng Tài chính- kế toán chuyên môn hoá công tác kế toán Sinh viờn: V Th Ngc Mó s Sinh viờn: 05A18025N Trng i hc Kinh Doanh & Cụng Ngh H Ni Lun Vn Tt Nghip Phòng kế toán của công ty sáu ngời, nhiệm vụ chung của phòng là lập thực hiện tốt kế hoạch tài chính, tính toán ghi chép chính xác về nguồn vốn tình hình... động cao nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị 2.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Thơng mại Kỹ thuật Châu : Công ty Cổ phần Thong mại Kỹ thuật Châu là công ty quy mô vừa, địa bàn hoạt động, phân tán trên một số tỉnh cho nên việc tổ chức lực lợng thi công thành chi nhánh với các đội tổ chức nên cấu tổ chức quản lý tinh gọn chặt... ty kinh doanh ngành nghề chủ yếu sau: - Thiết kế đơng dây Trạm biến áp đến 110kV ; - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông Thuỷ lợi, bu chính viễn thông, kỹ thuật hạ tầng đô thị khu công nghiệp ; - Xây dựng lắp đặt các công trình điện đến 220kV ; - San lấp mặt bằng ; - Sản xuất, truyền tải kinh doanh điện ; Sinh viờn: V Th Ngc Mó s Sinh viờn: 05A18025N Trng i hc Kinh Doanh. .. 05A18025N Trng i hc Kinh Doanh & Cụng Ngh H Ni Lun Vn Tt Nghip PHN 2 : THC T K TON TP HP CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM TI CễNG TY C PHN THNG MI V K THUT CHU 2.1 Tng quan v Cụng ty C phn Thng mi v K thut Chõu 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển của Công ty Cổ phần Thơng mại Kỹ thuật á Châu Công ty Cổ phần Thơng mại Kỹ thuật á Châu là doanh nghiệp đợc thành lập giấy phép kinh doanh số 0103001514 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 220 Phương pháp nghiên cứu và thực trạng Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bóng Đèn - Phích Nước Rạng Đông (Thương mại), 220 Phương pháp nghiên cứu và thực trạng Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bóng Đèn - Phích Nước Rạng Đông (Thương mại), 220 Phương pháp nghiên cứu và thực trạng Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bóng Đèn - Phích Nước Rạng Đông (Thương mại), Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp., i tng k toỏn tp hp chi phớ sn xut. Phơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất, Phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang, Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp. Đối tượng tính giá thành sản phẩm sản xuất:, Các phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất., Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty thơng mại và kỹ thuật á Châu, Một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2006 2007 :, Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí sản xuất., Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp., i tng k toỏn tp hp chi phớ sn xut. Phơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất, Phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang, Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp. Đối tượng tính giá thành sản phẩm sản xuất:, Các phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất., Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty thơng mại và kỹ thuật á Châu, Một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2006 2007 :, Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí sản xuất.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay