214 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Á Châu

56 336 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 18:02

214 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Á Châu [...]... nguồn vốn tình hình tài sản cố định các loại vốn bằng tiền tiền vay, lập các báo cáo toán kịp thời, đầy đủ chính xác.(biểu 04) - Kế toán trởng: Phụ trách toàn bộ công tác hạch toán tài chính của doanh nghiệp, lập kế hoạch tài chính giám sát mọi hoạt động của kế toán viên chịu trách nhiệm trớc giám đốc pháp luật - Kế toán tổng hợp: Giúp việc cho kế toán trởng, phụ trách công tác theo... Kỹ thuật Châu, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính gía thành sản phẩm đợc công ty tổ chức tơng đối hợp lý tuy rằng đó cha phải là hoàn thiện vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định Song trong thời gian qua công tác kế toán luôn phát huy đợc vai trò của mình Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thơng mại Kỹ thuật á Châu đợc sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo hớng dẫn TS Nguyễn... phơng pháp khai thờng xuyên * Phơng pháp tính thuế theo phơng pháp khấu trừ 2.1.4.2 Hình thức kế toánCông ty đang áp dụng là hình thức nhật kí chung ( biểu 03) 2.1.4.3 cấu bộ máy kế toán của công ty: Công ty Cổ phần Thơng mại Kỹ thuật á Châu là một công ty về xây lắp điện để phù hợp công ty đã áp dụng hình thức kế toán tập trung nhằm tạo sự quản lý chặt chẽ thống nhất từ công ty tới chi. .. chi nhánh các đội xây lắp điện Việc tổ chức bộ máy kế toán đảm bảo nguyên tắc đơn giản, gọn nhẹ, hiệu quả kết hợp với việc nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên phòng Tài chính- kế toán chuyên môn hoá công tác kế toán Lun Vn Tt Nghip Phòng kế toán của công ty sáu ngời, nhiệm vụ chung của phòng là lập thực hiện tốt kế hoạch tài chính, tính toán ghi chép chính xác về nguồn... Các phần hành kế toánCông ty đợc phân công tơng đối rõ ràng cho từng kế toán viên, sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các phân hành với nhau đảm Lun Vn Tt Nghip bảo tính thống nhất về phạm vi, phơng pháp tính toán ghi chép Từ đó tạo điều kiện cho việc kiểm tra đối chi u đợc rõ ràng phát hiện những sai sót để sửa chữa kip thời Tại Công ty, việc áp dụng kế toán bằng máy tính, lao động kế. .. theo nguyên giá, tình hình tăng giảm TSCĐ, chi phí sửa chữa, nâng cấp TSCĐ.Nhận lu các hợp đồng mua bán vật t hàng hóa, theo dõi giá trị hợp đồng, giá trị thực thanhhợp đồng.Quyết toán các hợp đồng xây dung Lập hồ sơ thanh toán tiền mua vật t nhỏ lẻ phục vụ sản xuất cho doanh nghiệp - Kế toán quỹ : Phụ trách việc quyết toán bán hàng, thu, chi của nhà máy đồng thời phụ trách vịêc cầm giữ... đề phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đây là hình thức qui trình hạch toán sổ sách kế toán đơn giản dễ làm thuận tiện cho việc sử dụng máy vi tính vào công tác kế toán của Công ty Bên cạnh đó việc Công ty áp dụng công tác khai thơng xuyên để hạch toán hàng tồn kho giúp cho ban lãnh đạo đợc những thông tin chính xác kịp thời về tình hình biến động của vật liệu hàng hoá để có... cho giám đốc về việc tổ chức nhân sự, điều hành lao động đào tạo phát triển tay nghề cho công nhân viên, kết hợp đồng lao động, quyết định khen thởng, phạt, kỷ luật, thủ tục hành chính, công tác đối nội, đối ngoại Các đội sản xuất, các tổ: Trực tiếp sản xuất sản phẩm qua các công đoạn cho đến lúc hoàn chỉnh để chuyển về nhập kho thành phẩm 2.1.4 Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán của công ty cổ. .. ty cổ phần thơng mại kỹ thuật Châu: 2 1.4.1 Chính sách kế toán đang đợc áp dụng * Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam * Chế độ kế toán doanh nghiệp đang áp dụng hệ thống kế toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC/QĐKT ngày 30 tháng 03 năm 2006 của bộ tài chính * Kì kế toán áp dụng theo năm dơng lịch, bắt đầu từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 hàng năm * Phơng pháp hạch toán hàng... Nghip Phòng tài chính kế toán: Tổ chức công tác hạch toán, ghi chép tập hợp chi phí, quyết toán lập báo cáo quyết toán, xác định đợc nguồn vốn để cân đối khai thác nguồn vốn kịp thời đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh Phòng quản lý thiết bị vật t: Trực tiếp sửa chữa máy móc sử dụng để tạo ra thành phẩmtại xởng chức năng trực tiếp điều hành máy móc sao cho độ chính xác phải tuyệt đối 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 214 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Á Châu, 214 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Á Châu, 214 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Á Châu, Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp., Đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất. Phương pháp hạch tốn tập hợp chi phí sản xuất., Phương pháp tính giá thành theo phương pháp trực tiếp: Phương pháp tổng cộng chi phí. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng :, i tng tớnh giỏ thnh sn phm sn xut: Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty thơng mại và kỹ thuật á Châu, Một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2006 2007 :, Phương pháp tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay