63 Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hữu Nghị

48 348 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 17:49

63 Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hữu Nghị [...]... Cụng ty Hữu Nghị Cụng ty TNHH sản xuất thơng mại Hữu Nghị l doanh nghip sn xut vi quy mụ rng nờn vic nhp xut nguyờn vt liu din ra mt cỏch thng xuyờn, liờn tc i vi tng th, tng loi Nguyờn vt liu Cụng ty c hỡnh thnh t mua ngoi, k toỏn ca Cụng ty ó s dng giỏ thc t hch toỏn chi tit v tng hp tỡnh hỡnh nhp - xut kho nguyờn vt liu a) Giỏ thc t vt t nhp kho Cụng ty TNHH sản xuất thơng mại Hữu Nghị thng... ghi vo th kho m phi ghi tng ngy bit s lng nguyờn vt liu tn cui ngy l bao nhiờu, khụng nh hng n tin sn xut k toỏn chi tit vt liu cụng ty TNHH sản xuất thơng mại Hữu Nghị s dng theo phng phỏp th song song a) Th tc nhp kho Ti Cụng Ty TNHH sản xuất thơng mại Hữu Nghị ch xy ra trng hp vt liu nhp kho do mua ngoi Vt liu chuyn v phi kốm theo hoỏ n mua hng b) Th tc xut kho nguyờn vt liu Cn c vo k hoch... 01GTGT-3LL Liên 2 (giao cho khách hàng) Ngày 07 tháng 10 năm 2007 Đơn vị bán hàng: Công ty Thanh Phụng AA2005-T 043573 Địa chỉ: 444 Đội cấn Ba đình Hà nội Mã số thuế: 0100507883-1 Họ tên ngời mua hàng: Nguyễn Xuân Ngọc Đơn Vị: Công ty TNHH sản xuất thơng mại Hữu Nghị Địa chỉ: 1006 Đờng Láng Hà Nội Hình thức thanh toán: Tiền mặt STT Tên hàng hoá, Đơn vị tính Số lợng Mã số thuế: 0101644674 Đơn giá... thơng mại Hữu Nghị thng xuyờn mua nguyờn vt liu vi s lng ln, m Cụng ty l khụng cú i xe vn chuyn nờn khi vt liu c mua v nhp kho Cụng ty khụng phi tr khon chi phớ vn chuyn bi giỏ ghi trờn hoỏ n ca ngi bỏn l giỏ ó bao gm c chi phớ vn chuyn b) Giỏ thc t vt liu xut kho vic tớnh giỏ d dng v n gin, k toỏn cụng ty TNHH sản xuất thơng mại Hữu Nghị s dng cỏch tớnh giỏ thc t vt liu xut kho bng phng phỏp giỏ... GTGT 325.483 Tổng cộng tiền thanh toán 6.835.137 Số tiền bằng chữ:( Sáu triệu, tám trăm ba mơi lăm ngàn một trăm ba mơi bảy đồng) Ngời mua hàng Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Căn cứ vào hoá đơn số 043573 ngày 7/10/2007 thủ kho tiến hành kiểm tra vào phiếu nhập kho SVTH: Phng Thuý H Khoa: K toỏn 2 3 GVHD: PGS.TS Phm Quang PHIU NHP KHO v: Cty Hữu Nghị S 52 c:... toỏn tng hp tỡnh hỡnh nhp - xut nguyờn vt liu Cụng Ty TNHH sản xuất thơng mại Hữu Nghị * Ti khon s dng TK 152- Nguyờn liu vt liu TK 1521: Nguyờn liu vt liu chớnh TK 1522: Nguyờn vt liu ph TK 111 - Tin mt TK 331 - Phi tr ngi bỏn TK 321 - Chi phớ nguyờn vt liu trc tip TK 627 - Chớ phớ sn xut chung TK 641 - Chi phớ bỏn hng TK 133 - Thu GTGT u vo TK 632 - Giỏ vn hng bỏn * Trỡnh t hch toỏn: c thự l doanh... khỏc nhau, thỡ Cụng ty cn phi s dng nhiu loi nguyờn vt liu khỏc nhau nh vụi, sn, bt mu, nha, bỡa, st thộp, du, ph gia, keo, bt hoỏ hc nu cỏc loi nguyờn vt liu trờn khụng c bo qun tt, khụng xõy dng nh kho thỡ s lm cho vt liu trờn han, g, m mc mt tớnh nng s dng gõy khú khn trong quỏ trỡnh sn xut sn phm a c im cụng tỏc thu mua nguyờn vt liu Cụng Ty TNHH sản xuất thơng mại Hữu Nghị * Cụng tỏc thu mua... c maketing Phũng mỏy T Bao Bỡ In thnh Phm Phõn xng trung tõm Phú giỏm c k thut T thit k Phũng k thut cụng ngh Giỏm c cụng ty GVHD: PGS.TS Phm Quang 1 3 Khoa: K toỏn GVHD: PGS.TS Phm Quang 1 4 PHN II THC TRNG CễNG TC K TON NGUYấN VT LIU TI CễNG TY TNHH sản xuất thơng mại hữu nghị Chng I: C s lý lun v k toỏn nguyờn vt liu 1 Cỏc vn chung v k toỏn nguyờn liu, vt liu 1.1 Khỏi nim, c dim nguyờn liu,... khon TK 331 TK 111 6.835.137 5.057.495 12.444.488 30.219.420 87. 163. 648 6.241.839 1.500.303 46.838.088 166.050.725 122.782.421 30.219.420 107.593.574 288.833.146 137.812.994 2 8 GVHD: PGS.TS Phm Quang Cn c vo phiu xut kho s 101 v cỏc phiu xut kho khỏc trong thỏng k toỏn vo bng kờ xut nguyờn vt liu n v: Cụng Ty TNHH sản xuất thơng mại Hữu Nghị a ch: 1006 ng Lỏng BNG Kấ XUT NGUYấN VT LIU Thỏng 10 nm 2007... 67.887 .636 161.781.140 161.781.140 2.794.364 Tng cng 6.948.500 369.257.886 2.794.364 6.948.500 70.682.000 Ngy 31 thỏng 10 nm 2007 Ngi lp bng K toỏn trng (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) SVTH: Phng Thuý H Khoa: K toỏn 6.948.500 3 0 GVHD: PGS.TS Phm Quang Cui thỏng cn c vo bng kờ xut nguyờn vt liu t cỏc Nht ký chng t, k toỏn vt t tin hnh tng hp s liu vo bng kờ s 3: n v: Cụng Ty TNHH sản xuất thơng mại Hữu Nghị 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 63 Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hữu Nghị, 63 Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hữu Nghị, 63 Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hữu Nghị, Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty ., Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, báo cáo., c im cụng tỏc thu mua nguyờn vt liu Cụng Ty TNHH sản xuất và, Đánh giá ngun vật liệu ở Cơng ty Phương thức hạch tốn tình hình nhập - xuất ngun vật liệu.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay