7 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Á Châu

64 261 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 17:45

7 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Á Châu [...]... tổ chức đánh giá sản phẩm dở dang Khi đó, kế toán tính giá thành sau: Z = Dđk + C - Dck Trong: Z: Tổng giá thành sản phẩm C: Tổng chi phí sản xuất đã tập hợp theo đối tợng Dđk, Dck: Giá trị công trình dở dang đầu kỳ, cuối kỳ - Trờng hợp: chi phí sản xuất tập hợp theo từng công trình nhng giá thành thực tế lại tính riêng cho từng hạng mục công trình, thì kế toán căn cứ vào hệ số kinh tế kỹ thuật quy... công trình để tính giá thành thực tế cho hạng mục công trình đó 1.2.4.2 Phơng pháp tính giá thành theo định mức Giá thành sản phẩm xây lắp đợc xác định theo định mức trên sở các định mức kinh tế kỹ thuật, các dự toán chi phí đợc duyệt, những thay đổi định mức thoát ly định mức đã đợc kế toán phản ánh Việc tính giá thành sản phẩm đợc tính toán - Căn cứ vào định mức kinh tế kĩ thuật hiện hành và. .. phơng pháp khai thờng xuyên * Phơng pháp tính thuế theo phơng pháp khấu trừ 2.1.4.2 Hình thức kế toánCông ty đang áp dụng là hình thức nhật kí chung ( biểu 03) 2.1.4.3 cấu bộ máy kế toán của công ty: Công ty Cổ phần Thơng mại Kỹ thuật á Châu là một công ty về xây lắp điện để phù hợp công ty đã áp dụng hình thức kế toán tập trung nhằm tạo sự quản lý chặt chẽ thống nhất từ công ty tới chi. .. lập thực hiện tốt kế hoạch tài chính, tính toán ghi chép chính xác về nguồn vốn tình hình tài sản cố định các loại vốn bằng tiền tiền vay, lập các báo cáo toán kịp thời, đầy đủ chính xác.(biểu 04) - Kế toán trởng: Phụ trách toàn bộ công tác hạch toán tài chính của doanh nghiệp, lập kế hoạch tài chính giám sát mọi hoạt động của kế toán viên chịu trách nhiệm trớc giám đốc pháp... ợng tập hợp sản xuất phù hợp với đối tợng tính giá thành, kỳ tính giá thành phù hợp với kỳ báo cáo, cách tính đơn giản Theo phơng pháp này, tập hợp tất cả chi phí sản xuất trực tiếp cho một công trình, hạng mục công trình,từ khi khởi công đến khi hoàn thành chính là giá thành thực tế của công trình ấy - Trờng hợp: công trình, hạng mục công trình cha hoàn thành toàn bộ mà khối lợng xây lắp hoàn thành. .. triển nông thôn- chi nhánh Hai Bà Trng 2.1.2 Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty thơng mại kỹ thuật á Châu Công ty Cổ phần Thơng mại Kỹ thuậtcông ty hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp điện Công ty đợc chủ động kinh doanh hạch toán kinh tế theo luật doanh nghiệp trên sở chức năng nhiệm vụ trong giấy phép kinh doanh quyết định thành lập công ty Công ty kinh doanh... cầu hoá đơn phải đúng, đầy đủ thủ tục - Kế toán TSCĐ công nợ: Phản ánh số thực theo nguyên giá, tình hình tăng giảm TSCĐ, chi phí sửa chữa, nâng cấp TSCĐ.Nhận lu các hợp đồng mua bán vật t hàng hóa, theo dõi giá trị hợp đồng, giá trị thực thanhhợp đồng.Quyết toán các hợp đồng xây dung Lập hồ sơ thanh toán tiền mua vật t nhỏ lẻ phục vụ sản xuất cho doanh nghiệp - Kế toán quỹ : Phụ trách... tắc ghi chép cũng nh yêu cầu của công tác quản lý chứng từ Công ty áp dụng hình thức sổ nhật chung đề phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đây là hình thức qui trình hạch toán sổ sách kế toán đơn giản dễ làm thuận tiện cho việc sử dụng máy vi tính vào công tác kế toán của Công ty Bên cạnh đó việc Công ty áp dụng công tác khai thơng xuyên để hạch toán hàng tồn kho giúp cho ban lãnh... CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM TI CễNG TY C PHN THNG MI V K THUT CHU 2.1 Tng quan v Cụng ty C phn Thng mi v K thut Chõu 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển của Công ty Cổ phần Thơng mại Kỹ thuật á Châu Công ty Cổ phần Thơng mại Kỹ thuật á Châu là doanh nghiệp đợc thành lập giấy phép kinh doanh số 0103001514 cấp ngày 10 tháng 10 năm 2002 thay đổi lần 3 ngày 21/12/2005 của Sở kế. .. động cao nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị 2.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Thơng mại Kỹ thuật Châu : Công ty Cổ phần Thong mại Kỹ thuật Châucông ty quy mô vừa, địa bàn hoạt động, phân tán trên một số tỉnh cho nên việc tổ chức lực lợng thi công thành chi nhánh với các đội tổ chức nên cấu tổ chức quản lý tinh gọn chặt 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Á Châu, 7 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Á Châu, 7 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Á Châu, Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp., i tng k toỏn tp hp chi phớ sn xut. Phơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất, Phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang, Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp. Đối tượng tính giá thành sản phẩm sản xuất:, Các phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất., Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty thơng mại và kỹ thuật á Châu, Một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2006 2007 :, Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí sản xuất.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay