Giáo án Tin Học lớp 10: Bài 13: MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG potx

4 2,946 11

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,509 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 20:22

. Bài 13: MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Biết lịch sử phát triển của hệ điều hành Biết một số đặc trưng cơ bản của một số hệ điều hành hiện nay. HĐH đơn nhiệm, thực hiện thông qua hệ thống lệnh. 2. Hệ điều hành Windows Là HĐH của hãng Microsoft với nhiều thông dụng. GV: Như ở những bài trước chúng ta đã học về HĐH đơn nhiệm và. môi trường mạng. 3. Các hệ điều hành Unix và Linux a. Hệ điều hành Unix - Là HĐH đa nhiệm nhiều người dùng - Có hệ thống quản lý tệp đơn giản và hiệu quả - Có một hệ thống phong phú các
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin Học lớp 10: Bài 13: MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG potx, Giáo án Tin Học lớp 10: Bài 13: MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG potx, Giáo án Tin Học lớp 10: Bài 13: MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay