Giáo án Hóa Học lớp 10: MỘT SỐ THAO TÁCTHỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC ppt

4 288 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 19:21

MỘT SỐ THAO TÁCTHỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ TRONG CHU KỲ - NHÓM A – Mục đích yêu cầu : Tập luyện một số kỹ năng sử dụng hóa chất và dụng cụ thí nghiệm thông thường . Khắc sâu kiến thức về biến đổi tính chất các nguyên tố trong bảmg tuần hoàn B – Dụng cụ : Ống nghiệm - Chậu thủy tinh - Đèn cồn , giá đỡ kẹp ống nghiệm Ống hút , cốc thủy tinh , lưới amiăng Hóa chất : dd pp , Na , Mg , nước , Al , dd Al2(SO4)3 , dd NaOH , dd HCl C – Tíên hành : Chia học sinh thành 8 nhóm I – Kỹ năng sử dụng hóa chất : 1- Lấy chất lỏng : - Nhóm 1 : lấy nước và PP cho từ lọ cho vào ống nghiệm . 2 – Hoà tan chất trong ống nghiệm : - Nhóm 2 : Hoà tan muối ăn vào nước có trongống nghiệm 3 – Đun chất lỏng trong ống nghiệm : - Nhóm 3 : Đun nướccó trong ống nghiệm Tất cả các thí nghiệm trên , G hướng đẫn cho H các thao tác . II – Thực hành : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CÁC CHẤT : 1 - Thí nghiệm 1 : Sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong nhóm : G cắt Na nhỏ từng miếng và lưu ý vấn đề an toàn cho H khi làm thí nghiệm hoà tan Na vào nước . H lấy nước cho vào cốc , cho vào 1 giọt PP , cho Na vào , quan sát hiện tượng , viết tường trình . H so sánh tính kim loại của Na và K , giải thích . H kết luận về sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong nhóm 2 – Thí nghiệm 2 : Sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong chu kỳ : Lấy 3 cốc nước , cho vào mỗi cấc 1 giọt PP Cốc 1 : Cho Na Cốc 2 : cho Mg Cốc 3 : đun nóng rồi cho Mg vào nước nóng . Quan sát hiện tượng , viết tường trình H so sánh tính kim loại Na và Mg , giải thích H kết luận sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong chu kỳ . 3 -Thí nghiệm : So sánh tính baz của NaOH , Mg(OH)2 , Al(OH)3 . Cho vào 2 ống nghiệm mỗi ống 1 ml dd Al2(SO4)3 . Cho từ từ dd NaOH , quan sát hiện tượng Ống 1 : Cho dd HCl vào , Ống 2 : Cho dd NaOH vào Quan sát hiện tượng , viết phản ứng . So sánh tính baz của các chất trên . H kết luận về sự biến đổi tính baz các hidroxit . . MỘT SỐ THAO TÁCTHỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ TRONG CHU KỲ - NHÓM A – Mục đích yêu cầu : Tập luyện một số kỹ năng sử dụng hóa chất và dụng cụ thí nghiệm. nước có trongống nghiệm 3 – Đun chất lỏng trong ống nghiệm : - Nhóm 3 : Đun nướccó trong ống nghiệm Tất cả các thí nghiệm trên , G hướng đẫn cho H các thao tác . II – Thực hành : SỰ BIẾN. so sánh tính kim loại Na và Mg , giải thích H kết luận sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong chu kỳ . 3 -Thí nghiệm : So sánh tính baz của NaOH , Mg(OH)2 , Al(OH)3 . Cho vào 2 ống nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa Học lớp 10: MỘT SỐ THAO TÁCTHỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC ppt, Giáo án Hóa Học lớp 10: MỘT SỐ THAO TÁCTHỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC ppt, Giáo án Hóa Học lớp 10: MỘT SỐ THAO TÁCTHỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay