Giáo án Hóa Học lớp 10: MỘT SỐ THAO TÁCTHỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC ppt

4 267 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 19:21

. MỘT SỐ THAO TÁCTHỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ TRONG CHU KỲ - NHÓM A – Mục đích yêu cầu : Tập luyện một số kỹ năng sử dụng hóa chất và dụng cụ thí nghiệm. nước có trongống nghiệm 3 – Đun chất lỏng trong ống nghiệm : - Nhóm 3 : Đun nướccó trong ống nghiệm Tất cả các thí nghiệm trên , G hướng đẫn cho H các thao tác . II – Thực hành : SỰ BIẾN. so sánh tính kim loại Na và Mg , giải thích H kết luận sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong chu kỳ . 3 -Thí nghiệm : So sánh tính baz của NaOH , Mg(OH)2 , Al(OH)3 . Cho vào 2 ống nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa Học lớp 10: MỘT SỐ THAO TÁCTHỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC ppt, Giáo án Hóa Học lớp 10: MỘT SỐ THAO TÁCTHỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC ppt, Giáo án Hóa Học lớp 10: MỘT SỐ THAO TÁCTHỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay