Kế toán nguyên vật liệu và công cụ ở công ty in Bộ Lao động thương binh xã hội

81 250 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 15:27

Kế toán nguyên vật liệu và công cụ ở công ty in Bộ Lao động thương binh xã hội [...]... Động Bộ Thơng Binh Hội là do hai Bộ xác nhập thành đó là Bộ Lao Động Bộ Thơng Binh Hội Ngày 23/11/1988 Bộ trởng Bộ Lao Động Thơng Binh Hội quyết định thành lập xí nghiệp sản xuất dịch vụ phục vụ đời sống trực thuộc Bộ (QĐ số 156/LĐTBXH-QĐ) Đào xuân Mai Lớp A9 Khoá 36 21 Kế toán nguyên vật liệu Công ty in Bộ Lao Động Thơng Binh Hội Năm 1990 do chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch... 373-201/QĐ-BLĐTBXH ngày 5-4-2001 của Bộ trởng Bộ Thơng Binh Hội về việc đổi tên Nhà in Bộ Lao Động Thơng Binh Hội thành Công ty In Bộ Lao Động Thơng Binh Hội đợc bổ sung nhiệm vụ đối với Nhà In Bộ Lao Đọng Thơng Binh Hội Từ năm 1992 sau khi đợc thành lập, lại là doanh nghiệp Nhà nớc độc lập, Công ty In đã có nhiều bớc phát triển với các hàng in ấn nh: các tài liệu, biểu mẫu, sách báo, tạp chí,... trừ thuế VAT phải nộp II_Tình hình thực tế kế toán vật liệu tại Công ty in Bộ LĐTB-XH 1.Tình hình chung về nguyên liệu tại Công ty in 1.1 Đặc điểm phân loại nguyên vật liệu tại Công ty in Đặc điểm : Công ty in Bộ Lao Động Thơng Binh Hội là một doanh nghiệp sản xuất cỡ nhỏ, sản phẩm làm ra tuỳ vào đơn đặt hàng của khách nên chủng loại mặt Đào xuân Mai Lớp A9 Khoá 36 29 Kế toán nguyên vật liệu. .. Bộ trởng Bộ Thơng Binh Hội ) Hiện nay doanh nghiệp đợc phép đặt trụ sở chính tại Hoà Bình 4- Phờng Minh Khai - Quận Hai Bà Trng - Hà Nội Sau một thời gian hoạt động xởng In Thơng Binh đã phát triển với quy mô lớn hơn nhiệm vụ cũng nặng nề hơn Bộ Thơng Binh Hội đã quyết định chuyển xởng in Thơng Binh thành xí nghiệp In Bộ Thơng Binh Hội (QĐ138/QĐTBXh ngày 4/9/1986) Bộ Lao Động và. .. Kế toán trởng là ngời giúp việc cho Giám đốc về công tác chuyên môn của bôn phận kế toán của Công ty in Đào xuân Mai Lớp A9 Khoá 36 25 Kế toán nguyên vật liệu Công ty in Bộ Lao Động Thơng Binh Hội Bên cạnh đó là hệ thống phòng ban phân xởng Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Giám đốc Phó giám đốc Phòng tổ chức hành chính Phân xưởng hoàn thiện Phòng kế hoạch sản xuất kinh doanh Phân xưởng in Phân xưởng... kg/tháng Giấy Phân xởng offset Dầu tra máy 3 kg/triệu trang in thực tế Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty in: Để sản xuất ra các loại sản phẩm khác nhau theo đơn đặt hàng Công ty in phải sử dụng một khối lợng nguyên vật liệu bao gồm nhiều thứ, nhiều loại, mỗi loại vật Đào xuân Mai Lớp A9 Khoá 36 30 Kế toán nguyên vật liệu Công ty in Bộ Lao Động Thơng Binh Hội liệu có vai trò, công dụng, tính năng... phẩm) kiểm thu thành phẩm đóng gói nhập kho chuyển cho khách hàng Đào xuân Mai Lớp A9 Khoá 36 23 Kế toán nguyên vật liệu Công ty in Bộ Lao Động Thơng Binh Hội Sơ đồ qui trình công nghệ sản xuất Thiết kế kỹ thuật Vi tính Chụp ảnh Công tác phim Bình bản Phơi bản In Hoàn thiện Thành phẩm 2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất Công ty in Bộ Lao Động Thơng Binh Hội là loại hình doanh nghiệp sản xuất nhỏ,... thống toán Hiện nay Công ty in áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ Theo hình thức này việc ghi sổ kế toán tách rời giữa việc ghi chép theo thứ tự thời gian (ghi nhật ký) ghi theo hệ thống (ghi theo tài khoản) giữa việc ghi sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết Đào xuân Mai Lớp A9 Khoá 36 27 Kế toán nguyên vật liệu Công ty in Bộ Lao Động Thơng Binh Hội _ Hệ thống sổ kế toán doanh... kỳ kết chuyển sổ tiền bằng tiền vay xuất dùng cho SXKD TK 333(3333) Thuế nhập TK 632 Xuất bán khẩu TK 411 TK 111,138 Nhận vốn góp cổ phần Thiếu hụt mất mát TK 412 Chênh lệch đánh giá tăng Đào xuân Mai Lớp A9 Khoá 36 20 Kế toán nguyên vật liệu Công ty in Bộ Lao Động Thơng Binh Hội Chơng II Tình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại Bộ Lao Động Thơng Binh Hội I_ Đặc điểm chung của Công. .. phát sinh Sau khi đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái bảng tổng hợp chi tiết đợc dùng để lập báo cáo kế toán Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Đào xuân Mai Lớp A9 Khoá 36 28 Kế toán nguyên vật liệu Công ty in Bộ Lao Động Thơng Binh Hội Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ tại công ty in Chứng từ gốc Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng TH chứng từ gốc Sổ kế toán chi 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ ở công ty in Bộ Lao động thương binh xã hội, Kế toán nguyên vật liệu và công cụ ở công ty in Bộ Lao động thương binh xã hội, Kế toán nguyên vật liệu và công cụ ở công ty in Bộ Lao động thương binh xã hội, Khái niệm, đặc điểm nguyên liệu, vật liệu. Vai trò của NL,VL trong doanh nghiệp sản xuất., Ph ơng pháp ghi thẻ song song: Ph ơng pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển:, Ph ơng pháp ghi sổ số d, Hạch toán tổng hợp NL,VL theo ph ơng pháp kiểm kê định kỳ:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay