HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ HỘP ĐEN ppt

3 779 6
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 11:21

. GV-Nguyễn xuân Vinh- Sưu tầm chọn lọc 1    A B M Hình 3.13 Y X HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ HỘP ĐEN Bi 1. Một mạch điện AB chứa hai trong ba phần tử: điện trở thuần R, cuộn. 2 A và sớm pha hơn uB. Khẳng định nào là đúng ? A. Hộp X chứa C = 50   F B. Hộp X chứa L = 1  H C. Hộp X chứa C = 200   F D. Hộp X chứa L = 1 2  H Bi 19. Đoạn mạch AM gồm cuộn. =90sin(80pt+p/2)V; u Y = 180sin(80pt)V. Ta suy ra các biểu thức liên hệ: 1) u X = i.Z X ; 2) u Y = i.Z Y . Với Z X và Z Y là tổng trở của hộp X và hộp Y. Kết luận nào sau đây là đúng? A. 1) sai; 2) đúng.
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ HỘP ĐEN ppt, HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ HỘP ĐEN ppt, HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ HỘP ĐEN ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn