Động lực học lập trình Java, Phần 3: Ứng dụng sự phản chiếu Xây dựng một khung công tác cho các đối số dòng lệnh pptx

16 198 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 10:22

. Động lực học lập trình Java, Phần 3: Ứng dụng sự phản chiếu Xây dựng một khung công tác cho các đối số dòng lệnh Dennis Sosnoski, Nhà tư vấn, Sosnoski. qua việc thiết kế một thư viện để xử lý các đối số dòng lệnh như một ví dụ về sự phản chiếu đang hoạt động. Thư viện này tạo ra một sự minh hoạ tốt về cách sử dụng sự phản chiếu có hiệu quả. xử lý thực tế các đối số dòng lệnh với một cuộc gọi, nhưng trước tiên ứng dụng cần một cách để định nghĩa các tham số cụ thể của nó cho thư viện. Các tham số này có thể có một số kiểu khác nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: Động lực học lập trình Java, Phần 3: Ứng dụng sự phản chiếu Xây dựng một khung công tác cho các đối số dòng lệnh pptx, Động lực học lập trình Java, Phần 3: Ứng dụng sự phản chiếu Xây dựng một khung công tác cho các đối số dòng lệnh pptx, Động lực học lập trình Java, Phần 3: Ứng dụng sự phản chiếu Xây dựng một khung công tác cho các đối số dòng lệnh pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn