Nghiên cứu thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp của thanh niên việt nam hiện nay

72 807 4
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 10:07

MỤC LỤCPHẦN I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN, CÁC LỰC LƯỢNG THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHÓNG TRANG1.Bản chất và đặc điểm của thị trường lao động32.Các lực lượng thị trường 63.Mối quan hệ giữa thị trường lao động và các thị trường khác104.Phân mảng thị trường lao động105.Các nhân tố thúc đẩy phát triển thị trường lao động 11PHẦN II. THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THANH NIÊN1. Ai được coi là thanh niên142. Thị trường lao động thanh niên Cân bằng hay không cân bằng143. Thất nghiệp của thanh niên154. Tiền lương của thanh niên255.Các thể chế chính sách trên thị trường lao động256. Xu hướng trên thế giới về thị trường lao động đối với thanh niên26PHẦN III. XU HƯỚNG VÀ CÁC YẾU TỐ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP THANH NIÊN1. Một số khái niệm cơ bản262. Định hướng và phát triển nghề nghiệp273. Các định hướng chính sách tạo điều kiện có việc làm cho thanh niên294. Các mô hình thành công365. Vai trò của các đối tác xã hội trong thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp của thanh niên 39 "NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA THANH NIÊN VIỆT Nam HIỆN NAY" _____________________________ BÁO CÁO TỔNG HỢP (NHÁNH 1) THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA THANH NIÊN: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG MỤC LỤC PHẦN I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN, CÁC LỰC LƯỢNG THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHÓNG TRANG 1. Bản chất và đặc điểm của thị trường lao động 3 2. Các lực lượng thị trường 6 3. Mối quan hệ giữa thị trường lao động và các thị trường khác 10 4. Phân mảng thị trường lao động 10 5. Các nhân tố thúc đẩy phát triển thị trường lao động 11 PHẦN II. THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THANH NIÊN 1. Ai được coi là thanh niên 14 2. Thị trường lao động thanh niên- Cân bằng hay không cân bằng 14 3. Thất nghiệp của thanh niên 15 4. Tiền lương của thanh niên 25 5.Các thể chế chính sách trên thị trường lao động 25 6. Xu hướng trên thế giới về thị trường lao động đối với thanh niên 26 PHẦN III. XU HƯỚNG VÀ CÁC YẾU TỐ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP THANH NIÊN 1. Một số khái niệm cơ bản 26 2. Định hướng và phát triển nghề nghiệp 27 3. Các định hướng chính sách tạo điều kiện có việc làm cho thanh niên 29 4. Các mô hình thành công 36 5. Vai trò của các đối tác xã hội trong thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp của thanh niên 39 PHẦN IV: THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 1. Các đặc điểm cơ bản của thanh niên Việt nam với tư cách là bộ phận ưu tó của nguồn nhân lực 44 2. Những vấn đề nghề nghiệp và việc làm của thanh niên hiện nay 49 3. Các yếu tố tác động đến định hướng nghề nghiệp của thanh niên hiện nay 59 4. Vấn đề xây dựng mô hình định hướng nghề nghiệp mới của thanh niên hiện nay 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHẦN I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG, CÁC LỰC LƯỢNG THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG TRONG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 1. Bản chất và đặc điểm của thị trường lao động 1.1.Bản chất của thị trường lao động TTLD thanh niên, Báo cáo nhánh 1, Dec 2004 2 Thị trường, theo Adam Smith, là không gian trao đổi hàng hoá và dịch vụ. Theo David Beggs, là tập hợp những sự thoả thuận, trong đó người mua và người bán trao đổi với nhau loại hàng hoá và dịch vụ nào đó. Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, khái niệm về thị trường ngày càng mở rộng và ngày càng không còn bị giới hạn bởi không gian chật hẹp của nã (nh mua bán trao đổi qua mạng… ). Để hình thành nên một thị trường đòi hái Ýt nhất phải có các yếu tố sau: - Phải có người mua và người bán; - Phải có hàng hoá trao đổi; - Phải có giá cả ứng với từng hàng hoá; - Phải có phương thức thanh toán thích hợp ( thanh toán trực tiếp, thanh toán bằng séc, bằng chuyển khoản, qua mạng,… ). Thị trường hoạt động chịu sự chi phối của các quy luật giá trị, giá cả, cạnh tranh và độc quyền, cung cầu,… Mặc dù thị trường ra đời từ rất lâu, nhưng từ khi xuất hiện nền kinh tế thị trường thì thị trường luôn luôn gắn chặt với nền kinh tế thị trường, nảy sinh, tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Gắn với một hoặc một số loại hàng hoá cụ thể được trao đổi trên thị trường có môt tên gọi thị trường nhất định, ví dụ, thị trường hàng hoá tiêu dùng, thị trường tiền tệ, thị trường tư liệu sản xuất, thị trường lao động, thị trường bất động sản,…. Thị trường lao động có thể được định nghĩa là sự thoả thuận trao đổi hàng hoá sức lao động giữa một bên là người sở hữu sức lao động ( người lao động ) và một bên là người cần thuê sức lao động đó ( người sử dụng lao động). 1.2 Đặc điểm của thị trường lao động Thị trường lao động nói chung có những đặc điểm sau: a. Các đặc điểm liên quan đến tính chất đặc biệt của hàng hoá sức lao động: - Thị trường lao động chỉ hình thành khi có hàng hoá sức lao động. Không phải chế độ xã hội nào sức lao động cũng là hàng hoá và do đó, không phải chế độ TTLD thanh niên, Báo cáo nhánh 1, Dec 2004 3 xã hội nào cũng có thị trường lao động. Để sức lao động là hàng hoá, theo C. Mác, phải có hai điều kiện: + Người lao động được tự do thân thể, nh C. Mác nói” Tha hồ đi khắp đó đây đẻ bán sức lao động”. + Người lao động không có tư liệu sản xuất, nh C. Mác nói” Người lao động bị lột trần nh nhộng, anh ta chỉ sở hữu duy nhất là sức lao động của mình”. Nếu có sức lao động và có tư liệu sản xuất người lao động sẽ không đi làm thuê để bị bóc lột. Chính chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất quyết định điều kiện thứ hai này. - Hàng hoá sức lao động, khác với hàng hoá thông thường khác, là hàng hoá đặc biệt. Tính chất đặc biệt của hàng hoá thể hiện ở chỗ hàng hoá và người bán hàng hoá luôn luôn đi cùng nhau và không tách rời nhau, sức lao động luôn Èn dấu trong con người, chỉ thể hiện ra khi sử dụng. Vi thế, bản thân người mua không thể thấy hàng mình mua như đối với hàng thông thường được. Đối với hàng hoá thông thường, sau khi mua bán xong, người mua nhận hàng, còn người bán nhận tiền, mọi hoạt động giao dịch giữa hai người hầu như chấm dứt ( chỉ liên quan đến bảo hành ) còn đối với hàng hoá sức lao động hoạt động giao dịch trên thị trường chỉ là bước khởi đầu và được tiếp tục trong quá trình sử dụng, nã chỉ được chấm dứt khi không còn sử dụng và chấm dứt hợp đồng. Chính đặc điểm này đòi hỏi phải có trao đổi và thống nhất giá trên thị trường ( giá thoả thuận ) và phải có hợp đồng lao động - Người lao động chỉ bán một phần hàng hoá của mình, một phần sức lao động, chứ không thể bán hết tất cả vì phần còn lại người lao động phải để duy trì sù sống của mình. - Hàng hoá sức lao động không đồng nhất: mỗi người lao động khác nhau đều rất khác nhau về khả năng, trình độ, sức khoẻ, tinh thần thái độ lao động,…Vì thế, việc lùa chọn phải tính đến những yếu tố này và có những tiêu chuẩn rất cụ thể. - Đối với hàng hoá thông thường, sau khi sử dụng thì hàng hoá đó mất hết giá trị sử dụng, trở nên vô dụng; còn đối với hàng hoá sức lao động trong và sau quá trình sản xuất sức lao động của con người phải được duy trì và phát triển, nghĩa là giá trị sử dụng của nó phải được duy trì. TTLD thanh niên, Báo cáo nhánh 1, Dec 2004 4 - Khi sử dụng hàng hoá sức lao động nó không những mất đi giá trị của nó mà, nh C. Mác nói, nó có khả năng đặc biệt, đó là tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nã. b. Các đặc điểm liên quan đến giá cả h àng hoá sức lao động: - Đối với hàng hoá thông thường, nguyên tắc “thuận mua vừa bán” luôn luôn được đặt ra, người có hàng và bán hàng bao giê cũng đưa ra trước mức giá để người mua lùa chọn và mặc cả. Đối với hàng hoá sức lao động lại khác. Nói chung, lợi thế luôn thuộc về người mua sức lao động, nhất là đối với những hàng hoá sức lao động phổ thông, không đòi hỏi trình độ cao. Ở những vùng mà tại đó cung lớn hơn cầu lao động, người sử dụng lao động thường đưa ra mức giá trước và người lao động thường phải chấp nhận mức mà người mua đưa ra. Nh vậy, người lao động thường có vị thế yếu hơn trong đàm phán trên thị trường lao động so với người có nhu cầu sử dụng lao động. - Giá cả hàng hoá thông thường khác phụ thuộc vào giá trị do quan hệ cung cầu quyết định và giá trị được hình thành trên cơ sở thời gian hao phí để sản xuất ra nó, còn giá trị hàng hoá sức lao động lại không thể hiện một cách trực tiếp như thế mà gián tiếp qua giá trị tư liệu sinh hoạt người lao động tiêu dùng để duy trì và phát triển sức lao động của mình. Vì thế, giá cả sức lao động phụ thuộc rất lớn vào giá cả sinh hoạt. - Giá cả sức lao động không chỉ chịu sự chi phối của thị trường lao động mà còn chịu sự chi phối của Nhà nước. Sù can thiệp của Nhà nước vào giá cả hàng hoá sức lao động là cần thiết nhằm đảm bảo sự công bằng, ổn định và phát triển, thực hiện các chính sách xã hội của Nhà nước. 1.3. Hình thức biểu hiện hoạt động của thị trường lao động: Để đánh giá sự hoạt động của thị trường lao động phải thông qua hình thức biểu hiện của nó. Thị trường lao động thường có các hình thức biểu hiện chủ yếu sau: - Thi tuyển: trong các doanh nghiêp, để thu hót lao động cần tổ chức thi tuyển trên cơ sở yêu cầu của người sử dụng lao động. - Hợp đồng lao động: Bất cứ người lao động nào muốn làm việc ( trừ trường hợp Nhà nước bổ nhiệm trực tiếp ) đều phải ký hợp đồng lao động. TTLD thanh niên, Báo cáo nhánh 1, Dec 2004 5 - Thầu khoán trong xây dựng: Liên quan đến việc giao nhận các công trình xây dựng mà chúng ta thường gọi là bên A, bên B - Chợ lao động: Có hai loại chợ lao động- chợ lao động có tổ chức ( hội chợ việc làm ) và chợ lao động tự do ( người có nhu cầu làm việc tập trung tù do tại một địa điểm nhất định, thường dọc theo các trục giao thông chính ). - Trung tâm dịch vụ việc làm: Đây là loại hình dịch vụ cung cấp lao động khá phổ biến ở các thành phố lớn. Trung tâm dịch vô việc làm là cầu nối giữa người lao động và người có nhu cầu sử dụng lao động, thúc đẩy sự hoạt động của thị trường lao động. Tuy nhiên, trên thực tế ở Việt nam hình thức hoạt động trá hình của một sè không Ýt trung tâm đã làm giảm hiệu quả hoạt động của nó. - Ngoài cácthình thức chủ yếu trên, trong thực tế còn có nhiều hình thức khác nữa, như gia sư, giúp việc gia đình, cửu vạn,…. 2. Các lực lượng thị trường Khi nói đến thị trường lao động, thông thường người ta chủ yếu nói đến cung cầu lao động, hàng hoá sức lao động và giá cả của nó. Cung lao động cũng như cầu lao động, được xem xét dưới hai cấp độ khác nhau: trong phạm vi lớn ( vĩ mô ) hay phạm vi trong cả nước và trong phạm vi hẹp ( vi mô ) đối với một thị trường lao động cụ thể. 2.1. Cung lao động (Supply of labour ) Trong phạm vi nền kinh tế, cung lao động là khả năng cung cấp sức lao động cho nền kinh tế quốc dân. Khả năng cung cấp sức lao động liên quan đến khả năng lâu dài và khả năng trước mắt. Khả năng cung cấp sức lao động trước mắt hiện tại liên quan đến lực lượng lao động, còn khả năng cung cấp sức lao động cho một thời kỳ dài hơn liên quan đến nguồn lao động. Vì thế, khi nói đến cung lao động cần phải hiểu và phân biệt được các khái niệm liên quan, nh quy mô và cơ cấu dân số, chất lượng dân số, nguồn nhân lực, nguồn lao động và lực lượng lao động. Khả năng cung cấp sức lao động phụ thuộc vào các yếu tố chủ yếu sau: Quy mô dân số, cơ cấu dân số và mức độ tham gia của các nhóm dân cư trong độ tuổi lao động. Trên thị trường lao động, cung lao động là lượng lao động mà người làm thuê có thể chấp nhận được ở mỗi mức giá nhất định. TTLD thanh niên, Báo cáo nhánh 1, Dec 2004 6 Cung lao động khác nhau về lượng và thời gian. Lượng cung lao động được thể hiện thông qua số lượng người tham gia hoặc số lượng thời gian mà từng người chấp nhận tham gia tuỳ theo mức giá thoả thuận. Trong thời gian khác nhau lượng cung có thể khác nhau. Cung trong thời gian hiện tại được gọi là cung thực tế, còn cung cho thời gian dài hơn được gọi là cung tiềm năng. Cung lao động thực tế tương ứng với lực lượng lao động vì chỉ có lực lượng lao động mới có thể cung cấp ngay trong giai đoạn trước mắt. Cung lao động tiềm năng tương ứng với nguồn lao động, trong đó không chỉ cung cấp ngay ( lực lượng lao động ) mà còn có thể cung cấp trong một tương lai xa hơn ( nguồn lao động dự trữ,….). Cung lao động trên thị trường thay đổi phụ thuộc vào giá cả hàng hoá sức lao động ( tiền công ), tỷ lệ thuận với nó. Thật vậy, khi tiền công cao thì sẽ có nhiều người muốn gia nhập thị trường lao động, vào làm việc. Tuy nhiên, xét toàn cục, cung lao động không chỉ phụ thuộc vào giá cả của từng thị trường lao động mà còn phụ thuộc vào những yếu tố có tính chất vĩ mô nh đã trình bày ở trên. 2.2. Cầu lao động ( Demand on labour ) Trong phạm vi cả nước, cầu lao động là khả năng thu hót sức lao động của nền kinh tế. Cầu lao động phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn, quy mô vốn đầu tư và chính sách đầu tư, chính sách thu hót lao động của Nhà nước (Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, chính sách cho vay vốn giải quyết việc làm,…. ). Cầu lao động liên quan đến số người tham gia trên thị trường lao động và được thu hót vào làm việc, gắn liền với giải quyết việc làm. Trên thị trường lao động, cầu lao động là lượng lao động mà người thuê ( người sử dụng lao động ) có thể thuê ở mỗi mức giá chấp nhận. Cầu lao động phân biệt với nhau bởi cầu thực tế và cầu dẫn xuất. Cầu lao động trên thị trường là cầu dẫn xuất ( hay là cầu gián tiếp ). Cầu thực tế ( hay cầu trực tiếp ) là số lượng lao động mà các doanh nghiệp, những người sử dụng cần thu hót do mở rộng sản xuất, do thay đổi trình độ kỹ thuật công nghệ, năng suất lao động, do yêu cầu của thị trường hàng hoá,…. Từ những nhu cầu thực tế này những người sử dụng lao động mới tìm kiếm trên thị trường lao động loại lao động cần thiết. Nh vậy, nếu chỉ TTLD thanh niên, Báo cáo nhánh 1, Dec 2004 7 nhìn trên đồ thị, cũng giống như đối với cung lao động, chỉ thấy cầu lao động phụ thuộc vào một yếu tố duy nhất – tiền công, tiền công càng cao thì lượng lao động thu hót được càng Ýt. Tuy nhiên, cầu thực tế là cầu quan trọng nhất đối với người sử dụng lao động, vì thế, họ phải tăng vốn đầu tư ban đầu để thuê nhân công sao cho đủ với yêu cầu của sản xuất. 2.3. Quan hệ cung cầu lao động và ảnh hưởng của nó đến giá cả sức lao động: Cung và cầu lao động luôn biến đổi theo thời gian và không gian, tuỳ thuộc vào những yếu tố tác động. Sự thay đổi của cung cầu được thể hiện qua đồ thị sau: Hình 1: Cung cầu lao động và tiền lương Tiền công (W) D Cầu lao động S Cung lao động Po E 0 0 Lo Lượng lao động Đường cung và cầu lao động của một loại hàng hoá nhất định, theo đồ thị trên, cắt nhau tại một điểm E và tương ứng với nó là mức tiền công Po và lượng lao động là Lo. Điểm E gọi là điểm cần bằng lý tưởng mà tại đó quan hệ cung cầu trở nên cân bằng và Po chính là giá cả thị trường của hàng hoá sức lao động đó. Điểm E luôn biến động, vì thế, trong thực tế hầu như không thể tìm được điểm Po mà người ta chỉ có thể tìm được điểm lân cận gần Po. Trong mối quan hệ giữa cung, cầu lao động với tiền công, không chỉ tiền công tác động đến cung, cầu lao động mà chính cung, cầu lao động cũng tác động đến tiền công. Nếu cung lao động lớn hơn cầu lao động thì tiền công sẽ có xu hướng giảm và, ngược lại, cầu lao động lớn hơn cung lao động thì giá cả hàng hoá sức lao động có xu hướng tăng. TTLD thanh niên, Báo cáo nhánh 1, Dec 2004 8 2.4. Chớnh ph, cỏc t chc i in (ngi lao ng, ngi s dng lao ng) Nu trờn th trng thụng thng khỏc, ch th tham gia vo hot ng th trng ch cú hai (ngi mua v ngi bỏn trc tip ) thỡ trờn th trng lao ng, bờn cnh ngi mua v ngi bỏn cũn cú s can thip mc nht nh ca Nh nc. Nh nc l trung gian iu tit mi quan h gia ngi mua v ngi bỏn sc lao ng. Bờn cnh Nh nc, m bo quyn li mi bờn trong vic tham gia mua bỏn, i vi ngi lao ng cũn cú Cụng on (hay Liờn on lao ng ) v cỏc t chc xó hi khỏc l nhng ngi bo v cho quyn li ca ngi lao ng trong quỏ trỡnh mua bỏn v s dng. i vi nhng ngi mua ( ngi s dng lao ng ) l i din cho quyn li ca ch doanh nghip hay gii ch. Hỡnh 2. Cỏc i tỏc trờn TTL TTLD thanh niờn, Bỏo cỏo nhỏnh 1, Dec 2004 9 Thơnglợng,đìnhcông,lãncông Hộgiađình Côngđoàn Giớichủ Nhànớc: -Cơquanlaođộng -Tòaánlaođộng -Chínhquyềncáccấp -Tổchứcđoànthể -Chínhsách,đặcbiệtlàchínhsách TTLĐvàgiáodục-đàotạo Doanhnghiệp 3. Mi quan h gia th trng lao ng vi cỏc th trng khỏc TTL l h thng nhng mi quan h, nhng kt hp gia cung v cu lao ng trong mt phm vi nht nh. Xó hi cng phỏt trin, nhiu loi hỡnh th trng mi cng xut hin theo. Tuy nhiờn, núi n th trng l núi n hng hoỏ. Hin nay, thng cú cỏc loi hng hoỏ sau: - Hng hoỏ tiờu dựng thụng thng. - Hng hoỏ liờn quan n cỏc u vo ca sn xut (sc lao ng, t liu sn xut, khoa hc v cụng ngh). - Cỏc hot ng mang tớnh cht dch v, hng hoỏ (ti chớnh, t ai, sn phm cụng ngh, o to, ). T nhng hng hoỏ ú hỡnh thnh nờn cỏc tờn gi th trng khỏc nhau: th trng hng hoỏ tiờu dựng, th trng lao ng, th trng t liu sn xut, th trng tin t, th trng bt ng sn, th trng khoa hc cụng ngh, Cỏc loi th trng ny hot ng khụng phi bit lp vi nhau m luụn gn vi nhau, tỏc ng qua li v nh hng ln nhau nh cỏc doanh nhõn. Hỡnh 3. V trớ ca TTL trong h thng trao i 4. Phõn mng th trng lao ng Xut phỏt t nhng c im ca th trng lao ng nh ó nờu trờn, th trng lao ng cú th c phõn chia thnh nhiu mng, nhiu loi khỏc nhau tu theo tiờu chớ lựa chn: - Theo gúc phỏp lý: th trng c chia ra th trng hp phỏp v th trng khụng hp phỏp. TTLD thanh niờn, Bỏo cỏo nhỏnh 1, Dec 2004 10 Hộ giađình Doanh nghiệp TThànghoá Sốlợng hànghoá Giácả TTLĐ Sốlợng laođộng Tiềnlơng [...]... nguồn vốn con ngời Lợi ích của đào tạo đợc thể hiện thông qua tăng năng suất lao động, và phần tăng tiền lơng thể hiện phần tăng này Tỷ lệ hoàn trả dựa vào hàm thu nhập của vốn lao động theo công thức sau đây: Wagei is tiền lơng của đạt đợc của cá nhân i, X1i, , XKi là các yếu tố tác động đến tiền lơng của cá nhân i (ví dụ nh trình độ đào tạo, kinh nghiệm ), là hệ số tơng quan của các yếu tố log( ) is... 6 Th trng lao ng theo quan im Keynes Mứcư tiềnưlư ơng Cầuư lao động Cungư lao động W1 Tiềnưlư ngư Theo quan im ơKeynes, tht nghip l s lng N 1-N2 (cung vt cu) n trảưtrên thị trư ờng mc tin lng W1 thỡ cu lao ng Thất nghiệp bin v khụng ph thuc vo tin lng, l bt bắtưbuộc U nhng cũn khong cỏch so vi cungNlao ng (cng l mt i lng ít bin i) N O Số lợng lao động 2 1 Trng phỏi th ch cho rng: Th trng lao ng l... th trng lao ng cú th c chia lm hai loi: Th trng lao ng thanh niờn v th trng lao ng cho cỏc i tng cũn li c trng ca th trng lao ng thanh niờn l nhu cu tỡm vic ln, l i tng cn c quan tõm trc ht trong vn vic lm So vi th trng lao ng ca cỏc i tng cũn li vn tng i n nh, th trng lao ng thanh niờn thng sụi ng v bin i hn - Theo quan h cung cu trờn th trng lao ng cú th chia th trng lao ng ra thnh th trng lao ng... mụn k thut chia thnh th trng lao ng gin n, th trng lao ng c o to hay th trng lao ng ph thụng, th trng lao ng cú trỡnh chuyờn mụn, th trng lao ng cht xỏm, - Theo khu vc hot ng v tớnh cht hot ng th trng lao ng c chia ra th trng lao ng chớnh thc v th trng lao ng phi chớnh thc So vi th trng lao ng chớnh thc, th trng lao ng phi chớnh thc thng linh hot hn, sụi ng hn Th trng lao ng chớnh thc thng b s chi... 2003 TTLD thanh niờn, Bỏo cỏo nhỏnh 1, Dec 2004 14 Thờm vo ú, do nhng thay i trong nh hng giỏ tr ca thanh niờn, s trao i gia ngun lao ng v dõn s th ng, khụng hot ng kinh t luụn luụn din ra Hỡnh 4 Trao i gia dõn s tớch cc v dõn s khụng hot ng kinh t 1 Ngư iưđangưlàmưviệc ờ Ngư iưthất nghiệp tìmưviệc ờ 3 5 2 4 6 Dânưsốưtrongưđộưtuổi lao động khôngư hoạt động nghề nghiệp Nh vy, trờn th trng lao ng thanh niờn... ngm gia ch lao ng v nhõn viờn, trong ú nhn mnh n s cng tỏc v kh nng tuyn dng ca nhõn viờn TTLD thanh niờn, Bỏo cỏo nhỏnh 1, Dec 2004 32 Hệ thống hớng nghiệp Đánh giá về cá nhân + Khả năng và Kỹ năng Sở thích Tính cách Năng lực Sắp xếp công việc Thôngưtin nghề nghiệp Sắp xếp công việc theo sở thích và khả năng bằng biện pháp tự động hoá hoặc thủ công Lựaưchọnưvề nghề nghiệp và đàoưtạoư... xem xột cỏc c im th trng lao ng ca thanh niờn cn tp trung vo cỏc vn nh: Kh nng tip cn trong o to, cỏc yu t ngn cn thanh niờn chuyn tip t nh trng n th trng, v cú vic lm tt, vic lm ng hong trong th trng 3.3 Cỏc nguyờn nhõn tht nghip ca thanh niờn - c im cung Cung thanh niờn ph thuc vo bin ng ca dõn s, t l tham gia lao ng ca thanh niờn Trong iu kin hin nay, t l tham gia lao ng ca thanh niờn ngy cng cú xu... nc ny phi y mnh xut khu s lao ng d tha Khỏc vi th trng lao ng d tha, th trng lao ng thiu ht l ni m cung lao ng khụng ỏp ng cu lao ng, do ú luụn luụn cú tỡnh trng cng thng v lao ng, khụng tỡm kim c cỏc loi lao ng cn thit Th trng lao ng thiu ht khụng ch c trng cho cỏc nc phỏt trin m cũn cho c trong cỏc nc ang phỏt trin i vi loi lao ng cú trỡnh chuyờn mụn v qun lý cao TTLD thanh niờn, Bỏo cỏo nhỏnh... th chia th trng lao ng ra thnh th trng lao ng quc t (ngoi nc) v th trng lao ng ni a (trong nc ); th trng lao ng nụng thụn v th trũng lao ụng thnh th Mc dự th trng lao ng ca tng nc cú nhng nột c thự riờng nhng ít nhiu nú u chu s tỏc ng ca th trng lao ng quc t So vi th trng lao ng nụng thụn, th trng lao ng thnh th bao giờ cng sụi ng hn - Theo tớnh cht, c im vic lm cú th chia thnh th trng lao ng tng 1 v... chia th trng lao ng ra thnh th trng lao ng cõn bng, th trng lao ng d tha v th trng lao ng thiu ht Trong thc t, him khi cú th trng lao ng cõn bng vỡ hu nh khụng xy ra cung cu lao ng bng nhau Th trng lao ng d tha l th trng m ti ú cung lao ng ln hn cu lao ng nhiu dn n tỡnh trng mt b phn ln lao ng cú nhu cu lm vic nhng khụng th tỡm c vic lm Th trng lao ng d tha c trng cho cỏc nc ang phỏt trin, cỏc vựng nụng . "NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA THANH NIÊN VIỆT Nam HIỆN NAY& quot; _____________________________ BÁO CÁO TỔNG HỢP (NHÁNH 1) THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ. LỰC LƯỢNG THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG TRONG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 1. Bản chất và đặc điểm của thị trường lao động 1.1.Bản chất của thị trường lao động TTLD thanh niên, Báo cáo. công 36 5. Vai trò của các đối tác xã hội trong thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp của thanh niên 39 PHẦN IV: THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 1. Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp của thanh niên việt nam hiện nay, Nghiên cứu thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp của thanh niên việt nam hiện nay, Nghiên cứu thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp của thanh niên việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay