Giáo án Hóa Hoc 8: ÔN TẬP HỌC KỲ I ppt

5 235 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 07:20

. ÔN TẬP HỌC KỲ I I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Củng cố , hệ thống hóa l i kiến thức , những kh i niệm ở học kỳ I - Biết được cấu tạo nguyên tử và đặc i m của các hạt cấu. đề b i HS làm b i . Nếu sai sót GV sửa chữa rút king nghiệm. GV: Đưa đề b i HS làm b i . Nếu sai sót GV sửa chữa rút king nghiệm. gồm: a. Kali ( I ) và nhóm SO 4 (II) b. Sắt III và nhóm. động cá nhân. IV. Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra b i cũ: B. B i m i: Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ: GV: ôn tập các kh i niệm thông qua trò ch i ô chữ GV: Phổ biến luật ch i: Ô chữ gồm 6
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa Hoc 8: ÔN TẬP HỌC KỲ I ppt, Giáo án Hóa Hoc 8: ÔN TẬP HỌC KỲ I ppt, Giáo án Hóa Hoc 8: ÔN TẬP HỌC KỲ I ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn