Ôn Tập đầu năm học potx

5 127 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 07:20

Bắt đầu từ ngày 5/7/2010 cứ mỗi ngày tôi sẽ post lên 1tiết giảng dậy Toán 12 Để xem được bài giảng các bạn hãy : Bước 1: Nhấn ctrl + con trỏ trái vào tên bài giảng có chữ mầu xanh Bước 2: Sau khi chuyển sang cửa sổ covideo bài giảng các bạn hãy thơm chuột vào chữ : play all video Mời các bạn cùng theo dõi: Phần 1: Ôn Tập đầu năm học Gồm: 1. Giải phương trình bậc ba bằng phương pháp nhẩm nghiệm 2. Giải phương trình vô tỉ bằng cách lũy thừa 2 vế 3. Giải phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhẩm nghiệm 4. Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ 5. Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ nửa vời 6. Giải phương trình vô tỉ bằng cách đưa về hệ 7. Giải phương trình bằng phương pháp đánh giá 8. Ôn tập về tam thức bậc hai 9. Ứng dụng định lí viet 10. Ôn tập về hệ phương trình tiết 1: hệ pt tích 11. Ôn tập về hệ phương trình tiết 2: 12. Ôn tập về hệ phương trình tiết 3 13. Ôn tập về hệ phương trình tiết 4 14. Ôn tập về hệ phương trình tiết 5 15. Ôn tập về bất phương trình tiết 1 16. Ôn tập về bất phương trình tiết 2 17. Ôn tập về bất phương trình tiết 3 18. Ôn tập về bất phương trình tiết 4 19. Ôn tập về bất phương trình tiết 5 20. Ứng dụng bất đẳng thức côsi tiết 1 21. Ứng dụng bất đẳng thức côsi tiết 2 22. Ứng dụng bất đẳng thức côsi tiết 3 23. Giải phương trình lượng giác bằng cách làm gọn cung Phần 2:CÁC BÀI GIẢNG GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ BÀI 1: Tính đơn điệu hàm số Gồm: 1. Bài giảng lý thuyết 2. Chuyên đề : Xét tính đơn điệu hàm số: 3. Chuyên đề : Xét tính đơn điệu hàm số lượng giác 4. Chuyên đề : Tìm m để hs đơn điệu bằng phương pháp tam thức bậc hai 5. Chuyên đề : Tìm m để hàm số đơn điệụ bằng phương pháp hàm số 6. Chuyên đề : Tìm m để phương trình có nghiệm bằng phương pháp hàm số 7. Chuyên đề : Tìm m để hệ phương trình có nghiệm bằng phương pháp hàm số 8. Chuyên đề : Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng mọi thuộc tập số K 9. Chuyên đề:Chứng minh phương trình có nghiệm 10. Giải phương trình bằng phương pháp hàm số 11. Giải hệ phương trình bằng phương pháp hàm số 12. Giải bất phương trình bằng phương pháp hàm số BÀI 2: CỰC TRỊ HÀM SỐ GỒM : 1. Bài giảng lý thuyết Chuyên đề: 1. Chuyên đề : Tìm m để hàm số bậc ba có cực trị 2. Chuyên đề : Tìm m để hàm số bậc bốn có cực trị 3. Chuyên đề : Tìm m để đồ thị hàm số có cực trị thỏa mãn tính chất T 4. Chuyên đề : Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 cực trị của đồ thị hàm số bậc ba 5. Chuyên đề : Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị (tiết 2) 6. Cực trị hàm phân thức BÀI 3: TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ GỒM: 1. Bài giảng lý thuyết 2. Chuyên đề : Tìm đường tiệm cận của đồ thị 3. Chuyên đề : BÀI 4: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT GỒM: 1. Bài giảng lý thuyết 2. Chuyên đề : Max , min hàm số 1 biến bằng pp khảo sát hs trực tiếp trên biến số ban đầu 3. Chuyên đề : Max , min hàm số 1 biến bằng pp khảo sát hs trực tiếp trên biến số nhân tạo 4. Chuyên đề : Max , min hàm số có chứa dấu giá trị tuyệt đối 5. Chuyên đề :Tìm Max , min của hàm số , biểu thức đa biến bằng pp hàm số 6. Tìm max , min của hàm số , biểu thức đa biến bằng phương pháp hàm số ( tiếp ) 7. Giá trị lớn nhất của tập các giá trị nhỏ nhất BÀI 5: KHẢO SÁT HÀM SỐ GỒM: 1. Bài giảng lý thuyết 2. Chuyên đè : Sự tương giao giữa đồ thị hàm bậc ba với đường thẳng 3. Chuyên đề:Sựtương giao giao giữa đồ thị hàm phân thức với đường thẳng 4. Ứng dụng sự tương giao giữa đồ thị với trục hoành vào đặt điều kiện về nghiệm của pt bậc 3 5. Sự tương giao giữa đồ thị hàm bậc bốn với đường thẳng 6. Nghiệm của phương trình bậc bốn 7. Chuyên đề : Tìm điểm cố định của họ đồ thị đồ thị 8. Chuyên đề:Điểm có tọa độ nguyên 9. Tìm điểm thỏa mãn tính chất T nào đó 10. Chuyên đề: đối xứng tâm 11. Chuyên đề:đối xứng trục 12. Ứng dụng phép đối xứng trục để vẽ đồ thị 13. Khoảng cách 14. Chuyên đề : Viết phương trình tiếp tuyến 15. Chuyên đề : Các tính chất của tiếp tuyến 16. Hệ số góc của tiếp tuyến 17. Sự tiếp xúc giữa hai đồ thị 18. Số tiếp tuyến kẻ từ 1 điểm đến đồ thị hs bậc ba Chương2: Lũy thừa – Mũ – Logarit 1. Lũy thừa 2. Hàm số lũy thừa 3. Logarit 4. Hàm số logaritHàm số logarit 5. Hàm số mũ 6. Giải pt mũ bằng phương pháp biến đổi tương đương 7. Giải pt mũ bằng phương pháp hàm số 8. Giải pt mũ bằng pp hàm số tiết 2 9. Giải pt mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ dạng 1 10. Giải pt mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ dạng 2 11. Giải pt mũ bằng phương pháp phân tích 12. Giải bất pt mũ bằng phương pháp biến đổi tương đương 13. Giải bất pt mũ bằng phương pháp pháp hàm số 14. Giải bất pt mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ 15. Giải pt logarit bằng phương pháp biến đổi tương đương 16. Giải pt logarit bằng phương pháp hàm số 17. Giải pt logarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ 18. Giải pt logarit bằng phương pháp phân tích 19. Giải bất pt logarit bằng phương pháp biến đổi tương đương 20. Giải bất pt logarit bằng phương pháp hàm số 21. Giải bất pt logarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ CHƯƠNG III TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 1. Phương pháp phân tích 2. Phương pháp đổi biến số loại 1 3. Phương pháp đổi biến số loại 2 4. Phương pháp tích phân từng phần tiết 1 5. Phương pháp tích phân từng phần tiết 2 6. Tích phân hàm hữu tỉ tiết 1 7. Tích phân hàm hữu tỉ tiết 2 8. Tích phân hàm lượng giác 9. Tích phân hàm lương giác tiết 2 10. Tích phân hàm lượng giác tiết 3 11. Tích phân hàmvô ti tiết 1 12. Tích phân hàmvô ti tiết 2 13. Tích phân hàmvô ti tiết 3 14. Tích phân hàm siêu việt tiết 1 15. Tích phân hàm siêu việt tiết 2 16. Tích phân hàm siêu việt tiết 3 17. Tích phân đặc biệt 18. Tính Diện tích hình phẳng bằng phương pháp đồ thị tiết 1 19. Tính Diện tích hình phẳng bằng phương pháp đồ thị tiết 2 20. Tính thể tích khối tròn xoay bằng phương pháp hình học tiết 1 21. Tính thể tích khối tròn xoay bằng phương pháp hình học tiết 2 Chương 4: Số phức 1. Dạng đại số của số phức 2. Ứng dụng dạng đại số của số phức vào giải toán 3. Dạng lượng giác của số phức 4. Ứng dụng dạng lượng giác của số phức vào giải toán 5. Ý nghĩa hình học của số phức 6. Mô đun của số phức và các bài toán liên quan 7. Phương trình với hệ số thực có nghiệm là số phức 8. Tìm số phức thỏa mãn tích chất nào đó 9. Tập hợp điểm biểu diễn số phức 10. Phương trình với hệ số phức 1. Khoảng cách trong không gian 2. Lập phương trình mặt cầu 3. Lập pt đường thẳng 4. Phương trình mặt phẳng ( tiết 1) 5. Phương trình mặt phẳng tiết 2 6. Tính thể tích khối chóp 7. Xác định tọa độ điểm 8. Ứng dụng tích có hướng để lập pt đường thẳng 9. . 8. Ôn tập về tam thức bậc hai 9. Ứng dụng định lí viet 10. Ôn tập về hệ phương trình tiết 1: hệ pt tích 11. Ôn tập về hệ phương trình tiết 2: 12. Ôn tập về hệ phương trình tiết 3 13. Ôn tập. trình tiết 4 14. Ôn tập về hệ phương trình tiết 5 15. Ôn tập về bất phương trình tiết 1 16. Ôn tập về bất phương trình tiết 2 17. Ôn tập về bất phương trình tiết 3 18. Ôn tập về bất phương. giảng các bạn hãy thơm chuột vào chữ : play all video Mời các bạn cùng theo dõi: Phần 1: Ôn Tập đầu năm học Gồm: 1. Giải phương trình bậc ba bằng phương pháp nhẩm nghiệm 2. Giải phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn Tập đầu năm học potx, Ôn Tập đầu năm học potx, Ôn Tập đầu năm học potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn