Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN pptx

10 1,153 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 06:23

. và thực hiện một số quy tắc ban đầu để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện. 2.Thái đ : Luôn có ý thức sử dụng điện an toàn. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HỌC SINH. Cả lớp: -Một số loại cầu chì có ghi. C5. sẽ đứt. *H. Đ. 4: TÌM HIỂU CÁC QUY TẮC AN TOÀN (BƯỚC ĐẦU) KHI SỬ DỤNG ĐIỆN (5 phút). III.CÁC QUY TẮC AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN. -HS đọc phần III và hoàn thành bài tập điền ô trống, hoàn. huống học tập: Có điện thật là ích lợi, thuận tiện nhưng nếu sử dụng điện không an toàn thì điện có thể gây thiệt hại về người và tài sản. Vậy sử dụng điện như thế nào là an toàn? Bước đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN pptx, Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN pptx, Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn