Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : TH NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN THUỐC ppt

6 438 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 04:22

TH NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN THUỐC I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được một số loại thuốc ở dạng bột, bột thấm nước, hạt và sữa. - Biết đọc các nhãn thuốc ( độ độc của thuốc, tên thuốc…). - Có ý thức đảm bảo an toàn khi sử dụng và bảo vệ môi trường. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Chuẩn bị các mẫu thuốc trừ sâu bệnh ở dạng hạt, bột hoà tan, bột thấm nước, sữa.Tranh vẽ nhãn hiệu và nồng độ của thuốc. - HS: Đọc bài 13 SGK, III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1 / : - Lớp 7A: / / 2005 Tổng số:………. Vắng:……………………………… - Lớp 7B: / / 2005 Tổng số:………. Vắng:……………………………… Hoạt động của GV và HS T/g Nội dung ghi bảng 2.Kiểm tra bài cũ: GV: Em hãy nêu các nguyên tắc, biện pháp phòng trừ sâu bệnh? 3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới: GV: Giới thiệu bài thực hành. HĐ1.GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh Tranh vẽ , kí hiệu thuốc. GV: Phân công và giao nhiệm vụ cho các nhóm phân biệt được các dạng thuốc và đọc nhãn hiệu của 5 / 2 / 2 / 30 / - Canh tác, thủ công, hoá học, sinh học, kiểm dịch thực vật… I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết. - SGK. thuốc. HĐ2.Tìm hiểu quy trình thực hành: Bước 1:GV cho học sinh nhận biết các dạng thuốc. GV: Hướng dẫn học sinh quan sát: Màu sắc, dang thuốc ( Bột, tinh bột…). Của từng mẫu thuốc rồi ghi vào vở bài tập Bước 2: Đọc nhãn hiệu và phân biệt độ độc của thuốc trừ sâu bệnh. GV: Hướng dẫn học sinh đọc tên thuốc đã ghi trong SGK và đối chiếu với hình vẽ trên bảng. II. Quy trình thực hành. 1.Nhận biết nhãn hiệu thuốc trừ sâu bệnh hại. 2.Quan sát một số dạng thuốc. GV: Gọi học sinh nhắc lại cách đọc tên thuốc và giải thích các kí hiệu ghi trong tên thuốc. * Lưu ý: Chữ viết tắt chỉ các dạng thuốc. + Thuốc bột: Hoà tan trong nước; SP, BHN + Thuốc bột: D,BR,B. + Thuốc bột thấm nước: WP,BTN,DF,WDG + Thuốc hạt: GH, GR. + Thuốc sữa: EC, ND. + Thuốc nhũ dầu: SC. GV: Hướng dẫn học sinh phân biệt độ độc của thuốc theo kí hiệu và biểu tượng. 4.Đánh giá kết quả: HS: Thu dọn vật liệu, tranh ảnh, 3 / vệ sinh - Các nhóm tự đánh giá dựa trên kết quả quan sát ghi vào bảng nộp, mẫu thuốc,màu sắc, nhãn hiệu thuốc. GV: Nhận xét sự chuẩn bị vật liệu dụng cụ, an toàn vệ sinh lao động, kết quả thực hành. 5. Hướng dẫn về nhà 2 / : - Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK. - Đọc và xem trước bài 15 SGK. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………. . TH NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN THUỐC I. Mục tiêu: - Kiến th c: Sau khi học song học sinh biết được một số loại thuốc ở dạng bột, bột th m nước, hạt và sữa. - Biết đọc các nhãn. tên thuốc. * Lưu : Chữ viết tắt chỉ các dạng thuốc. + Thuốc bột: Hoà tan trong nước; SP, BHN + Thuốc bột: D,BR,B. + Thuốc bột th m nước: WP,BTN,DF,WDG + Thuốc hạt: GH, GR. + Thuốc sữa:. trình th c hành. 1 .Nhận biết nhãn hiệu thuốc trừ sâu bệnh hại. 2.Quan sát một số dạng thuốc. GV: Gọi học sinh nhắc lại cách đọc tên thuốc và giải th ch các kí hiệu ghi trong tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : TH NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN THUỐC ppt, Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : TH NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN THUỐC ppt, Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : TH NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN THUỐC ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay