Bài giảng chẩn đoán và điều trị Viêm màng não part 2 pps

6 405 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 04:20

Nhắc lại về giải phẫu Nhắc lại về giải phẫu Nhắc lại về giải phẫu Nhắc lại về giải phẫu-sinh lý Các thuật ngữ • Viêm màng não • Viêm màng não mủ • Viêm màng não nước trong • Viêm màng não lao • Viêm não • Viêm não chất trắng • Viêm tuỷ • Viêm tuỷ cắt ngang • Viêm tuỷ lan lên • Viêm não-màng não • Viêm màng não-tuỷ • Viêm não-tuỷ Các căn nguyên thường gặp • Virus – Virus viêm não Nhật Bản B – Các Enterovirus – Các virus Herpes – Adenovirus – Virus quai bị – Virus bại liệt – Virus dại . ngữ • Viêm màng não • Viêm màng não mủ • Viêm màng não nước trong • Viêm màng não lao • Viêm não • Viêm não chất trắng • Viêm tuỷ • Viêm tuỷ cắt ngang • Viêm tuỷ lan lên • Viêm não -màng não • Viêm. tuỷ cắt ngang • Viêm tuỷ lan lên • Viêm não -màng não • Viêm màng não- tuỷ • Viêm não- tuỷ Các căn nguyên thường gặp • Virus – Virus viêm não Nhật Bản B – Các Enterovirus – Các virus Herpes – Adenovirus –
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng chẩn đoán và điều trị Viêm màng não part 2 pps, Bài giảng chẩn đoán và điều trị Viêm màng não part 2 pps, Bài giảng chẩn đoán và điều trị Viêm màng não part 2 pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn