Bài giảng chẩn đoán và điều trị Viêm màng não part 1 pptx

6 456 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 04:20

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM NÃO-MÀNG NÃO NHIỄM TRÙNG Viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia Mục tiêu • Nêu được các căn nguyên quan trọng gây viêm não-màng não nhiễm trùng • Tiếp cận chẩn đoán được một bệnh nhân viêm não-màng não nhiễm trùng • Nêu được cách chẩn đoán và hướng điều trị một số bệnh viêm não-màng não nhiễm trùng thường gặp Nhắc lại về giải phẫu • Da đầu • Sọ • Màng não cứng • Màng nhện • Khoang dưới nhện • Màng não mềm • Não • Não thất . não -màng não nhiễm trùng • Tiếp cận chẩn đoán được một bệnh nhân viêm não -màng não nhiễm trùng • Nêu được cách chẩn đoán và hướng điều trị một số bệnh viêm não -màng não nhiễm trùng thường gặp Nhắc. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM NÃO-MÀNG NÃO NHIỄM TRÙNG Viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia Mục tiêu • Nêu được các căn nguyên quan trọng gây viêm não -màng não nhiễm trùng •. thường gặp Nhắc lại về giải phẫu • Da đầu • Sọ • Màng não cứng • Màng nhện • Khoang dưới nhện • Màng não mềm • Não • Não thất
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng chẩn đoán và điều trị Viêm màng não part 1 pptx, Bài giảng chẩn đoán và điều trị Viêm màng não part 1 pptx, Bài giảng chẩn đoán và điều trị Viêm màng não part 1 pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn