Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Số vô tỉ. KháI niệm về căn bậc hai doc

5 2,192 8
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 00:21

Số vô tỉ. KháI niệm về căn bậc hai A.Mục tiêu: +HS có khái niệm về số vô tỉ và hiểu thế nào là căn bậc hai của một số không âm. +Biết sử dụng đúng kí hiệu B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: Bảng phụ vẽ hình 5, kết luận về căn bậc hai và bài tập. Máy tính bỏ túi. Bảng từ, nam châm để chơi “trò chơi”. -HS: Ôn tập định nghĩa số hữu tỉ, quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân, máy tính bỏ túi, bảng phụ nhóm. C.Tổ chức các hoạt động dạy học: I. ổn định lớp (1 ph) II. Kiểm tra bài cũ (7 ph). -Câu hỏi: +Thế nào là số hữu tỉ? +Phát biểu kết luận về quạn hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân. +Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng số thập phân: 4 3 ; 11 17 III. Bài mới -ĐVĐ: Hãy tính 1 2 ; 2 2 3        . Vậy có số hữu tỉ nào mà bình phương bằng 2 không? Bài học hôm nay sẽ cho chúng ta câu trả lời. HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng Hoạt động 1: Số vô tỉ -Làm theo hướng dẫn của GV. -Gợi ý: +Tính S hình vuông AEBF. +Diện tích AEBF và ABCD = mấy lần diện tích tam giác ABF? +Vậy S hình vuông ABCD bằng bao nhiêu? Nếu gọi x là độ dài cạnh AB của hình vuông thì ta có x 2 = 2. người ta -Xét bài toán: Cho hình 5. E 1m B 1m x? A F C D + S AEBF = 1. 1 = 1 (m 2 ) HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng chứng minh được rằng không có số hữu tỉ nào mà bình phương bằng 2 và tính được x=1,4142135623730950488016887 số này là số thập phân vô hạn mà phần thập phân của nó không có một chu kì nào cả. -Đó là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Ta gọi những số như vậy là số vô tỉ -HS ghi bài vào vở + S AEBF = 2 S ABF ; S ABCD = 4 S ABF . Vậy S ABCD = 2S AEBF S ABCD = 2 . 1 (m 2 ) = 2(m 2 ) Gọi x là độ dài cạnh AB của hình vuông thì ta có x 2 = 2 Ta tính được: x=1,4142135623730950488016887 . Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I Hoạt động 2: Khái niệm về căn bậc hai Cho học sinh tính : 3 2 =? và (-3 2 )=? Học sinh tính và nêu kết quả Giáo viên cho nhận xét Nhận xét : 3 2 = 9 và (-3 2 )= 9 ta nói 3 và (-3) là các căn bậc hai của 9 Định nghĩa : HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng Nêu định nghĩa sách giáo khoa Cho học sinh làm?1: tìm các căn bậc hai của 16 Cho học sinh đọc khái niệm và kí hiệu sgk. Nêu chú ý sách giáo khoa. -HS đọc và làm?2 sgk -GV có thể nêu qua cách chứng minh các số 6,5,3,2 là những số vô tỉ. Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x 2 =a ?1 : 16 có 2 căn bặc hai là : 16 = 4 và - 16 = -4 -Số dương a có đúng 2 căn bậc hai, một số dương kí hiệu là a và một số âm kí hiệu là - a . số 0 chỉ có một căn bậc hai là số 0 và cũng viết 0 =0. *Chú ý : Không được viết 4 ±2! Hoạt động 3: Luyện tập-củng cố -Cho HS làm bài 82 sgk: Theo mẫu hãy hoàn thành bài tập sau: -2 hs làm trên bảng, mỗi hs làm 2 ý -Cả lớp làm ra vở sau đó nhận xét bài của bạn. Cho hs trả lời nhanh bài 84 SGK *Bài 82 sgk: Theo mẫu hãy hoàn thành bài tập sau: a. Vì 5 2 = 25 nên 25 = 5 b. Vì 7 2 = 49 nên 49 = 7 c. Vì 1 2 = 1 nên 1 = 1 HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng Hướng dẫn hs sử dụng máy tính bỏ túi để tính căn bậc hai của một số và làm bài tập 86/42 sgk d. Vì 9 4 3 2 2        nên 3 2 9 4  *Bài 84 sgk : Đáp án đúng là D IV. Đánh giá bài dạy (2 ph). -Nắm chắc khái niệm về số vô tỉ, khái niệm về căn bậc hai và cách tính căn bậc hai của một số không âm. . 9 4 3 2 2        nên 3 2 9 4  *Bài 84 sgk : Đáp án đúng là D IV. Đánh giá bài dạy (2 ph). -Nắm chắc khái niệm về số vô tỉ, khái niệm về căn bậc hai và cách tính căn bậc hai của một số không âm. . Số vô tỉ. KháI niệm về căn bậc hai A.Mục tiêu: +HS có khái niệm về số vô tỉ và hiểu thế nào là căn bậc hai của một số không âm. +Biết sử dụng đúng kí hiệu B.Chuẩn bị của giáo viên. được: x=1,414213562 373 09504880168 87 . Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I Hoạt động 2: Khái niệm về căn bậc hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Số vô tỉ. KháI niệm về căn bậc hai doc, Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Số vô tỉ. KháI niệm về căn bậc hai doc, Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Số vô tỉ. KháI niệm về căn bậc hai doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn